Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Ukrainos centras (toliau – UAC) yra unikali institucija, suteikianti ukrainiečiams galimybę išsaugoti savo kultūrą ir identitetą Lietuvos Respublikoje, taip pat ruošianti juos būti Ukrainos kūrėjais ir atstovais. Todėl vieni iš ilgalaikių strateginių UAC tikslų yra šie: 1) atlikti kultūrinės diplomatijos priemonės, reprezentuojančios Ukrainą ir ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje, vaidmenį; 2) stiprinti ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje. UAC jau žengė pirmuosius žingsnius šioje srityje: aukšto lygio renginiai, tokie kaip tarptautinis forumas „Prezidento Volodymyro Zelenskio taikos formulės siekimas: Ukrainos ir Lietuvos bendri veiksmai siekiant ilgalaikės taikos“ ir kt., taip pat „Youth Think Tank“ parodė Centro gebėjimą pristatyti Ukrainą tarptautiniu lygiu, taip pat sutelkti jaunąją ukrainiečių kartą diskusijai apie bendras Europos vertybes, politiką, eurointegraciją ir kt.

Glaudus bendradarbiavimas su EUNIC (Europos Sąjungos kultūros institutų tinklas) nariais Lietuvoje (Lietuvos kultūros institutu, Britų taryba, Goethe’s institutu, Prancūzų institutu, Lenkų institutu) yra kitas žingsnis siekiant minėtų tikslų. Tai kultūrinės diplomatijos pavyzdys, kurį galima perimti ir iš kurio galima mokytis, pakelti UAC veiklą į tarptautinį lygmenį ir stiprinti ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje per bendrus projektus su EUNIC.

Tikslas

Šio projekto tikslai:

  1. sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą;
  2. parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei;
  3. sukurti Ukrainos centro modelį.

Projekto eiga

2023/04/07

Baigtos konsultacijos su VDU ekspertais, Ukrainos centro vadovu, valdyba ir darbuotojais, pasirinkta projekto kryptis – stiprinti bendradarbiavimą su EUNIC Lietuva per jų programas (Lietuvos kultūros institutas, Britų taryba, Goethe's institutas, Prancūzų institutas, Lenkijos institutas)

2023/06/05

Susitikimas su EUNIC nariais Lietuvoje, surinktos bendradarbiavimo rekomendacijos ir geroji patirtis

2023/06/26

Atlikta analizė pagal surinktas EUNIC narių Lietuvoje programas, parengtas pasiūlymas dėl Ukrainos centro veiklos bendradarbiaujant su EUNIC Lietuvoje

2023/07/10

Baigtos viešosios konsultacijos dėl Ukrainos centro bendrų programų su VDU ekspertais, EUNIC Lietuva ir Ukrainos centro valdyba, nustatytas geriausias formatas ir ištekliai, parengtas bendrų programų projektas

2023/08/28

Parengtas Ukrainos centro modelis

Dalyviai

2022/23
Kseniia Yerofeieva
Kseniia Yerofeieva

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers