Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Inovacijų, paremtų dizaino sprendimais, skatinimas

2016 m. rugsėjo 12 d. - 2017 m. kovo 12 d.

Problema

Siekiant inovacijų plėtros, dizainas šiuolaikiniame pasaulyje yra vis plačiau integruojamas į įvairias sritis: mokslą, verslą, socialinį, paslaugų sektorius. Tačiau, norint, kad šios inovacijos turėtų galimai didesnę pridėtinę vertę ir konkurencinį pranašumą, reikia papildomai skatinti dar platesnę dizaino sprendimų integraciją. Versle, dizainas nebėra tik apčiuopiamas, vizualus objektas – tai mąstymo būdas, metodika, tyrimai (eng. Design thinking).

2016 m. Europos Komisijos Inovacijų Barometro duomenimis, 63% Lietuvos verslų nenaudoja dizaino sprendimų nei vienoje produkcijos stadijoje (nei produkto stilistikos, nei jo kūrimo ar verslo strategijos vystymo procesuose). Šis skaičius viršija Europos Sąjungos vidurkį, kur beveik pusė visų verslų dizaino sprendimus jau integruoja į savo veiklą. Galėdami gaminti patrauklesnius gaminius, naudodami efektyvesnius proceso sprendimus ir/ar darnesnes priemones, Lietuvos verslai galėtų būti konkurencingesni elektroninėse ir fizinėse rinkose ES ir visame pasaulyje.

Dizaino atnešama pridėtinė vertė priklauso nuo to, kuriame lygmenyje jį taikysime. Produkto dizaino pridėtinė vertė bus finansinė – vartotojas pasirinks prekę, kuri turės gražesnę pakuotę, bus lengviau atpažįstama ir išskirtinė dėl pasirinktų grafinių sprendimų. Dizaino taikymo strateginiame-organizaciniame lygmenyje, pridėtinė vertė slypi giliau. Tai gali būti geresnė organizacijos narių savijauta darbo vietoje, socializacijos procesai, kaštų, darbo laiko optimizacija ar daugybė kitų.

Šiam tikslui pasiekti Lietuvoje nepakanka mokslinių tyrimų atskleidžiančių dizaino pritaikomumo naudą ar atsiperkamumą, kurie galėtų tapti pagrindu ir dizaino politikos pradžiai Lietuvoje. Taip pat trūksta dizaino sprendimais paremtų inovatyvių idėjų verslumą skatinančių priemonių.

Tikslas

Pateikti dizaino inovacijų ekosistemos Lietuvoje analizę ir, remiantis 3 užsienio šalių ir tarptautinės ES bendruomenės „Design for Europe“ narių gerąja patirtimi, pateikti siūlymų mokslinių darbų ir tyrimų bei verslumo skatinimo įrankių dizaino inovacijų disciplinoje įgyvendinimui.

Projekto eiga

2016/10/31

Parengta Lietuvos dizaino sprendimais paremtų inovacijų ekosistemos analizė ir jos santrauka

2016/11/30

Parengta dizaino sprendimais grįstų inovacijų gerosios užsienio praktikos analizė, remiantis ES dizaino bendruomenės „Design for Europe“ gairėmis

2016/12/23

Surengta Lietuvos ekspertų diskusija ir pateikti bei pradėti įgyvendinti pasiūlymai dizaino sprendimais grįstų inovacijų skatinimui

2017/01/30

Parengtas dizaino kompetencijų viešajame sektoriuje skatinimo veiksmų planas

2017/02/28

Parengtas dizaino sprendimų versle skatinimo įrankis

2017/03/12

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp MITA ir Asociacijos „Dizaino forumas“, parengta galutinė projekto ataskaita

Projekto failai

Rezultatas

Projekto metu išryškėjo didelė dizainų grįstų inovacijų ekosistemos Lietuvoje segmentacija. Prieita išvados, kad bendradarbiavimo stoka iš esmės stabdo sektoriaus plėtros galimybes bei vieningos politikos formavimą. Projekto metu, atsižvelgus į sektoriaus ekspertų rekomendacijas, buvo įgyvendintos skatinimo priemonės plečiančios dizaino sampratą bei skatinančios dizaino įsitraukimą į Lietuvos verslus. Dizaino sąvokos supratimo didinimui buvo sukurtas dizaineriško mąstymo gidas, skirtas kasdienių problemų sprendimui. Taip pat dizaino ekonominės pridetinės vertės apibrėžimui buvo paruošta ataskaita „Lietuvos dizaino ekonomika 2017“. Tvaresniems ryšiams tarp Lietuvos verslų bei dizaino sektoriaus kurti buvo inicijuotas Nacionalinio mentorių tinklo išplėtimas įtraukiant dizaino ir inovacijų mentorių kategoriją. Taip pat buvo patekti pasiūlymai kaip įtraukti dizainą į Lietuvos inovacijų plėtros programos 2014-2020 m. veiksmų planą 2018-2020 metų laikotarpiui bei rekomendacijos MITA inovacijų konsultacijų projektui „InoSpurtas“. Galiausiai, vyriausybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimui užtikrinti buvo inicijuota ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp MITA ir asociacijos „Dizaino forumas“.

Dalyviai

2016/17
Paulius Žeimys
Paulius Žeimys
2016/17
Giedrė Rutkauskaitė
Giedrė Rutkauskaitė

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers