Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Švietimo sektoriaus inovatyvumo skatinimas: EdTech ekosistemos plėtra

2021 m. kovo 8 d. - 2021 m. rugsėjo 3 d.

Problema

COVID-19 pandemija netikėtai ir nepasiruošus paskatino mus išbandyti nuotolinius susirinkimus, o moksleivius ir studentus – nuotolinį mokymą. Neišvengėme klaidų. Vis dėlto, pasaulio švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech) ekspertai įsitikinę, kad tai puiki galimybė švietimo sistemoje įgyvendinti didelius pokyčius. Tik šįkart – jiems iš anksto pasiruošti.

EdTech – tai greitai besivystanti inovacijų švietimo sektoriuje ekosistema, kurioje startuoliai, smulkus ir vidutinis verslas (SVV) kuria inovatyvius, dažniausiai naujausiomis technologijomis grįstus sprendimus švietimo sektoriaus iššūkiams spręsti. Ši švietimo sektoriaus skaitmeninės transformacijos iniciatyva įgalina diegti naujausias edukacines technologijas, įgyvendinant paskatų ir palaikymo sistemą skaitmeninėms švietimo inovacijoms kurti ir išbandyti. EdTech didina švietimo paslaugų kokybę, taip sukuriant daugiau gerovės visuomenei. Prognozuojama, kad pasaulinė EdTech rinka per artimiausius penkerius metus pasieks 400 milijardų JAV dolerių, kasmet augdama po 16 proc. (Halon IQ, 2020). Europos Komisija (EK) jau yra parengusi Skaitmeninio švietimo veiksmų planą (2021–2027 m.), kuriame yra išdėstyta EK vizija skaitmenizuoti švietimą Europoje.

Kodėl EdTech svarbu Lietuvai?

Visų pirma, EdTech sukurtų teigiamą pokytį Lietuvos švietimo sistemoje. Tyrimai rodo, kad COVID-19 pandemijos metu, 36 proc. mokinių pasiekimai liko tokie patys, trečdalio rezultatai pagerėjo, tačiau trečdalis ėmė mokytis prasčiau ir patyrė mokymosi sunkumus („Norstat“ visuomenės nuomonės tyrimas, 2020). Tai atskleidžia skirtingus mokinių poreikius, kuriuos gali patenkinti tinkamai parinktos išmaniosios technologijos. Vis dėlto, pandemijos laikotarpiu Lietuvos mokytojai ugdymo įrankius rinkosi atsižvelgdami ne į atnešamą naudą bei individualių mokinių poreikių patenkinimą, bet į savo technologinį pasirengimą: 27 proc. ugdymo įstaigų mokytojams suteikė galimybes naudotis pasirinktais įrankiais, tačiau 86 proc. mokyklų pagrindine priemone NM vykdyti rinkosi elektroninį dienyną (Droessiger et al., 2021). Elektroninio dienyno funkcinių galimybių nepakanka norint užtikrinti kokybišką mokinių ir mokytojų abipusį ryšį, o visuotinai pripažintos NM skirtų sistemų vertinimo metodikos nėra (Droessiger et al., 2021). Šią problemą atspindi ir ŠMSM (2020) pateikta „Mokytojų apklausa apie nuotolinio mokymo patirtį“: skaitmeninių mokymo platformų stoka (37 proc. atsakymų) identifikuota kaip pagrindinė kliūtis sklandžiam mokymui(-si) NM metu. Galiausiai, EdTech suteiktų galimybę Lietuvoje švietimo inovacijoms sklandžiau kurtis ir vystytis. Kadangi 2020 m. Pasauliniame inovacijų indekse Lietuva užėmė 38 vietą tarp 129 pasaulio valstybių ir tai atitinka 25 vietą tarp 28 ES narių (STRATA, 2021), parama skaitmeninių ir technologinių inovacijų kūrimui, testavimui ir taikymui švietimo įstaigose, paskatintų inovacijų kultūros formavimąsi, skirtingų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą bei stiprintų Lietuvos inovacijų ekosistemos konkurencingumą. Tokiu būdu, spręsdami Lietuvos švietimo sektoriaus problemas, būtų taip pat rasti sprendimai, kuriuos vėliau galėtume eksportuoti ir sėkmingai kurti Lietuvos, kaip EdTech šalies, įvaizdį bei pakartoti FinTech sėkmę.

Tikslas

Skatinti švietimo technologijų ir inovacijų (EdTech), grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijų kūrimui ir bandymui ugdymo įstaigose.

Projekto eiga

2021/04/06

Atlikta Lietuvos švietimo sektoriaus inovatyvumo bei Lietuvos ir užsienio šalių EdTech sektoriaus analizė

2021/05/24

Įgyvendinta viešoji konsultacija dėl EdTech sprendimų ugdymo įstaigose išbandymo ir EdTech kompetencijų centro (Ataskaita)

2021/06/01

Sukurtas EdTech inovacijų kūrimo ir išbandymo platformos veikimo modelis

2021/07/05

Sukurtas Skaitmeninių įgūdžių ir EdTech kompetencijų centro veikimo modelis

2021/08/30

Sutarta dėl kompetencijų centro steigimo ir EdTech platformos inovacijų išbandymui ir kūrimui pilotinių iniciatyvų įgyvendinimo (Tvarkos aprašas)

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2020/21
Lauryna Filatovaitė
Lauryna Filatovaitė
2020/21
Lukas Stakėla
Lukas Stakėla

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė