Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Vidaus reikalų ministerija

“Vieno langelio” principo taikymo efektyvinimas VRM pavaldžiose įstaigose: Leidimų laikinai gyventi procesų atvejo analizė

2015 m. gegužės 1 d. - 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Problema

„Vieno langelio“ principas – tai paslaugų teikimo sistema, kuria siekiama Lietuvos ar užsienio piliečiui vienoje vietoje suteikti visą reikiamą paslaugų ir informacijos paketą. “Vienas langelis” yra ir šalies įvaizdžio formuotojas, parodantis, kaip užsienio ir Lietuvos piliečiai pasitinkami per šioje sistemoje teikiamas paslaugas. Vakarų Europoje “vieno langelio” principas yra kasdienė taikytina praktika migracijos srityje, tačiau Lietuvoje ši sistema susiduria su procedūrinėmis ir komunikavimo problemomis, dėl kurių nukenčia tiek piliečiai, tiek šias paslaugas teikiantys valstybės tarnautojai. Ekspertai pastebi, kad naujai atvykę trečiųjų šalių piliečiai negauna įprastos ar specializuotos paramos, kuri užtikrintų, kad jie bus nukreipti į reikiamas paslaugas. Lietuva yra 34 vietoje iš 38 pagal migrantų integracijos politikos indeksą (Migrant integration policy index, 2015), o problema slypi teikiamų paslaugų sistemoje, komplikuotose procedūrose ir prastai pasiekiamoje informacijoje.

„Vienas langelis“ apima platų paslaugų spektrą, skirtą Lietuvos ir užsienio piliečiams. Keturių mėnesių rotacijos metu kartu su kolege Laura Valauskaite analizuosime „vieno langelio“ sistemoje teikiamų leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje paslaugas bei gerąsias užsienio praktikas. Remdamiesi analize parengsime procedūrinį leidimų gyventi per “vieno langelio” sistemą modelį, kuris padės inicijuoti kitų “vieno langelio” sistemoje teikiamų paslaugų tobulinimą.

Projekto failai

Dalyviai

2014/15
Arnoldas Pikžirnis
Arnoldas Pikžirnis
2014/15
Laura Virbalė
Laura Virbalė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis