Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

Šiandien Lietuvoje yra įsikūrę 69 522 pabėgėliai iš Ukrainos, iš kurių net 24 894 vaikai. Dauguma jų mamos su vaikais, su aukštu medijų raštingumo lygmeniu bei turinčios prieigą prie interneto. Lietuvoje veikia daugiau nei 30 informacinių platformų, skirtų nuo karo bėgantiems ukrainiečiams.

Nepaisant to, apklausose neretai nurodoma, jog informacijos svarbiausiai integraciniais klausimais trūksta arba nėra žinoma, kur tokios informacijos ieškoti.

Kita problema, susijusi su informacija, kurią pastebėjo komanda yra tai, kad duomenys, kurie reikalingi integracijai, siekiant suteikti tinkamą apgyvendinimo vietą, yra surenkami iš skirtingų Ministerijų bei sistemų. Tai labai apsunkina darbą savivaldybėms ir kitoms organizacijoms, kurios rūpinasi pabėgėlių srautais.

Tikslas

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Projekto eiga

2022/10/20

Sukurtas integracijos problemų žemėlapis (tik angliška versija)

2022/11/15

Atlikta apžvalga: skaitmeniniai komunikacijos kanalai kaip informacijos šaltinis Ukrainos pabėgėliams (tik angliška versija); Savivaldybių tinkamų ukrainiečiams (antrajai bangai) apgyvendinti analizė

2022/11/30

Atlikta dabartinių informacinių platformų Ukrainos pabėgėliams Lietuvoje analizė (tik angliška versija)

2022/12/07

Sukurtos rekomendacijos dėl nedidelių Ltua.lt pakeitimų. SuUkraina atnaujinimo planas buvo suderintas su Ltua.lt koordinatoriumi Vyriausybės kanceliarijoje

2023/01/31

Sukurtas interaktyvaus žemėlapio aprašas

2023/02/12

Atnaujintas SuUkraina puslapis, pateikta redagavimo rezultato ataskaita (tik angliška versija)

2023/02/13

Pradėta ltua.lt viešinimo kampanija

2023/03/20

Pateiktas ateinančių 6 mėnesių planas bei instrukcijos redaktoriui

Projekto failai

Rezultatas

Projektas turėjo dvi kryptis. Pirmiausia, padidinti informacijos pasiekiamumą pabėgėliams. Vyriausybės puslapis ltua.lt buvo aktualizuotas ir pagerintas, buvo sukurtas gidas suukraina.lt, taip pat buvo įvykdyta reklaminė kampanija, siekiant užtikrinti šių informacinių platformų pasiekiamumą.

Antra, buvo sukurtas interaktyvus duomenų žemėlapis, skirtas palengvinti darbą institucijoms, koordinuojančioms pabėgėlių srautus.

Dalyviai

2022/23
Polina Stasiuk
Polina Stasiuk
2022/23
Kseniia Yerofeieva
Kseniia Yerofeieva
2022/23
Milda Ulozaitė
Milda Ulozaitė

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers