Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Aplinkos ministerija

Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime

2021 m. rugsėjo 15 d. - 2022 m. kovo 4 d.

Problema

Miestų viešosios erdvės yra atviros, ar toks turėtų būti ir jų planavimas? 2019 m. Vilniuje prasidėjęs Antakalnio bendruomenės ir savivaldybės konfliktas dėl Sapiegų parko projekto iliustravo, kad viešųjų erdvių projektų viešinimui taikomas teisinis reglamentavimas nesukuria tinkamų sąlygų nuosekliam savivaldos ir suinteresuotos visuomenės dialogui. Po dvejus metus trukusių derybų apie 300 tūkst. kainavęs projektas buvo sustabdytas, o konkursas paskelbtas iš naujo.

Matydami poreikį anksčiau įtraukti visuomenę į viešųjų erdvių projektavimą, Vilniaus savivaldybė 2018 m. pasitvirtino viešų atskirųjų želdynų projektų viešinimo tvarkos aprašą, kuris nurodo, kad visuomenė turi būti įtraukiama į projektą dar teritorijos tyrimo stadijoje (formuluojant užduotį projektuotojams). Panašią tvarką jau nacionaliniu mastu numato ir nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojanti Želdynų įstatymo redakcija – įgyvendinant projekto viešumą, prieš projektuojant atskirųjų viešųjų želdynų projektus turi būti išsiaiškinami ir įvertinami visuomenės poreikiai (19 ir 20 straipsniai).

Ankstyvą ir dalyvavimu, o ne informavimu grįstą visuomenės įtraukimą į aplinkos formavimo procesus numato Lietuvoje ratifikuotos Europos kraštovaizdžio ir Orhuso konvencijos bei Jungtinių Tautų Darnių vystymosi tikslų įgyvendinimo (11 ir 17 tikslai) rekomendacijos.

Remiantis atvejų analize ir kokybiniais interviu su vietos bendruomenėmis, urbanistais, savivaldybėmis, kraštovaizdžio architektais ir kitomis suinteresuotomis šalimis galime daryti išvadą, kad, nors jau ir reglamentuojamas įstatymais, visuomenės dalyvavimas ankstyvuose viešųjų erdvių projektų etapuose šiandien yra pavienis ir aiškaus standartizuoto proceso neturintis reiškinys.

Vis dėlto, remiantis gerosiomis užsienio praktikomis matome, kad dalyvaujamasis planavimas (angl. participatory planning) savyje turi aibę įrankių ir metodų, kurie leidžia kurti įtraukiantį ir konstruktyvų dialogą tarp įvairių viešųjų erdvių formavime dalyvaujančių pusių – suinteresuotos visuomenės, architektų ir savivaldybės.

Antrasis visuomenės dalyvavimo viešųjų erdvių formavime projektas (2022 m. kovo – rugsėjo mėn.)

Tikslas

Pritaikyti gerąsias užsienio dalyvaujamojo planavimo praktikas ir priemones savivaldybėms, kurios leistų organizuoti kokybišką visuomenės įtraukimą formuojant viešąsias erdves.

Projekto eiga

2021/12/06

Sukurtas vienlapis, kuriame apibrėžiama, kas yra geras viešosios erdvės projektasAtlikta visuomenės dalyvavimo viešųjų erdvių formavime esamos situacijos analizė. Sukurtas analizės vienlapis

2021/12/10

Atlikta 60 LR savivaldybių apklausa apie visuomenės dalyvavimą viešųjų erdvių planavime. Sukurtas apklausos vienlapis

2021/12/28

Atlikta gerųjų visuomenės įtraukimo į viešųjų erdvių formavimą užsienio praktikų analizė

2022/02/11

Atlikta viešoji konsultacija, kurios metu aptartos temos problematika, sprendimai ir pasiūlymai praktinio gido tobulinimui

2022/03/04

Sukurtas visuomenės įtraukimo į viešųjų erdvių formavimą praktinis gidas

2022/03/04

null

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2021/22
Beatričė Umbrasaitė
Beatričė Umbrasaitė
2021/22
Brigita Mikolajūnaitė
Brigita Mikolajūnaitė
2021/22
Giedrė Puzinauskienė
Giedrė Puzinauskienė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis