Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Ukrainos centras (toliau – UAC) yra unikali institucija, suteikianti ukrainiečiams galimybę išsaugoti savo kultūrą ir identitetą Lietuvos Respublikoje, taip pat ruošianti juos būti Ukrainos kūrėjais ir atstovais. Todėl vieni iš ilgalaikių strateginių UAC tikslų yra šie: 1) atlikti kultūrinės diplomatijos priemonės, reprezentuojančios Ukrainą ir ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje, vaidmenį; 2) stiprinti ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje. UAC jau žengė pirmuosius žingsnius šioje srityje: aukšto lygio renginiai, tokie kaip tarptautinis forumas „Prezidento Volodymyro Zelenskio taikos formulės siekimas: Ukrainos ir Lietuvos bendri veiksmai siekiant ilgalaikės taikos“ ir kt., taip pat „Youth Think Tank“ parodė Centro gebėjimą pristatyti Ukrainą tarptautiniu lygiu, taip pat sutelkti jaunąją ukrainiečių kartą diskusijai apie bendras Europos vertybes, politiką, eurointegraciją ir kt.

Glaudus bendradarbiavimas su EUNIC (Europos Sąjungos kultūros institutų tinklas) nariais Lietuvoje (Lietuvos kultūros institutu, Britų taryba, Goethe’s institutu, Prancūzų institutu, Lenkų institutu) yra kitas žingsnis siekiant minėtų tikslų. Tai kultūrinės diplomatijos pavyzdys, kurį galima perimti ir iš kurio galima mokytis, pakelti UAC veiklą į tarptautinį lygmenį ir stiprinti ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje per bendrus projektus su EUNIC.

Tikslas

Šio projekto tikslai:

  1. sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą;
  2. parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei;
  3. sukurti Ukrainos centro modelį.

Projekto eiga

2023/04/07

Baigtos konsultacijos su VDU ekspertais, Ukrainos centro vadovu, valdyba ir darbuotojais, pasirinkta projekto kryptis – stiprinti bendradarbiavimą su EUNIC Lietuva per jų programas (Lietuvos kultūros institutas, Britų taryba, Goethe's institutas, Prancūzų institutas, Lenkijos institutas)

2023/06/05

Susitikimas su EUNIC nariais Lietuvoje, surinktos bendradarbiavimo rekomendacijos ir geroji patirtis

2023/06/26

Atlikta analizė pagal surinktas EUNIC narių Lietuvoje programas, parengtas pasiūlymas dėl Ukrainos centro veiklos bendradarbiaujant su EUNIC Lietuvoje

2023/07/10

Baigtos viešosios konsultacijos dėl Ukrainos centro bendrų programų su VDU ekspertais, EUNIC Lietuva ir Ukrainos centro valdyba, nustatytas geriausias formatas ir ištekliai, parengtas bendrų programų projektas

2023/08/28

Parengtas Ukrainos centro modelis

Dalyviai

2022/23
Kseniia Yerofeieva
Kseniia Yerofeieva

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė