Grįžti
Paulius Žeimys
2016/17

Paulius Žeimys

Linkedin

Išsilavinimas:

  • Socialinių mokslų, Menų ir Kultūros bakalauras (BA Arts and Culture), Maastricht University

Motyvacija

Besimokydamas gimnazijoje, niekada nemaniau, kad studijoms išvažiuosiu į užsienį. Pakutinę savaitę užpildyta paraiška, netikėtas pakvietimas, greitas sprendimas priimti mestą iššūkį – taip prasidėjo mano šešeri, nepakartojamų nuotykių pilni, metai Nyderlanduose. Galbūt dėl trumpo pasiruošimo laikotarpio, o gal dėl to, kad niekada to ir nenorėjau, tačiau taip ir nepasijutau „visiškai emigravęs“. Prie to prisidėjo ir greitai įtraukusios Baltijos šalių studentų, Nyderlandų lietuvių ir LR Ambasados veiklos, kurios reikalavo iš manęs žinoti tuometines aktualijas Lietuvoje, vertinti jas ir dalintis jomis su aplink esančiais. Didžiavausi, galėdamas, šia prasme, būti mažyčiu Lietuvos ambasadoriumi.

Dabar, didžiuojuosi dar labiau, galėdamas prisijungti prie stipriausios mažųjų ambasadorių komandos, nešančios „Kurk Lietuvai“ vėliavą. Šioje programoje jau susitikusių kūrėjų inicijuoti ir įgyvendinti išskirtiniai projektai įrodo, kad Lietuvos viešasis sektorius yra atviras mūsų kūrybiškumui. Tai yra įkvepianti motyvacija būti JPP „Kurk Lietuvai“ dalimi.

Rotacija

1
2017 m. kovo 13 d. - 2017 m. rugsėjo 1 d.

Kvalifikacijų suteikimo sistemos Lietuvoje tobulinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Pateikti darbo rinkoje reikalingų kvalifikacijų ir kompetencijų ugdymo Lietuvoje sistemos apžvalgą; išanalizuoti užsienio valstybių, efektyviai teikiančių mokymosi visą gyvenimą paslaugas, pavyzdžius; parengti pasiūlymus Lietuvos perkvalifikavimo sistemos stiprinimui. Taip pat, išanalizuoti augančių Lietuvos ūkio sričių (aviacijos mechanikos, elektronikos inžinerijos ir informacinių technologijų) specialistų poreikį ir perspektyvas ir pateikti pasiūlymus profesinio orientavimo praktikų tobulinimui.
2
2016 m. rugsėjo 12 d. - 2017 m. kovo 12 d.

Inovacijų, paremtų dizaino sprendimais, skatinimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Pateikti dizaino inovacijų ekosistemos Lietuvoje analizę ir, remiantis 3 užsienio šalių ir tarptautinės ES bendruomenės „Design for Europe“ narių gerąja patirtimi, pateikti siūlymų mokslinių darbų ir tyrimų bei verslumo skatinimo įrankių dizaino inovacijų disciplinoje įgyvendinimui.