Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Aplinkos ministerija

Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime

2021 m. rugsėjo 15 d. - 2022 m. kovo 4 d.

Problema

Miestų viešosios erdvės yra atviros, ar toks turėtų būti ir jų planavimas? 2019 m. Vilniuje prasidėjęs Antakalnio bendruomenės ir savivaldybės konfliktas dėl Sapiegų parko projekto iliustravo, kad viešųjų erdvių projektų viešinimui taikomas teisinis reglamentavimas nesukuria tinkamų sąlygų nuosekliam savivaldos ir suinteresuotos visuomenės dialogui. Po dvejus metus trukusių derybų apie 300 tūkst. kainavęs projektas buvo sustabdytas, o konkursas paskelbtas iš naujo.

Matydami poreikį anksčiau įtraukti visuomenę į viešųjų erdvių projektavimą, Vilniaus savivaldybė 2018 m. pasitvirtino viešų atskirųjų želdynų projektų viešinimo tvarkos aprašą, kuris nurodo, kad visuomenė turi būti įtraukiama į projektą dar teritorijos tyrimo stadijoje (formuluojant užduotį projektuotojams). Panašią tvarką jau nacionaliniu mastu numato ir nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojanti Želdynų įstatymo redakcija – įgyvendinant projekto viešumą, prieš projektuojant atskirųjų viešųjų želdynų projektus turi būti išsiaiškinami ir įvertinami visuomenės poreikiai (19 ir 20 straipsniai).

Ankstyvą ir dalyvavimu, o ne informavimu grįstą visuomenės įtraukimą į aplinkos formavimo procesus numato Lietuvoje ratifikuotos Europos kraštovaizdžio ir Orhuso konvencijos bei Jungtinių Tautų Darnių vystymosi tikslų įgyvendinimo (11 ir 17 tikslai) rekomendacijos.

Remiantis atvejų analize ir kokybiniais interviu su vietos bendruomenėmis, urbanistais, savivaldybėmis, kraštovaizdžio architektais ir kitomis suinteresuotomis šalimis galime daryti išvadą, kad, nors jau ir reglamentuojamas įstatymais, visuomenės dalyvavimas ankstyvuose viešųjų erdvių projektų etapuose šiandien yra pavienis ir aiškaus standartizuoto proceso neturintis reiškinys.

Vis dėlto, remiantis gerosiomis užsienio praktikomis matome, kad dalyvaujamasis planavimas (angl. participatory planning) savyje turi aibę įrankių ir metodų, kurie leidžia kurti įtraukiantį ir konstruktyvų dialogą tarp įvairių viešųjų erdvių formavime dalyvaujančių pusių – suinteresuotos visuomenės, architektų ir savivaldybės.

Antrasis visuomenės dalyvavimo viešųjų erdvių formavime projektas (2022 m. kovo – rugsėjo mėn.)

Tikslas

Pritaikyti gerąsias užsienio dalyvaujamojo planavimo praktikas ir priemones savivaldybėms, kurios leistų organizuoti kokybišką visuomenės įtraukimą formuojant viešąsias erdves.

Projekto eiga

2021/12/06

Sukurtas vienlapis, kuriame apibrėžiama, kas yra geras viešosios erdvės projektasAtlikta visuomenės dalyvavimo viešųjų erdvių formavime esamos situacijos analizė. Sukurtas analizės vienlapis

2021/12/10

Atlikta 60 LR savivaldybių apklausa apie visuomenės dalyvavimą viešųjų erdvių planavime. Sukurtas apklausos vienlapis

2021/12/28

Atlikta gerųjų visuomenės įtraukimo į viešųjų erdvių formavimą užsienio praktikų analizė

2022/02/11

Atlikta viešoji konsultacija, kurios metu aptartos temos problematika, sprendimai ir pasiūlymai praktinio gido tobulinimui

2022/03/04

Sukurtas visuomenės įtraukimo į viešųjų erdvių formavimą praktinis gidas

2022/03/04

null

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2021/22
Beatričė Umbrasaitė
Beatričė Umbrasaitė
2021/22
Brigita Mikolajūnaitė
Brigita Mikolajūnaitė
2021/22
Giedrė Puzinauskienė
Giedrė Puzinauskienė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė