Grįžti
Aušra Raulušonytė
2023/24

Aušra Raulušonytė

Linkedin

Išsilavinimas:

 • Vystomosios komunikacijos magistras, Malmės universitetas (Švedija)
 • Švietimo magistras, Lydso Universitetas (Jungtinė karalystė)
 • Filosofijos bakalauras, Vilniaus universitetas (Lietuva)
 • Humanitarinių studijų mainų programa, Skovde universitetas (Švedija)

Patirtis:

 • Vystomosios komunikacijos lektorės ir edukatorės patirtis (3 metai, privati praktika)
 • Komunikacijos projektų valdymo ir koordinavimo patirtis (1 metai, Lietuvos NVO sektorius)
 • Europos Sąjungos leidybos ir komunikacijos projektų administravimo patirtis („Blue Book” stažuotė, Europos Komisija)
 • Komunikacijos ir edukacijų programų koordinavimo patirtis (1 metai, Turkijos NVO sektorius)
 • Socialinės sanglaudos programos vykdymo patirtis (1 metai, JK aukštojo mokslo institucijos)
 • Mokymo, ugdymo programų rengimo ir kultūrinio švietimo patirtis (3 metai, Kinijos privatus ir valstybinis švietimo sektorius)
 • Moksliniai tyrimai moralės neuromokslų, švietimo technologijų ir migracijos srityse

Motyvacija

Nė už ką nepraleisčiau galimybės drauge su „Kurk Lietuvai“  įgula nerti į tikslingą ir iššūkių kupiną kelionę Lietuvos viešajame sektoriuje. Neabejoju, kad šalis, kuri gerbia žmogaus teises, vadovaujasi teisiniais principais bei integruoja įvairiausių interesų grupių lygiateisiškumą, turi neišsemiamą potencialą socialiniam ir ekonominiam klestėjimui.

Dešimtmetį lavinusi kompetencijas dirbdama, kaupusi žinias studijuodama bei pažinusi vietines bendruomenes savanoriaudama skirtingose Azijos ir Europos šalyse pastebėjau tendencingumus, kuriančius sąlygas sėkmingam pokyčiui skirtinguose kultūriniuose kontekstuose. Tvari lyderystė, institucinių kompetencijų puoselėjimas bei bendruomenės pasitikėjimas renčia tvirtą valstybės ir jos visuomenės nuolatinio kūrimosi pagrindą. Tokioje valstybėje matau žmones, nebijančius būti savimi, gerbiančius vienas kitą ir turinčius drąsos prabilti susidūrus su neteisybe.

Projektą pradedu Teisingumo ministerijoje. Apjungdama švietimo, komunikacijos ir darnaus vystymosi kompetencijas, didžiuojuosi prisidėdama prie žmogaus teisių srities puoselėjimo bei valstybės paslaugų kokybės stiprinimo sparčiai besikeičiančioje Lietuvoje.

Rotacija

1
2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis

LR Teisingumo ministerija

Kad tarptautinių susitarimų įsipareigojimai galėtų būti efektyviai įgyvendinti, o žmogaus teisių sritis vystytis ir stiprėti, būtina diagnozuoti žmogaus teisių sistemos spragas Lietuvoje. Projekto „Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis“ ambicija yra atvirai prieinama Lietuvos žmogaus teisių lauko, atsakomybių ir funkcijų schema, sudaryta drauge su suinteresuotomis šalimis ir leidžianti greitai ir lengvai šalims priskirti žmogaus teisių problematiką.