Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Teisingumo ministerija

Visuotinė (universali) jurisdikcija

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

„Aut dedere aut judicare“

Visos šalys privalo išduoti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltininkus už tokius tarptautinius nusikaltimus kaip karo nusikaltimai, agresijos nusikaltimai, genocidas, tarptautinis terorizmas (aut dedere aut judicare, Hugo Grotius).

Net jei sunkus nusikaltimas, tarptautinės teisės pažeidimas buvo įvykdytas užsienyje – egzistuoja kiekvienos valstybės pareiga išduoti arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėlį ar nusikaltėlius. Vienas būdų, kaip tai įgyvendinti, yra vadinamas universalia jurisdikcija.

Universali jurisdikcija gali būti apibrėžta kaip svarbi tarptautinio teisingumo priemonė dėl:

ribotos tarptautinių teismų (TBT ir kitų) jurisdikcijos,
nacionalinė policija, prokurorai ir teisėjai pernelyg dažnai nenori ir negali iš tikrųjų tirti nusikaltimų pagal tarptautinę teisę (karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui, priverstinių dingimų, kankinimų, genocido ir neteisminių egzekucijų) savo šalyse. Pavyzdžiui, Ukrainoje 94 teismai negali vykdyti teisingumo (nes 11 proc. teismų pastatų yra sunaikinti karo veiksmų, o 9 proc. yra įsikūrę okupuotose teritorijose).
Taigi, kiekviena valstybė turėtų suteikti savo teismams veiksmingą visuotinę jurisdikciją tokiems sunkiems nusikaltimams, kurie kenkia tarptautinei teisinei sistemai, ir pašalinti visas kliūtis nacionaliniams teismams, vykdantiems tokią jurisdikciją. Šie teismai turėtų veikti kaip tarptautinės bendruomenės atstovai, siekiantys tirti minėtus nusikaltimus bei vykdyti teisingumą aukų atžvilgiu.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100 straipsnį dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, 110 straipsnį dėl agresijos ir 111 straipsnį dėl draudžiamų karo išpuolių. Tai rodo, kad Lietuva puikiai supranta minėtus įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, kaip Genocido ir Ženevos konvencijų signatarė. Tačiau papildoma motyvacija – supratimas, kad Ukrainos teisinė sistema yra perkrauta (Ukrainoje užregistruoti 57 694 karo nusikaltimai), o kitų šalių pagalba yra labai svarbi ir laukiama.

Tikslas

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Projekto eiga

2023/01/30

Esamos situacijos analizė (anglų k.)

2023/02/01

Gerųjų tarptautinių praktikų analizė

2023/02/03

Apskritojo stalo diskusija

2023/03/03

Sukurta universaliosios jurisdikcijos taikymo pagalbinė priemonė „UJ Toolkit“

Projekto failai

Rezultatas

Projekte buvo analizuojama universalioji jurisdikcija kaip metodas teisingumui Ukrainos karo aukoms pasiekti, todėl buvo pasiūlytas universaliosios jurisdikcijos pagalbinių priemonių rinkinys ikiteisminiam ir teisminiam nagrinėjimui.

Dalyviai

2022/23
Dr. Kateryna Latysh
Dr. Kateryna Latysh
2022/23
Dr. Monika Rogers
Dr. Monika Rogers

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė