Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lazdijų rajono savivaldybė

Darnus judumas Lietuvos-Lenkijos pasienio zonoje

2020 m. kovo 9 d. - 2020 m. rugsėjo 4 d.

Problema

Pasienio zonoje planuojama steigti verslo inkubatorius ir stiprinti bendradarbiavimą turizmo srityje, tačiau susiduriama su darbo jėgos, gyventojų ir turistų judėjimo problema. Pagal kasmetines Lazdijų rajono gyventojų apklausas kas trečias šio rajono gyventojas nėra patenkintas viešuoju susisiekimu rajone. Tvarkaraščių tinkamumas ir maršrutų pakankamumas papuola į prasčiausiai vertinamas paslaugas iš apklausoje pateikiamų 190.

Nėra abejonių, jog viešasis transportas yra kardinaliai svarbi viešoji paslauga, turinti lemiamos įtakos žmonių mobilumui ir gyvenimo kokybei. Dėl mobilumo stokos rajono gyventojams užsikerta begalė kitų galimybių būti socialiai aktyviems, turėti prasmingą ir laimingą gyvenimą.

Susisiekimo klausimas viena opiausių Lazdijų rajono gyventojų problema, kuri daro įtaką ir kitų problemų gilėjimui. Lietuvos laisvosios rinkos instituto sudarytame Savivaldybių gerovės indekse Lazdijų rajonas pasižymi aukščiausiu nedarbo lygiu Lietuvoje (14,9 %) bei didžiausia ilgalaikių bedarbių dalimi (52,9 %), taip pat tiesioginių užsienio investicijų (TUI) pritraukime lenkia vos dvi savivaldybes. 2017 metais TUI vienam gyventojui teko vos 13 eurų, kai vidutiniškai Lietuvoje – 1 251 euras.

Nors susisiekimo infrastruktūra Europoje yra pakankamai gerai išvystyta, tačiau tiek besivystančios, tiek ir išsivysčiusios valstybės susiduria su junglumo trumpiems atstumams (angl. short-distance) problema, kitaip dar vadinamais last-mile barriers ir tai akivaizdžiai matoma Lazdijų rajone bei visoje pasienio zonoje. Net 73 % rajono gyventojų gyvena kaimiškose vietovėse, kuriose 8 ar 10 km atstumas, esant patogiam susisiekimui galėtų būti įveikiamas per 10 ar 15 min, tačiau neretai tai tampa net ir kelių valandų iššūkiu.

Pažvelgus į šią problemą kūrybiškiau, darnus judumas gali tapti atsaku šiems iššūkiams, nes tai leistų maksimaliai išnaudoti įvairias transporto priemones atsižvelgiant į skirtingus visų rajono gyventojų poreikius ir apimti didžiąją dalį tų trumpų kelionių, kurios yra gyvų ir tvarių miestų bei regionų pagrindas. Darnaus judumo skatinimas regione leistų teikti įvairialypę naudą tiek regionui, tiek visuomenei bei aplinkai. Tai leistų į judumą pažvelgti kitaip nei buvome pratę iki šiol. Siekiant efektyvaus šios problemos sprendimo, vertėtų apsvarstyti ir bendradarbiavimo galimybes su kitais pasienio zonos rajonais tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje. Išnaudoti visą pasienio zonos potencialą ieškant geriausių ir inovatyviausių sprendimo būdų gyventojų gyvenimo kokybei rajone gerinti.

Tikslas

Paruoštos pasienio zonai pritaikytos rekomendacijos dėl darnaus susisiekimo vystymo, išsprendžiančios darbo jėgos, turistų ir gyventojų judumo, socioekonomines problemas.

Projekto eiga

2020/04/24

Paruošta esamos judumo Lazdijų rajone situacijos analizė

2020/05/22

Siekiant geriau pažinti Lazdijų r. gyventojų keliavimo būdus rajone, atlikta gyventojų apklausa

2020/06/26

Parengta užsienio šalių gerųjų praktikų analizė darnaus judumo srityje, apimanti pasienio zonų ir regionų su mažu gyventojų tankiu pavyzdžius

2020/07/24

Atlikta viešoji konsultacija su pasienio zonos savivaldybėmis bei ekspertais, siekiant patenkinti visų pasienio zonos gyventojų judumo poreikius

2020/09/04

Paruoštos pasienio zonai pritaikytos darnaus judumo rekomendacijos

Projekto failai

Dalyviai

2019/20
Birutė Karakaitė
Birutė Karakaitė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė