Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Universalus dizainas: centralizuotos sistemos kūrimas Lietuvoje

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

2010 m. Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kurios tikslas – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti asmenų su negalia (AN) visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Konvencijoje įtvirtinti asmenų su negalia lygybės prieš įstatymą, laisvės bei saugumo, asmens neliečiamumo reikalavimai, laisvo judėjimo, pilietybės ir savarankiško gyvenimo teisės, teisė į sveikatą, užimtumą ir išsilavinimą, darbą, galimybė dalyvauti kultūriniame ir politiniame gyvenime. 

Siekiant tinkamai įgyvendinti Konvencijos nuostatus, Lietuva įsipareigojo sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir kokybiškam asmenų su negalia gyvenimui Lietuvoje. Viena iš priemonių tam pasiekti – universalus dizainas. Universalus dizainas (UD) yra toks aplinkos ir gaminių kūrimas, kuris suteikia vienodą galimybę ta pačia aplinka, daiktu ar paslauga naudotis kiekvienam. Tai yra, vadovaujantis UD principais, nėra išskiriamos konkrečios žmonių grupės pagal jų amžių, dydį ar galimybes, pvz. asmenys su judėjimo negalia, ir nėra kuriami būtent jiems skirti ar pritaikyti įėjimai į patalpas, takeliai, prietaisai. Viskas yra projektuojama taip, kad būtų patogu naudotis visiems: asmenims su įvairiomis negalios formomis, asmenims su laikinais sveikatos sutrikimais ar tam tikrose situacijose esantiems žmonėms. 

Pasaulio kontekste, apie 15 % gyventojų turi tam tikrą negalią. Lietuvoje asmenų su negalia yra apie 8% gyventojų. Tačiau, statistiškai įvertinus laikinus sveikatos sutrikimus patyrusių asmenų skaičių bei situacinius atvejus (pavyzdžiui, šeimas su mažamečiais vaikais, senjorus ir kt.), Lietuvoje universalaus dizaino principais pritaikyta aplinka ir paslaugomis galėtų pasinaudoti net 1.1 mln. arba 38% šalies gyventojų. Todėl svarbu į problemą žvelgti iš platesnės perspektyvos, negalvojant tik apie tam tikrą žmonių grupę. 

Atrodo, kad temoje, kuri liečia daugiau nei kas trečią šalies gyventoją, situacija turėtų būti palanki. Visgi, atlikus esamos situacijos analizę buvo išgrynintos esminės spragos: nėra vientiso UD suvokimo, pastebimos spragos teisinėje bazėje, vyksta nesistemingas duomenų rinkimas, trūksta kompetentingų srities ekspertų, vyrauja nevienalytis UD įgyvendinimo ir priežiūros lygis Lietuvos regionuose, pastebimas nevienodas valstybinių institucijų atsakomybių pasiskirstymas bei vyrauja neigiamos visuomenės nuostatos. 

Svarbu pabrėžti, kad inictayvų ir priemonių UD įgyvendinimui Lietuvoje yra nemažai. Atlikus analizę ir susisteminus turimus duomenis paaiškėjo, kad yra apie 50 skirtingų priemonių iš 22 skirtingų institucijų, skirtų UD įgyvendinimui Lietuvoje. Deja, šios priemonės dažnai atsiranda iš pavienių ir trumpalaikių iniciatyvų, kurios neužtikrina sistemingo ir tęstinio UD principų veikimo. Didelis informacijos ir atsakomybių išsibarstymas per daugybę skirtingų institucijų tik apsunkina UD įgyvendinimo bei priežiūros procesus, todėl tikimasi, kad centralizuota sistema leistų efektyviau užtikrinti universalaus dizaino veikimą Lietuvoje. 

Tikslas

Sukurti centralizuotą universalaus dizaino sistemą Lietuvoje. 

Projekto eiga

2023/04/14

Atlikta problemos analizė

2023/05/15

Atlikta esamos situacijos analizė Lietuvoje

2023/06/15

Parengtas Lietuvoje sukurtų ir veikiančių universalaus dizaino priemonių vedlys

2023/06/15

Parengta užsienio praktikų analizė

2023/06/23

Parengtas suinteresuotų šalių žemėlapis su esminėmis įžvalgomis

2023/06/30

Parengtas problemos sprendimų būdų pristatymas suinteresuotos šalims

2023/08/01

Atlikta savivaldybių apklausa ir parengtos rezultatų išvados

2023/08/30

Paruoštos rekomendacijos ir veiksmų planas ministerijoms bei savivaldybėms

2023/09/04

Viešas rekomendacijų pristatymas

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Dr. Monika Belhaj
Dr. Monika Belhaj
2022/23
Rūta Marija Slavinskaitė
Rūta Marija Slavinskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė