Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (SSVA)

Ukrainos atstatymas: ilgalaikis Lietuvos planas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

2022 m. vasario 24 d. rusija pradėjo plataus masto puolimą prieš Ukrainą, kuris sukėlė daugybę griuvėsių, nuostolių, kiekviename žingsnyje naikino gyvybę. Šis įvykis paaštrino dar 2014 m. prasidėjusį karą prieš Ukrainą.

Beveik visuose šalies regionuose ir toliau patiriama įvairaus masto žala ir naikinama infrastruktūra. Dėl karo sukelto neapibrėžtumo duomenys gali labai greitai keistis. Pateikta informacija apie Ukrainos patirtą žalą pateikiama reminatis spalio 15 d. duomenimis:

~6 000 žuvusių civilių;
~10 000 sužeistų civilių;
~7 000 000 000 šalies viduje perkeltų asmenų;
~7 500 000 karo pabėgėlių Europos šalyse;
~74 000 000 000 m2 sunaikintos infrastruktūros.
Lietuva nuo 2014 m. remia Ukrainą kovoje už laisvę ir supranta, kaip stipriai Europos šalys yra priklausomos viena nuo kitos siekiant bendros gerovės. Iki spalio pabaigos nuo karo pradžios į Lietuvą pabėgėlių teisėmis buvo atkeliavę daugiau kaip 60 000 ukrainiečių. Lietuva, kaip ilgametė Ukrainos rėmėja, dalyvauja Ukrainos atstatymo procese suteikdama savo patirtį keliomis kryptimis.

Lietuva jau yra numačiusi keletą veiksmų, kurie apima ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų Ukrainoje atstatymą. Mūsų komanda, siekdama suteikti pagalbą būsimam projektų vystymui ir tvariems atstatymo procesams, dėmesį skiria ilgalaikei planavimo perspektyvai

Tikslas

Komanda daugiausia dėmesio skiria skaitmeninių priemonių, pavyzdžiui, skaitmeninių miesto modelių, naudojimo tyrimamas ilgalaikiams atstatymo procesams. Skaitmeninių priemonių pritaikymas atstatymo procesams leistų sistemingai rinkti ir kaupti duomenis, pateiktų reikiamus įrodymus greitam sprendimų priėmimui ir sukurtų tvarią vystymo praktiką.

Projekto eiga

2022/10/10

LR Vyriausybės kanceliarijoje pristatyta esamos situacijos analizė

2022/11/18

Projektas pristatytas tarpinstitucinėje darbo grupėje

2022/11/23

Paskelbta dabartinės padėties analizės brošiūra

2022/11/25

Paskelbtas dvilapis apie skaitmeninius miestų modelius

2022/11/27

Dalyvauta kūrybinėse dirbtuvėse dėl naujos Mariupolio vizijos kūrimo, apie kurias plačiau perskaityti galite organizatorių straipsnyje

2022/12/02

Projektas pristatytas Lietuvos urbanistiniame forume

2022/12/15

Pateikti siūlymai Ukrainos atstatymo ir skaitmeninių priemonių kūrimo darbų planui (konfidenciali SSVA infromacija)

2023/02/15

Surengtos viešosios konsultacijos, parengta Lietuvoje naudojamų įrankių apžvalga ir paruoštas projekto vienlapis skirtas Rebuild Ukraine forumui Varšuvoje

2023/03/02

Susisteminta ir pristatyta esminė projekto metu surinkta informacija, paruoštos skaitmeninių planavimo įrankių, skirtų Ukrainos miestų atstatymui įgyvendinimo gairės bei šių įrankių, naudojamų Ukrainoje, apžvalga

Projekto failai

Rezultatas

Programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių Marianos Maksymiv ir Rūtos Marijos Slavinskaitės projekto „Ukrainos atstatymas: ilgalaikis Lietuvos planas“, vykdyto VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, rezultatų pristatymas. Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip galime efektyvinti Ukrainos atstatymą ir dalintis Lietuvos žiniomis statybų ir miestų vystymo sektoriuose. Projekto rezultate parengtas planas tolesniam skaitmeninių planavimo įrankių įgyvendinimui Ukrainoje.

Dalyviai

2022/23
Mariana Varkaliene (Maksymiv)
Mariana Varkaliene (Maksymiv)
2022/23
Rūta Marija Slavinskaitė
Rūta Marija Slavinskaitė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė