Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Universalus dizainas: centralizuotos sistemos kūrimas Lietuvoje

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

2010 m. Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kurios tikslas – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti asmenų su negalia (AN) visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Konvencijoje įtvirtinti asmenų su negalia lygybės prieš įstatymą, laisvės bei saugumo, asmens neliečiamumo reikalavimai, laisvo judėjimo, pilietybės ir savarankiško gyvenimo teisės, teisė į sveikatą, užimtumą ir išsilavinimą, darbą, galimybė dalyvauti kultūriniame ir politiniame gyvenime. 

Siekiant tinkamai įgyvendinti Konvencijos nuostatus, Lietuva įsipareigojo sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir kokybiškam asmenų su negalia gyvenimui Lietuvoje. Viena iš priemonių tam pasiekti – universalus dizainas. Universalus dizainas (UD) yra toks aplinkos ir gaminių kūrimas, kuris suteikia vienodą galimybę ta pačia aplinka, daiktu ar paslauga naudotis kiekvienam. Tai yra, vadovaujantis UD principais, nėra išskiriamos konkrečios žmonių grupės pagal jų amžių, dydį ar galimybes, pvz. asmenys su judėjimo negalia, ir nėra kuriami būtent jiems skirti ar pritaikyti įėjimai į patalpas, takeliai, prietaisai. Viskas yra projektuojama taip, kad būtų patogu naudotis visiems: asmenims su įvairiomis negalios formomis, asmenims su laikinais sveikatos sutrikimais ar tam tikrose situacijose esantiems žmonėms. 

Pasaulio kontekste, apie 15 % gyventojų turi tam tikrą negalią. Lietuvoje asmenų su negalia yra apie 8% gyventojų. Tačiau, statistiškai įvertinus laikinus sveikatos sutrikimus patyrusių asmenų skaičių bei situacinius atvejus (pavyzdžiui, šeimas su mažamečiais vaikais, senjorus ir kt.), Lietuvoje universalaus dizaino principais pritaikyta aplinka ir paslaugomis galėtų pasinaudoti net 1.1 mln. arba 38% šalies gyventojų. Todėl svarbu į problemą žvelgti iš platesnės perspektyvos, negalvojant tik apie tam tikrą žmonių grupę. 

Atrodo, kad temoje, kuri liečia daugiau nei kas trečią šalies gyventoją, situacija turėtų būti palanki. Visgi, atlikus esamos situacijos analizę buvo išgrynintos esminės spragos: nėra vientiso UD suvokimo, pastebimos spragos teisinėje bazėje, vyksta nesistemingas duomenų rinkimas, trūksta kompetentingų srities ekspertų, vyrauja nevienalytis UD įgyvendinimo ir priežiūros lygis Lietuvos regionuose, pastebimas nevienodas valstybinių institucijų atsakomybių pasiskirstymas bei vyrauja neigiamos visuomenės nuostatos. 

Svarbu pabrėžti, kad inictayvų ir priemonių UD įgyvendinimui Lietuvoje yra nemažai. Atlikus analizę ir susisteminus turimus duomenis paaiškėjo, kad yra apie 50 skirtingų priemonių iš 22 skirtingų institucijų, skirtų UD įgyvendinimui Lietuvoje. Deja, šios priemonės dažnai atsiranda iš pavienių ir trumpalaikių iniciatyvų, kurios neužtikrina sistemingo ir tęstinio UD principų veikimo. Didelis informacijos ir atsakomybių išsibarstymas per daugybę skirtingų institucijų tik apsunkina UD įgyvendinimo bei priežiūros procesus, todėl tikimasi, kad centralizuota sistema leistų efektyviau užtikrinti universalaus dizaino veikimą Lietuvoje. 

Tikslas

Sukurti centralizuotą universalaus dizaino sistemą Lietuvoje. 

Projekto eiga

2023/04/14

Atlikta problemos analizė

2023/05/15

Atlikta esamos situacijos analizė Lietuvoje

2023/06/15

Parengtas Lietuvoje sukurtų ir veikiančių universalaus dizaino priemonių vedlys

2023/06/15

Parengta užsienio praktikų analizė

2023/06/23

Parengtas suinteresuotų šalių žemėlapis su esminėmis įžvalgomis

2023/06/30

Parengtas problemos sprendimų būdų pristatymas suinteresuotos šalims

2023/08/01

Atlikta savivaldybių apklausa ir parengtos rezultatų išvados

2023/08/30

Paruoštos rekomendacijos ir veiksmų planas ministerijoms bei savivaldybėms

2023/09/04

Viešas rekomendacijų pristatymas

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Dr. Monika Belhaj
Dr. Monika Belhaj
2022/23
Rūta Marija Slavinskaitė
Rūta Marija Slavinskaitė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė