Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Kultūros ministerija kartu su Vidaus reikalų ministerija

Kultūros paslaugų prieinamumas regionuose: erdvinė kultūros paslaugų tinklo analizė

2020 m. kovo 9 d. - 2020 m. rugsėjo 4 d.

Problema

Lietuvos regioninė politika siekia, kad kiekvienam Lietuvos gyventojui, nepaisant to, kur jis gyvena, būtų užtikrinta prieiga prie kultūros paslaugų. Šio projekto metu nustačiau, kad 74 % Lietuvos gyventojų turi prieinamumą prie visų kultūros paslaugų, vadinasi net ketvirtadalis Lietuvos gyventojų negauna pilnos įvairovės. Tuo tarpu užsibrėžtas tikslas yra pasiekti 95 % (Nacionalinė pažangos programa). Lietuvos teritorijos bendrojo plano standartais, paslaugos turi būti pasiekiamos kiekvienam gyventojui automobilio kelionės atstumu:

per 30 minučių gyventojas turi pasiekti būtinojo poreikio kultūros paslaugas (kultūrinę edukaciją, bendruomeninę veiklą, meno mėgėjų kolektyvą, meno būrelius, vietinės bibliotekos skaityklą, leidinių skolinimą, kompiuterio ir interneto prieigą)
per 45 minutes – dažno poreikio kultūros paslaugas (kino filmų rodymą, auditorijos vystymo edukacijas, vietinius koncertus, vietinius festivalius, teatrą, meno parodas, muziejus)
per 60 minučių – vidutinio poreikio kultūros paslaugas (retų leidinių skaityklą, profesionalų ar valstybinį teatrą, muziejų, aukšto lygio koncertus, festivalius, meno parodas)
rečiausio poreikio paslaugos neturi apibrėžto laiko standarto – nacionalinį statusą turinčios įstaigos turėtų užtikrinti prieinamumą per savo paslaugų mobilumą ir kompetencijų kėlimą regionuose (filharmonija, operos ir baleto teatras, Mažvydo biblioteka, nacionaliniai muziejai, archyvai)
Tačiau tyrimai rodo, kad kultūros paslaugos tampa vis mažiau prieinamos. Gyventojai vertina, kad Lietuvos mastu kultūros paslaugų prieinamumas sumažėjo 12 %. Ypač krito aukščiausio lygio scenos menų (opera, teatras) prieinamumas (23 %). Paslaugos yra netolygiai prieinamos, lyginant miesto ir kaimo vietoves. Pagrindinės kliūtys yra kaina ir fizinis pasiekiamumas (2017 m. Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas).

Tam, kad tikslingai nukreipti resursus ir kelti kultūros paslaugų prieinamumą ten, kur to labiausiai reikia, būtina visos Lietuvos erdvinė analizė. Analizė detaliais pjūviais nustatys kokio lygio kultūros paslaugos ir kuriose vietovėse yra mažiausiai pasiekiamos. Tai atskleis, kur egzistuoja netolygumai ir kaip gerinti kultūros prieinamumą Lietuvoje.

Tikslas

Atlikti kokybinę visos Lietuvos erdvinę analizę, kad nustatyti kultūros paslaugų prieinamumą detaliais pjūviais kiekvienam regionui ir savivaldybei. Tai padės tikslingai nukreipti pastangas netolygumams išlyginti ir 95 % prieinamumui pasiekti. Konsultuotis su kultūros veikėjais ir savivaldybėmis, kaip pagerinti kultūros paslaugas regionuose.

Projekto eiga

2020/04/10

Apdoroti ir paruošti analizei kultūros paslaugų tinklo duomenys ir įvertintas duomenų patikslinimo poreikis

2020/04/24

Paskelbta apklausa su savivaldybių kultūros skyriais duomenims patikslinti

2020/06/15

Sukurta Lietuvos kultūros veikėjų ir paslaugų duomenų bazė. Duomenys atviri ir viešai prieinami Kultūros ministerijos puslapyje. Ypač aktualu ieškant partnerių bendriems kultūros projektams

2020/07/15

Įvertintas Švedijos kultūros paslaugų tiekimo modelis per savivaldybių bendradarbiavimą, kaip būdas didinti kultūros paslaugų prieinamumą regionuose

2020/08/06

Atlikta Lietuvos kultūros paslaugų erdvinė analizė ir nustatytas prieinamumo rodiklis detaliais pjūviais

2020/08/25

Atlikta viešoji konsultacija su kultūros veikėjais ir savivaldybėmis, kur pristatyta erdvinė analizė ir surinktos idėjos kultūros paslaugų prieinamumui regionuose pagerinti. Renginio metu sukurta veiklių kultūros veikėjų bendruomenė ir toliau aktyviai veikia socialiniuose tinkluose

2020/08/31

Pristatyti ir aptarti rezultatai su Kultūros ministerijos ekspertais. Įvertinti būdai kultūros paslaugų prieinamumui didinti ir netolygumams regionuose išspręsti

Projekto failai

Dalyviai

2019/20
Vėjūna Žalalytė
Vėjūna Žalalytė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė