Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Teisingumo ministerija

Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Pagal Pasaulio teisingumo projekto indeksą, kuriame vienas esminių faktorių – žmogaus teisės bei kuriuo vadovaujasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Lietuva 2022 metais užėmė 18 vietą iš 140. Lietuvos rodiklis per metus pagerėjo 1.7%, tačiau bendras globalus rodiklis pasaulyje nukrito 61%. Dar prieš pandemiją suintensyvėjęs autoritarinių nuotaikų augimas regione bei kaimynystėje prasidėjęs karas suponuoja, kad reikalingas ypatingas dėmesys žmogaus teisių užtikrinimo sistemų palaikymui ir stiprinimui Europoje. 

Tarptautiniuose žmogaus teisių situacijos stebėjimo reitinguose, Lietuva vertinama žemiau Europos Sąjungos vidurkio. 2023 metais ES lygybės indekse Lietuva surinko 64,1 balo iš 100, 6 balais mažiau nei ES vidurkis. 2023 metais Rainbow Europe LGBTQ+ lygiateisiškumo indekse Lietuva surinko 24%. Pastebima, kad Tarptautiniai žmogaus teisių stebėsenos komitetai metai iš metų teikia Lietuvai pasikartojančias rekomendacijas. Pavyzdžiui, dėl rasinės diskriminacijos, moterų diskriminacijos, smurto artimoje aplinkoje, priverstinio sulaikymo ir įkalinimo sąlygų. 

Paminėtas kontekstas, indikatoriai ir tarptautinio standarto iteracijos veda į tikslingą sprendimų paiešką. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, kuri koordinuoja ministerijų komisiją žmogaus teisių srityje dėl tarptautinės visuotinės peržiūros ataskaitų bei kuri yra projekto „Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis“ bazė, inicijavo diskurso poreikį piešiant žemėlapį, kad Lietuvos žmogaus teisių sistemoje temos, atsakomybės ir funkcijos būtų paskirstytos kuo veiksmingiau ir užtikrintų visapusišką žmogaus teisių apsaugą. 

Tikslas

Kad tarptautinių susitarimų įsipareigojimai galėtų būti efektyviai įgyvendinti, o žmogaus teisių sritis vystytis ir stiprėti, būtina diagnozuoti žmogaus teisių sistemos spragas Lietuvoje. Projekto „Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis“ ambicija yra atvirai prieinama Lietuvos žmogaus teisių lauko, atsakomybių ir funkcijų schema, sudaryta drauge su suinteresuotomis šalimis ir leidžianti greitai ir lengvai šalims priskirti žmogaus teisių problematiką. 

Projekto eiga

2023/10/31

Pabaigta pirminė Lietuvos žmogaus teisių sistemos apžvalga

2024/01/15

Pabaigta tarptautinių ir nacionalinių rekomendacijų analizė

2024/02/29

Pabaigtas Lietuvos žmogaus teisių žemėlapis

2024/03/01

Pabaigta užsienio praktikų analizė

2024/03/01

Pabaigtos projekto rekomendacijos

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2023/24
Aušra Raulušonytė
Aušra Raulušonytė
2023/24
Agnė Pakšytė
Agnė Pakšytė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė