Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Aplinkos ministerija

Visuomenės dalyvavimas kuriant viešąsias erdves: gido pritaikymas ir savivaldybių edukacija

2022 m. kovo 7 d. - 2022 m. rugsėjo 6 d.

Problema

2019 m. Vilniuje prasidėjęs Antakalnio bendruomenės ir savivaldybės konfliktas dėl Sapiegų parko projekto iliustravo, kad viešųjų erdvių projektų viešinimui taikomas teisinis reglamentavimas nesukuria tinkamų sąlygų nuosekliam savivaldos ir suinteresuotos visuomenės dialogui. Po dvejus metus trukusių derybų apie 300 tūkst. kainavęs projektas buvo sustabdytas, o konkursas paskelbtas iš naujo.

Pirmosios projekto „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“ rotacijos metu (2021/09 – 2022/03) atlikta išsami visuomenės dalyvavimo viešųjų erdvių projektuose esamos situacijos ir užsienio gerųjų praktikų analizė atskleidė, kad Lietuvoje 58 iš 60 savivaldybių mato naudą visuomenės dalyvavime, tačiau 50 % jų teigia, kad savivaldybių darbuotojams trūksta žinių, kaip įtraukti visuomenę į viešųjų erdvių projektus kokybiškai. Todėl, projekto metu buvo sukurtas praktinis gidas savivaldybėms nurodantis, kaip metodiškai įtraukti visuomenę į viešųjų erdvių projektus, kurių užsakovas yra savivaldybė.

Vis dėlto, 2021 m. spalio mėn. projekto vadovių atlikta visų Lietuvos savivaldybių apklausa rodo, kad gerinti visuomenės įtraukimo į viešųjų erdvių kokybę savivaldybėms labiausiai padėtų darbuotojų apmokymas (83 %), metodinis gidas (60 %) ir kitų savivaldybių patirtis (50 %). Taigi, atsižvelgiant į šį poreikį, buvo nuspręsta tęsti projektą ir, bendradarbiaujant su susidomėjusiomis savivaldybėmis, taikyti gidą praktiškai, organizuoti mokymus savivaldybių darbuotojams bei skatinti savivaldybes tarpusavyje dalintis gerosiomis visuomenės įtraukimo į viešųjų erdvių projektus praktikomis.

Tikslas

Bendradarbiaujant su įvairiomis Lietuvos savivaldybėmis taikyti gidą „Miesto ir visuomenės dialogas“ praktikoje įtraukiant visuomenę į viešųjų erdvių projektus, organizuoti mokymus savivaldybėms apie gido metodiką, dalintis gerosiomis visuomenės dalyvavimo viešųjų erdvių projektuose praktikomis bei didinti viešosios erdvės svarbą Statybų įstatymo kontekste.

Projekto eiga

2022/05/12

Nuotoliniame renginyje „Dalyvavimo kultūros stiprinimas: pasitarimas“ kartu su visuomenės įtraukimo procesų palaikytojais aptarta dalyvavimo kultūros viešųjų erdvių formavime esama situacija ir galimybės

2022/05/17

Baigti gido „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“ bandymai praktikoje. Metodika pritaikyta 5-iuose viešųjų erdvių projektuose: 1-ame Klaipėdoje ir 4-iuose Vilniuje

2022/06/15

Baigtas mokymų turas po savivaldybes. Gido „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“ taikymo mokymai pravesti Lazdijų rajono, Tauragės rajono ir Trakų rajono savivaldybėse

2022/06/28

Atlikta savivaldybių apklausa apie atskirųjų viešųjų želdynų projektų valdymą. Tyrime dalyvavo 41 iš 60-ties Lietuvos savivaldybių

2022/06/29

Sukurti du informaciniai vienlapiai visuomenei, kurie paaiškina kaip ir kada gyventojams įsitraukti į viešųjų erdvių (želdynų) formavimą

2022/08/22

Remiantis praktinių metodikos bandymų rezultatais įvairiose savivaldybėse, atnaujintas visuomenės įtraukimo gidas „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“

Projekto failai

Rezultatas

Praktinis gidas savivaldybėms „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“

Dalyviai

2021/22
Giedrė Puzinauskienė
Giedrė Puzinauskienė
2021/22
Beatričė Umbrasaitė
Beatričė Umbrasaitė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė