Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Vidaus reikalų ministerija

Savanorystės skatinimo laboratorijos kūrimas

2019 m. rugsėjo 6 d. - 2020 m. kovo 6 d.

Problema

Dėl istorinių, socialinių, ekonominių, politinių bei teisinių aplinkybių savanorystei Lietuvoje plėtotis ilgą laiką nebuvo palankių sąlygų. Įsitraukimo į savanoriškas veiklas rodikliai Lietuvoje nėra aukšti. Diskusijos šia tema buvo ypatingai populiarios kai Europos Komisija 2011-uosius paskelbė savanorystės metais, o Lietuva priėmė savanoriškos veiklos įstatymą. Tais pačiais metais Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje užsakė tyrimą apie Lietuvos visuomenės nuostatas savanoriškos veiklos atžvilgiu. Šis tyrimas atskleidė, kad dauguma apklaustų lietuvių žinojo kas yra savanorystė. Tačiau lyginant su kitomis Europos šalimis gana nemažas skaičius apklaustųjų nėra savanoriavę, bet norėtų, 34% nedalyvaujančiųjų savanoriškoje veikloje teigė, kad niekas jiems ir nesiūlo savanoriauti. Net 51% mano, kad savanorystei labiausiai trukdo tai, jog nėra tokios tradicijos, ir net 17% teigia, jog nedalyvauja savanoriškoje veikloje, nes tokia veikla visuomenėje yra vertinama negatyviai. Kaip didžiausi trukdžiai savanoriškai veiklai stiprėti ir augti anot apklausos yra informacijos ir reikalingos infrastruktūros trūkumas, taip pat nepakanka informacijos apie savanorišką veiklą ir kur kreiptis norint tapti savanoriu. Taip pat akcentuojama ir savanorių paruošimo problema.

Remiantis „Factus dominus“ tyrimo duomenimis, Lietuvoje savanorystės indėlis į šalies ekonomiką sudaro 1,5% bendro vidaus produkto (BVP), kai kitose Europos šalyse šis gali siekti ir 5% BVP, tačiau praėjus savanorystės metų bumui, Lietuvoje nuolat atnaujinamų, kokybiškų duomenų apie savanoriškos veiklos situaciją nėra. Tačiau, jog situacija nėra gera rodo ir tarptautiniai indeksai. Pagal 2019 metų Pasaulinį konkurencingumo indeksą (angl. Global Competitivennes Index) vertinat socialinį kapitalą Lietuva užima 89 vietą iš 141, o Legatum instituto gerovės indeksas (angl. Legatum Institute Prosperity Index) Lietuvą pagal socialinį kapitalą nustumia į 141 vietą iš 167 valstybių.

Informacija apie savanorystę yra fragmentuota ir nenuosekli, trūksta savanorystės skatinimo modelio. Siekiant dar labiau stiprinti šį sektorių reikalingas ir valstybės įsitraukimas. Tarpsektorinis bendradarbiavimas ir valstybės tarnautojų įsitraukimas į savanorišką veiklą per savo ekspertines žinias paskatintų visuomenę taip pat aktyviau dalyvauti ir įsitraukti į šiuos procesus.

Tikslas

Parengtas savanorystės skatinimo laboratorijos modelis, stiprinantis tarpinstitucinį, NVO ir savanorių sektoriaus bendradarbiavimą.

Projekto eiga

2019/10/15

Savanorystės esamos situacijos analizė

2019/10/31

Gerosios užsienio praktikos, skatinat savanorystę ir stiprinant pilietiškumą, analizė

2019/11/07

Parengta pirminė savanorystės laboratorijos veiklų koncepcija, skirta valstybės tarnautojų įtraukčiai į savanoriškas veiklas

2020/02/01

Suorganizuotas viešas renginys, orientuotas į valstybės tarnautojų įsitraukimą skatinat savanorystės tradiciją. Vykdoma viešoji konsultacija

2020/03/06

Parengtas savanorystės skatinimo laboratorijos modelis

Projekto failai

Rezultatas

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/03/Birutes_Gretos_pristatymas.pdf

Dalyviai

2019/20
Birutė Karakaitė
Birutė Karakaitė
2019/20
Greta Kundrotaitė
Greta Kundrotaitė

Panašūs projektai

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Lietuvos parama Ukrainai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Projektu siekiama sujungti suinteresuotas šalis iš skirtingų sektorių, skatinti dalintis informacija apie vykdomą veiklą ir apibrėžti sritis bei veiklas, kuriose nevyriausybinės organizacijos galėtų bendradarbiauti remiant Ukrainą.

Dalyviai: Viktoriya Didenko, Dalia Krapavickaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Dalyviai: Julija Skerniškytė, Dr. Edita Karosienė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Visuotinė (universali) jurisdikcija

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Dalyviai: Dr. Kateryna Latysh, Dr. Monika Rogers

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Dalyviai: Polina Stasiuk, Kseniia Yerofeieva, Milda Ulozaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Webcrawling metodo taikymas Aplinkos apsaugos departamento veiklose

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos

Pagreitinti ir automatizuoti galimai nelegalių skelbimų paiešką panaudojant webcrawler, taip pagerinant sąlygas Aplinkos apsaugos departamentui operatyviai, efektyviai ir kokybiškai vykdyti savo funkciją – aplinkos apsaugos kontrolę.

Dalyviai: Monika Barauskaitė, Benas Švedas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Account-based marketing (ABM) procesų kūrimas ir įgyvendinimas VšĮ „Investuok Lietuvoje“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Prisidėti prie konkretaus ir nuoseklaus ABM proceso kūrimo ir įgyvendinimo VšĮ Investuok Lietuvoje bei pateikti praktines įžvalgas ne tik agentūrai, bet ir kitoms Lietuvos institucijoms.

Dalyviai: Dr. Monika Belhaj