Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (SSVA)

Ukrainos atstatymas: ilgalaikis Lietuvos planas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

2022 m. vasario 24 d. rusija pradėjo plataus masto puolimą prieš Ukrainą, kuris sukėlė daugybę griuvėsių, nuostolių, kiekviename žingsnyje naikino gyvybę. Šis įvykis paaštrino dar 2014 m. prasidėjusį karą prieš Ukrainą.

Beveik visuose šalies regionuose ir toliau patiriama įvairaus masto žala ir naikinama infrastruktūra. Dėl karo sukelto neapibrėžtumo duomenys gali labai greitai keistis. Pateikta informacija apie Ukrainos patirtą žalą pateikiama reminatis spalio 15 d. duomenimis:

~6 000 žuvusių civilių;
~10 000 sužeistų civilių;
~7 000 000 000 šalies viduje perkeltų asmenų;
~7 500 000 karo pabėgėlių Europos šalyse;
~74 000 000 000 m2 sunaikintos infrastruktūros.
Lietuva nuo 2014 m. remia Ukrainą kovoje už laisvę ir supranta, kaip stipriai Europos šalys yra priklausomos viena nuo kitos siekiant bendros gerovės. Iki spalio pabaigos nuo karo pradžios į Lietuvą pabėgėlių teisėmis buvo atkeliavę daugiau kaip 60 000 ukrainiečių. Lietuva, kaip ilgametė Ukrainos rėmėja, dalyvauja Ukrainos atstatymo procese suteikdama savo patirtį keliomis kryptimis.

Lietuva jau yra numačiusi keletą veiksmų, kurie apima ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų Ukrainoje atstatymą. Mūsų komanda, siekdama suteikti pagalbą būsimam projektų vystymui ir tvariems atstatymo procesams, dėmesį skiria ilgalaikei planavimo perspektyvai

Tikslas

Komanda daugiausia dėmesio skiria skaitmeninių priemonių, pavyzdžiui, skaitmeninių miesto modelių, naudojimo tyrimamas ilgalaikiams atstatymo procesams. Skaitmeninių priemonių pritaikymas atstatymo procesams leistų sistemingai rinkti ir kaupti duomenis, pateiktų reikiamus įrodymus greitam sprendimų priėmimui ir sukurtų tvarią vystymo praktiką.

Projekto eiga

2022/10/10

LR Vyriausybės kanceliarijoje pristatyta esamos situacijos analizė

2022/11/18

Projektas pristatytas tarpinstitucinėje darbo grupėje

2022/11/23

Paskelbta dabartinės padėties analizės brošiūra

2022/11/25

Paskelbtas dvilapis apie skaitmeninius miestų modelius

2022/11/27

Dalyvauta kūrybinėse dirbtuvėse dėl naujos Mariupolio vizijos kūrimo, apie kurias plačiau perskaityti galite organizatorių straipsnyje

2022/12/02

Projektas pristatytas Lietuvos urbanistiniame forume

2022/12/15

Pateikti siūlymai Ukrainos atstatymo ir skaitmeninių priemonių kūrimo darbų planui (konfidenciali SSVA infromacija)

2023/02/15

Surengtos viešosios konsultacijos, parengta Lietuvoje naudojamų įrankių apžvalga ir paruoštas projekto vienlapis skirtas Rebuild Ukraine forumui Varšuvoje

2023/03/02

Susisteminta ir pristatyta esminė projekto metu surinkta informacija, paruoštos skaitmeninių planavimo įrankių, skirtų Ukrainos miestų atstatymui įgyvendinimo gairės bei šių įrankių, naudojamų Ukrainoje, apžvalga

Projekto failai

Rezultatas

Programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių Marianos Maksymiv ir Rūtos Marijos Slavinskaitės projekto „Ukrainos atstatymas: ilgalaikis Lietuvos planas“, vykdyto VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, rezultatų pristatymas. Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip galime efektyvinti Ukrainos atstatymą ir dalintis Lietuvos žiniomis statybų ir miestų vystymo sektoriuose. Projekto rezultate parengtas planas tolesniam skaitmeninių planavimo įrankių įgyvendinimui Ukrainoje.

Dalyviai

2022/23
Mariana Varkaliene (Maksymiv)
Mariana Varkaliene (Maksymiv)
2022/23
Rūta Marija Slavinskaitė
Rūta Marija Slavinskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis