Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

Šiandien Lietuvoje yra įsikūrę 69 522 pabėgėliai iš Ukrainos, iš kurių net 24 894 vaikai. Dauguma jų mamos su vaikais, su aukštu medijų raštingumo lygmeniu bei turinčios prieigą prie interneto. Lietuvoje veikia daugiau nei 30 informacinių platformų, skirtų nuo karo bėgantiems ukrainiečiams.

Nepaisant to, apklausose neretai nurodoma, jog informacijos svarbiausiai integraciniais klausimais trūksta arba nėra žinoma, kur tokios informacijos ieškoti.

Kita problema, susijusi su informacija, kurią pastebėjo komanda yra tai, kad duomenys, kurie reikalingi integracijai, siekiant suteikti tinkamą apgyvendinimo vietą, yra surenkami iš skirtingų Ministerijų bei sistemų. Tai labai apsunkina darbą savivaldybėms ir kitoms organizacijoms, kurios rūpinasi pabėgėlių srautais.

Tikslas

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Projekto eiga

2022/10/20

Sukurtas integracijos problemų žemėlapis (tik angliška versija)

2022/11/15

Atlikta apžvalga: skaitmeniniai komunikacijos kanalai kaip informacijos šaltinis Ukrainos pabėgėliams (tik angliška versija); Savivaldybių tinkamų ukrainiečiams (antrajai bangai) apgyvendinti analizė

2022/11/30

Atlikta dabartinių informacinių platformų Ukrainos pabėgėliams Lietuvoje analizė (tik angliška versija)

2022/12/07

Sukurtos rekomendacijos dėl nedidelių Ltua.lt pakeitimų. SuUkraina atnaujinimo planas buvo suderintas su Ltua.lt koordinatoriumi Vyriausybės kanceliarijoje

2023/01/31

Sukurtas interaktyvaus žemėlapio aprašas

2023/02/12

Atnaujintas SuUkraina puslapis, pateikta redagavimo rezultato ataskaita (tik angliška versija)

2023/02/13

Pradėta ltua.lt viešinimo kampanija

2023/03/20

Pateiktas ateinančių 6 mėnesių planas bei instrukcijos redaktoriui

Projekto failai

Rezultatas

Projektas turėjo dvi kryptis. Pirmiausia, padidinti informacijos pasiekiamumą pabėgėliams. Vyriausybės puslapis ltua.lt buvo aktualizuotas ir pagerintas, buvo sukurtas gidas suukraina.lt, taip pat buvo įvykdyta reklaminė kampanija, siekiant užtikrinti šių informacinių platformų pasiekiamumą.

Antra, buvo sukurtas interaktyvus duomenų žemėlapis, skirtas palengvinti darbą institucijoms, koordinuojančioms pabėgėlių srautus.

Dalyviai

2022/23
Polina Stasiuk
Polina Stasiuk
2022/23
Kseniia Yerofeieva
Kseniia Yerofeieva
2022/23
Milda Ulozaitė
Milda Ulozaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė