Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Aplinkos ministerija

Gyvūnų gerovės užtikrinimas zoologijos soduose

2021 m. rugsėjo 6 d. - 2022 m. kovo 4 d.

Problema

2018 m. mokslininkai suskaičiavo 6,495 skirtingas žinduolių rūšis mūsų planetoje. Įtraukus kitus gyvus organizmus, šis skaičius išauga iki 8.7 milijonų skirtingų rūšių. Didelė laukinių gyvūnų įvairovė reiškia, kad jų priežiūra ir gerovės apsauga, laikant laukinius gyvūnus nelaisvėje, reikalauja ekspertinių žinių ir įgūdžių, kurių dėka užtikrinama derama gyvūno priežiūra ir mityba, sukuriamos biologinius poreikius atitinkančios laikymo sąlygos.

Kai tinkamos sąlygos gyvūnui nesukuriamos, aplinka nepatenkina rūšiai būdingų poreikių arba sukelia didesnį stresą ar nusivylimą, gyvūno fizinė ir psichinė sveikata gali pablogėti, pasireikšti fizinės ligos išsivystymas, nugaišimas anksčiau laiko, auga zoonozės – iš gyvūnų žmonėms perduodamų – ligų atsiradimo bei paplitimo rizika. Taigi, galima teigti, jog gyvūnų gerovę svarbu užtikrinti ne tik dėl pačių gyvūnų, bet ir dėl visuomenės sveikatingumo.

Aplinkos ministerijos ir jos pavaldžių institucijų turimais duomenimis, Lietuvoje veikiančiuose zoologijos soduose tinkamas laikymo sąlygas pavyksta užtikrinti ne visada. Atliekamų patikrinimų metu yra pastebėta atvejų, kai laikomų rūšių biologiniai poreikiai (pavyzdžiui, plaukti, kopti, rausti, skraidyti, laipioti) neatitinka minimalių reikalavimų, neatsižvelgiama į socialinį rūšių jautrumą. Fiksuojami atvejai, kai į maitinimo racioną įtraukiamas žmonių naudojimui skirtas maistas, kuris yra cukringas ir dėl to pasižymi aukšta energetine verte. Ekspertų nuomone, nelaisvėje laikomiems gyvūnams, kurie turi ribotą plotą judėjimui, aukštos energetinės vertės produktai sukelia sveikatos sutrikimų riziką ir nepatenkina fizinių poreikių.

Tuo pačiu, kyla iššūkių su laikymo sąlygų, kurios atlieptų gyvūnų poreikius, sukūrimu. Tai pasireiškia tinkamos augmenijos ir drėgmės trūkumu, natūralaus apšvietimo stoka, dažnai per žema temperatūra. Šaltuoju metų laiku atliepti laukinių gyvūnų poreikius ir tokiu būdu užtikrinti nelaisvėje laikomų gyvūnų gerovę dar sunkiau.

Siekiant spręsti zoologijos soduose laikomų gyvūnų gerovės iššūkius Lietuvoje, projektu metu žiūrima į šalyje zoologijos sodams keliamus reikalavimus ir jų kontrolę, su kurių praktiniu įgyvendinimu egzistuoja sunkumų.

Tikslas

Bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis, analizuojant gerąsias užsienio praktikas ir jas pritaikant Lietuvos kontekstui, siekiama sukurti ir pilotuoti zoologijos sodų vertinimo metodiką, kurios dėka būtų kompleksiškai vertinama ir dėl to geriau užtikrinama zoologijos soduose laikomų gyvūnų gerovė.

Projekto eiga

2021/10/29

Atlikta teisinės sistemos, esamų zoologijos sodų vertinimo praktikų ir atsakingų institucijų analizė

2021/12/10

Įvykdyta užsienio gerųjų praktikų analizė, apimanti gyvūnų gerovės, ES Direktyvos reikalavimų ir jų praktinio įgyvendinimo pavyzdžių nagrinėjimą

2022/01/21

Įvykdytos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis dėl ruošiamos metodikos turinio

2022/02/22

Paruošta zoologijos sodų patikrinimo metodika

2022/02/25

Parengta medžiaga ir suorganizuoti mokymai vertinimo metodikos taikymui ir projekto tęstinumui užtikrinti

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2021/22
Aira Paliukėnaitė
Aira Paliukėnaitė
2021/22
Gabrielė Marija Baltrušytė
Gabrielė Marija Baltrušytė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė