Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (SSVA)

Ukrainos atstatymas: ilgalaikis Lietuvos planas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

2022 m. vasario 24 d. rusija pradėjo plataus masto puolimą prieš Ukrainą, kuris sukėlė daugybę griuvėsių, nuostolių, kiekviename žingsnyje naikino gyvybę. Šis įvykis paaštrino dar 2014 m. prasidėjusį karą prieš Ukrainą.

Beveik visuose šalies regionuose ir toliau patiriama įvairaus masto žala ir naikinama infrastruktūra. Dėl karo sukelto neapibrėžtumo duomenys gali labai greitai keistis. Pateikta informacija apie Ukrainos patirtą žalą pateikiama reminatis spalio 15 d. duomenimis:

~6 000 žuvusių civilių;
~10 000 sužeistų civilių;
~7 000 000 000 šalies viduje perkeltų asmenų;
~7 500 000 karo pabėgėlių Europos šalyse;
~74 000 000 000 m2 sunaikintos infrastruktūros.
Lietuva nuo 2014 m. remia Ukrainą kovoje už laisvę ir supranta, kaip stipriai Europos šalys yra priklausomos viena nuo kitos siekiant bendros gerovės. Iki spalio pabaigos nuo karo pradžios į Lietuvą pabėgėlių teisėmis buvo atkeliavę daugiau kaip 60 000 ukrainiečių. Lietuva, kaip ilgametė Ukrainos rėmėja, dalyvauja Ukrainos atstatymo procese suteikdama savo patirtį keliomis kryptimis.

Lietuva jau yra numačiusi keletą veiksmų, kurie apima ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų Ukrainoje atstatymą. Mūsų komanda, siekdama suteikti pagalbą būsimam projektų vystymui ir tvariems atstatymo procesams, dėmesį skiria ilgalaikei planavimo perspektyvai

Tikslas

Komanda daugiausia dėmesio skiria skaitmeninių priemonių, pavyzdžiui, skaitmeninių miesto modelių, naudojimo tyrimamas ilgalaikiams atstatymo procesams. Skaitmeninių priemonių pritaikymas atstatymo procesams leistų sistemingai rinkti ir kaupti duomenis, pateiktų reikiamus įrodymus greitam sprendimų priėmimui ir sukurtų tvarią vystymo praktiką.

Projekto eiga

2022/10/10

LR Vyriausybės kanceliarijoje pristatyta esamos situacijos analizė

2022/11/18

Projektas pristatytas tarpinstitucinėje darbo grupėje

2022/11/23

Paskelbta dabartinės padėties analizės brošiūra

2022/11/25

Paskelbtas dvilapis apie skaitmeninius miestų modelius

2022/11/27

Dalyvauta kūrybinėse dirbtuvėse dėl naujos Mariupolio vizijos kūrimo, apie kurias plačiau perskaityti galite organizatorių straipsnyje

2022/12/02

Projektas pristatytas Lietuvos urbanistiniame forume

2022/12/15

Pateikti siūlymai Ukrainos atstatymo ir skaitmeninių priemonių kūrimo darbų planui (konfidenciali SSVA infromacija)

2023/02/15

Surengtos viešosios konsultacijos, parengta Lietuvoje naudojamų įrankių apžvalga ir paruoštas projekto vienlapis skirtas Rebuild Ukraine forumui Varšuvoje

2023/03/02

Susisteminta ir pristatyta esminė projekto metu surinkta informacija, paruoštos skaitmeninių planavimo įrankių, skirtų Ukrainos miestų atstatymui įgyvendinimo gairės bei šių įrankių, naudojamų Ukrainoje, apžvalga

Projekto failai

Rezultatas

Programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių Marianos Maksymiv ir Rūtos Marijos Slavinskaitės projekto „Ukrainos atstatymas: ilgalaikis Lietuvos planas“, vykdyto VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, rezultatų pristatymas. Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip galime efektyvinti Ukrainos atstatymą ir dalintis Lietuvos žiniomis statybų ir miestų vystymo sektoriuose. Projekto rezultate parengtas planas tolesniam skaitmeninių planavimo įrankių įgyvendinimui Ukrainoje.

Dalyviai

2022/23
Mariana Varkaliene (Maksymiv)
Mariana Varkaliene (Maksymiv)
2022/23
Rūta Marija Slavinskaitė
Rūta Marija Slavinskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė