Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Teisingumo ministerija

Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Pagal Pasaulio teisingumo projekto indeksą, kuriame vienas esminių faktorių – žmogaus teisės bei kuriuo vadovaujasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Lietuva 2022 metais užėmė 18 vietą iš 140. Lietuvos rodiklis per metus pagerėjo 1.7%, tačiau bendras globalus rodiklis pasaulyje nukrito 61%. Dar prieš pandemiją suintensyvėjęs autoritarinių nuotaikų augimas regione bei kaimynystėje prasidėjęs karas suponuoja, kad reikalingas ypatingas dėmesys žmogaus teisių užtikrinimo sistemų palaikymui ir stiprinimui Europoje. 

Tarptautiniuose žmogaus teisių situacijos stebėjimo reitinguose, Lietuva vertinama žemiau Europos Sąjungos vidurkio. 2023 metais ES lygybės indekse Lietuva surinko 64,1 balo iš 100, 6 balais mažiau nei ES vidurkis. 2023 metais Rainbow Europe LGBTQ+ lygiateisiškumo indekse Lietuva surinko 24%. Pastebima, kad Tarptautiniai žmogaus teisių stebėsenos komitetai metai iš metų teikia Lietuvai pasikartojančias rekomendacijas. Pavyzdžiui, dėl rasinės diskriminacijos, moterų diskriminacijos, smurto artimoje aplinkoje, priverstinio sulaikymo ir įkalinimo sąlygų. 

Paminėtas kontekstas, indikatoriai ir tarptautinio standarto iteracijos veda į tikslingą sprendimų paiešką. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, kuri koordinuoja ministerijų komisiją žmogaus teisių srityje dėl tarptautinės visuotinės peržiūros ataskaitų bei kuri yra projekto „Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis“ bazė, inicijavo diskurso poreikį piešiant žemėlapį, kad Lietuvos žmogaus teisių sistemoje temos, atsakomybės ir funkcijos būtų paskirstytos kuo veiksmingiau ir užtikrintų visapusišką žmogaus teisių apsaugą. 

Tikslas

Kad tarptautinių susitarimų įsipareigojimai galėtų būti efektyviai įgyvendinti, o žmogaus teisių sritis vystytis ir stiprėti, būtina diagnozuoti žmogaus teisių sistemos spragas Lietuvoje. Projekto „Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis“ ambicija yra atvirai prieinama Lietuvos žmogaus teisių lauko, atsakomybių ir funkcijų schema, sudaryta drauge su suinteresuotomis šalimis ir leidžianti greitai ir lengvai šalims priskirti žmogaus teisių problematiką. 

Projekto eiga

2023/10/25

Pabaigta pirminė apžvalga

2023/11/10

Pabaigta teisinės bazės apžvalga

2023/11/17

Parengas dokumentas: Lietuva Europos Sąjungos kontekste

2023/12/08

Pabaigta užsienio gerųjų praktikų apžvalga

2024/01/15

Parengta Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapio revizija

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Aušra Raulušonytė
Aušra Raulušonytė
2023/24
Agnė Pakšytė
Agnė Pakšytė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė