Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Inovacijų, paremtų dizaino sprendimais, skatinimas

2016 m. rugsėjo 12 d. - 2017 m. kovo 12 d.

Problema

Siekiant inovacijų plėtros, dizainas šiuolaikiniame pasaulyje yra vis plačiau integruojamas į įvairias sritis: mokslą, verslą, socialinį, paslaugų sektorius. Tačiau, norint, kad šios inovacijos turėtų galimai didesnę pridėtinę vertę ir konkurencinį pranašumą, reikia papildomai skatinti dar platesnę dizaino sprendimų integraciją. Versle, dizainas nebėra tik apčiuopiamas, vizualus objektas – tai mąstymo būdas, metodika, tyrimai (eng. Design thinking).

2016 m. Europos Komisijos Inovacijų Barometro duomenimis, 63% Lietuvos verslų nenaudoja dizaino sprendimų nei vienoje produkcijos stadijoje (nei produkto stilistikos, nei jo kūrimo ar verslo strategijos vystymo procesuose). Šis skaičius viršija Europos Sąjungos vidurkį, kur beveik pusė visų verslų dizaino sprendimus jau integruoja į savo veiklą. Galėdami gaminti patrauklesnius gaminius, naudodami efektyvesnius proceso sprendimus ir/ar darnesnes priemones, Lietuvos verslai galėtų būti konkurencingesni elektroninėse ir fizinėse rinkose ES ir visame pasaulyje.

Dizaino atnešama pridėtinė vertė priklauso nuo to, kuriame lygmenyje jį taikysime. Produkto dizaino pridėtinė vertė bus finansinė – vartotojas pasirinks prekę, kuri turės gražesnę pakuotę, bus lengviau atpažįstama ir išskirtinė dėl pasirinktų grafinių sprendimų. Dizaino taikymo strateginiame-organizaciniame lygmenyje, pridėtinė vertė slypi giliau. Tai gali būti geresnė organizacijos narių savijauta darbo vietoje, socializacijos procesai, kaštų, darbo laiko optimizacija ar daugybė kitų.

Šiam tikslui pasiekti Lietuvoje nepakanka mokslinių tyrimų atskleidžiančių dizaino pritaikomumo naudą ar atsiperkamumą, kurie galėtų tapti pagrindu ir dizaino politikos pradžiai Lietuvoje. Taip pat trūksta dizaino sprendimais paremtų inovatyvių idėjų verslumą skatinančių priemonių.

Tikslas

Pateikti dizaino inovacijų ekosistemos Lietuvoje analizę ir, remiantis 3 užsienio šalių ir tarptautinės ES bendruomenės „Design for Europe“ narių gerąja patirtimi, pateikti siūlymų mokslinių darbų ir tyrimų bei verslumo skatinimo įrankių dizaino inovacijų disciplinoje įgyvendinimui.

Projekto eiga

2016/10/31

Parengta Lietuvos dizaino sprendimais paremtų inovacijų ekosistemos analizė ir jos santrauka

2016/11/30

Parengta dizaino sprendimais grįstų inovacijų gerosios užsienio praktikos analizė, remiantis ES dizaino bendruomenės „Design for Europe“ gairėmis

2016/12/23

Surengta Lietuvos ekspertų diskusija ir pateikti bei pradėti įgyvendinti pasiūlymai dizaino sprendimais grįstų inovacijų skatinimui

2017/01/30

Parengtas dizaino kompetencijų viešajame sektoriuje skatinimo veiksmų planas

2017/02/28

Parengtas dizaino sprendimų versle skatinimo įrankis

2017/03/12

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp MITA ir Asociacijos „Dizaino forumas“, parengta galutinė projekto ataskaita

Projekto failai

Rezultatas

Projekto metu išryškėjo didelė dizainų grįstų inovacijų ekosistemos Lietuvoje segmentacija. Prieita išvados, kad bendradarbiavimo stoka iš esmės stabdo sektoriaus plėtros galimybes bei vieningos politikos formavimą. Projekto metu, atsižvelgus į sektoriaus ekspertų rekomendacijas, buvo įgyvendintos skatinimo priemonės plečiančios dizaino sampratą bei skatinančios dizaino įsitraukimą į Lietuvos verslus. Dizaino sąvokos supratimo didinimui buvo sukurtas dizaineriško mąstymo gidas, skirtas kasdienių problemų sprendimui. Taip pat dizaino ekonominės pridetinės vertės apibrėžimui buvo paruošta ataskaita „Lietuvos dizaino ekonomika 2017“. Tvaresniems ryšiams tarp Lietuvos verslų bei dizaino sektoriaus kurti buvo inicijuotas Nacionalinio mentorių tinklo išplėtimas įtraukiant dizaino ir inovacijų mentorių kategoriją. Taip pat buvo patekti pasiūlymai kaip įtraukti dizainą į Lietuvos inovacijų plėtros programos 2014-2020 m. veiksmų planą 2018-2020 metų laikotarpiui bei rekomendacijos MITA inovacijų konsultacijų projektui „InoSpurtas“. Galiausiai, vyriausybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimui užtikrinti buvo inicijuota ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp MITA ir asociacijos „Dizaino forumas“.

Dalyviai

2016/17
Paulius Žeimys
Paulius Žeimys
2016/17
Giedrė Rutkauskaitė
Giedrė Rutkauskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė