Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Teisingumo ministerija

Visuotinė (universali) jurisdikcija

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

„Aut dedere aut judicare“

Visos šalys privalo išduoti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltininkus už tokius tarptautinius nusikaltimus kaip karo nusikaltimai, agresijos nusikaltimai, genocidas, tarptautinis terorizmas (aut dedere aut judicare, Hugo Grotius).

Net jei sunkus nusikaltimas, tarptautinės teisės pažeidimas buvo įvykdytas užsienyje – egzistuoja kiekvienos valstybės pareiga išduoti arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėlį ar nusikaltėlius. Vienas būdų, kaip tai įgyvendinti, yra vadinamas universalia jurisdikcija.

Universali jurisdikcija gali būti apibrėžta kaip svarbi tarptautinio teisingumo priemonė dėl:

ribotos tarptautinių teismų (TBT ir kitų) jurisdikcijos,
nacionalinė policija, prokurorai ir teisėjai pernelyg dažnai nenori ir negali iš tikrųjų tirti nusikaltimų pagal tarptautinę teisę (karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui, priverstinių dingimų, kankinimų, genocido ir neteisminių egzekucijų) savo šalyse. Pavyzdžiui, Ukrainoje 94 teismai negali vykdyti teisingumo (nes 11 proc. teismų pastatų yra sunaikinti karo veiksmų, o 9 proc. yra įsikūrę okupuotose teritorijose).
Taigi, kiekviena valstybė turėtų suteikti savo teismams veiksmingą visuotinę jurisdikciją tokiems sunkiems nusikaltimams, kurie kenkia tarptautinei teisinei sistemai, ir pašalinti visas kliūtis nacionaliniams teismams, vykdantiems tokią jurisdikciją. Šie teismai turėtų veikti kaip tarptautinės bendruomenės atstovai, siekiantys tirti minėtus nusikaltimus bei vykdyti teisingumą aukų atžvilgiu.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100 straipsnį dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, 110 straipsnį dėl agresijos ir 111 straipsnį dėl draudžiamų karo išpuolių. Tai rodo, kad Lietuva puikiai supranta minėtus įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, kaip Genocido ir Ženevos konvencijų signatarė. Tačiau papildoma motyvacija – supratimas, kad Ukrainos teisinė sistema yra perkrauta (Ukrainoje užregistruoti 57 694 karo nusikaltimai), o kitų šalių pagalba yra labai svarbi ir laukiama.

Tikslas

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Projekto eiga

2023/01/30

Esamos situacijos analizė (anglų k.)

2023/02/01

Gerųjų tarptautinių praktikų analizė

2023/02/03

Apskritojo stalo diskusija

2023/03/03

Sukurta universaliosios jurisdikcijos taikymo pagalbinė priemonė „UJ Toolkit“

Projekto failai

Rezultatas

Projekte buvo analizuojama universalioji jurisdikcija kaip metodas teisingumui Ukrainos karo aukoms pasiekti, todėl buvo pasiūlytas universaliosios jurisdikcijos pagalbinių priemonių rinkinys ikiteisminiam ir teisminiam nagrinėjimui.

Dalyviai

2022/23
Dr. Kateryna Latysh
Dr. Kateryna Latysh
2022/23
Dr. Monika Rogers
Dr. Monika Rogers

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė