Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos

Webcrawling metodo taikymas Aplinkos apsaugos departamento veiklose

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

Valstybinė miškų urėdija per metus miškuose surenka apie 1000 tonų atliekų, o akcijos “Darom” metu 2021 m. surinkta dar 770 tonų. Toks kiekis prilygsta maždaug 12-os mėlynųjų banginių – didžiausių planetos gyvūnų – svoriui arba maždaug 90-ies dviaukščių 200 m2 karkasinių namų svoriui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per 2021-uosius metus iš brakonierių konfiskavo net 50 kilometrų draudžiamų naudoti tinklų – pakankamai ištiesti per visą Neringos miesto savivaldybę, t.y. nuo Jūrų muziejaus iki sienos su Kaliningradu. O jei tokį tempą palaikytume ir ateinančiais metais, po 30 metų brakonierių tinklais galėtume apjuosti visą Lietuvą. Žvelgiant globaliai, tai yra viena iš didelės problemos priežasčių – pagal tam tikras prognozes, kurias galite peržiūrėti interaktyviai, iki 2048 m. pasaulio vandenys gali likti be žuvų.

Egzistuojanti problema yra įvairialypė. Internete šiandien yra vykdoma prekyba saugomų ir invazinių rūšių gyvūnais ir augalais, draudžiamais medžioklės ir žūklės įrankiais, siūlomas atliekų ir nuotekų vežimas ir tvarkymas, automobilių ardymas neturint tam reikiamų leidimų, iškastinių gamtos išteklių naudojimas ir pardavimas neturint tam teisės. Ir tai nėra nuolatos (24/7) prižiūrima erdvė. Aplinkos apsaugos departamento specialistams sudėtinga vykdyti skelbimų portalų priežiūrą – ji šiuo metu vykdoma rankiniu būdu, nereguliariai, nors skelbimų kasdien vis daugėja. Todėl darosi vis sunkiau užtikrinti pakankamai žmogiškųjų resursų skelbimų paieškai ir efektyviai panaudoti pareigūnų kompetencijas. Kita problemos pusė yra ta, kad iš dalies gyventojai neturi galimybės lengvai priimti informuotą ir teisingą sprendimą, internete renkantis prekes ir (ar) paslaugas. Pavyzdžiui, neretai internete besiskelbiantys atliekų vežėjai ne tik neturi teisės surinkti atliekų iš gyventojų ir (ar) jas tvarkyti, bet ir tų atliekų patys netvarko, o išmeta miškuose, pakelėse. Galite patys tuo įsitikinti – pabandykite paskambinti atliekų vežėjams besiskelbiantiems skelbimų portaluose ir paklauskite ar jie yra registruoti privalomajame Atliekų tvarkytojų valstybės registre, t.y. ar turi ATVR kodą, ir skaičiuokite, kiek iš jų iškart nutrauks skambutį. Kitas pavyzdys galėtų būti interneto skelbimų portaluose pardavinėjami augalai, gyvūnai, gyvūnų kailiai, iškamšos, ragai ir pan. – ar esate tikri, kad tai nėra į Lietuvos Raudonąją knygą įtraukta rūšis?

Tikslas

Pagreitinti ir automatizuoti galimai nelegalių skelbimų paiešką panaudojant webcrawler, taip pagerinant sąlygas Aplinkos apsaugos departamentui operatyviai, efektyviai ir kokybiškai vykdyti savo funkciją – aplinkos apsaugos kontrolę.

Projekto eiga

2022/09/30

Parengtas projekto vienlapis

2022/10/21

Atlikta esamos situacijos ir gerųjų patirčių analizė

2022/11/04

Parengtas raktažodžių, skelbimų paieškos sričių ir prioritetinių skelbimų portalų sąrašas (informacija konfidenciali)

2022/11/15

Pasiektas susitarimas su technologinio sprendimo kūrėjais – Oxylabs (sutartis konfidenciali)

2022/12/03

Reidas su aplinkosaugininkais siekiant pamatyti kasdienius jų iššūkius bei galimai pamatyti kaip realybėje veikia internete draudžiamais žvejybos ir medžioklės įrankiais prekiaujantys asmenys

2022/12/21

Pasiektas susitarimas dėl bendradarbiavimo su lankomiausiu Lietuvoje skelbimų portalu (sutartis neskelbiama)

2023/01/09

Pradėtas webcrawler įrankio kūrimas

2023/02/20

Sukurta nauja, tik atliekų surinkimui skirta kategorija skelbiu.lt

2023/02/28

Parengtos ateities darbų rekomendacinės gairės

Projekto failai

Rezultatas

Pradėtas webcrawler įrankio kūrimas bei sukurta nauja atliekų išvežimui skirta kategorija skelbiu.lt. Projekto tęstinumą užtikrina Aplinkos apsaugos departamento komanda.

Dalyviai

2022/23
Monika Barauskaitė
Monika Barauskaitė
2022/23
Benas Švedas
Benas Švedas

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers