Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Ukrainos centras (toliau – UAC) yra unikali institucija, suteikianti ukrainiečiams galimybę išsaugoti savo kultūrą ir identitetą Lietuvos Respublikoje, taip pat ruošianti juos būti Ukrainos kūrėjais ir atstovais. Todėl vieni iš ilgalaikių strateginių UAC tikslų yra šie: 1) atlikti kultūrinės diplomatijos priemonės, reprezentuojančios Ukrainą ir ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje, vaidmenį; 2) stiprinti ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje. UAC jau žengė pirmuosius žingsnius šioje srityje: aukšto lygio renginiai, tokie kaip tarptautinis forumas „Prezidento Volodymyro Zelenskio taikos formulės siekimas: Ukrainos ir Lietuvos bendri veiksmai siekiant ilgalaikės taikos“ ir kt., taip pat „Youth Think Tank“ parodė Centro gebėjimą pristatyti Ukrainą tarptautiniu lygiu, taip pat sutelkti jaunąją ukrainiečių kartą diskusijai apie bendras Europos vertybes, politiką, eurointegraciją ir kt.

Glaudus bendradarbiavimas su EUNIC (Europos Sąjungos kultūros institutų tinklas) nariais Lietuvoje (Lietuvos kultūros institutu, Britų taryba, Goethe’s institutu, Prancūzų institutu, Lenkų institutu) yra kitas žingsnis siekiant minėtų tikslų. Tai kultūrinės diplomatijos pavyzdys, kurį galima perimti ir iš kurio galima mokytis, pakelti UAC veiklą į tarptautinį lygmenį ir stiprinti ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje per bendrus projektus su EUNIC.

Tikslas

Šio projekto tikslai:

  1. sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą;
  2. parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei;
  3. sukurti Ukrainos centro modelį.

Projekto eiga

2023/04/07

Baigtos konsultacijos su VDU ekspertais, Ukrainos centro vadovu, valdyba ir darbuotojais, pasirinkta projekto kryptis – stiprinti bendradarbiavimą su EUNIC Lietuva per jų programas (Lietuvos kultūros institutas, Britų taryba, Goethe's institutas, Prancūzų institutas, Lenkijos institutas)

2023/06/05

Susitikimas su EUNIC nariais Lietuvoje, surinktos bendradarbiavimo rekomendacijos ir geroji patirtis

2023/06/26

Atlikta analizė pagal surinktas EUNIC narių Lietuvoje programas, parengtas pasiūlymas dėl Ukrainos centro veiklos bendradarbiaujant su EUNIC Lietuvoje

2023/07/10

Baigtos viešosios konsultacijos dėl Ukrainos centro bendrų programų su VDU ekspertais, EUNIC Lietuva ir Ukrainos centro valdyba, nustatytas geriausias formatas ir ištekliai, parengtas bendrų programų projektas

2023/08/28

Parengtas Ukrainos centro modelis

Dalyviai

2022/23
Kseniia Yerofeieva
Kseniia Yerofeieva

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė