Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Ukrainiečių centras – kultūrinis tiltas ukrainiečiams tarp Lietuvos regionų

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Dėl Rusijos agresijos Ukrainoje Lietuvoje prieglobstį rado daugiau nei 81 710 ukrainiečių. Daugiau kaip 20 000 ukrainiečių užregistruota Vilniuje ir kituose regionuose, pavyzdžiui, Kaune (13 814+), Klaipėdoje (15 011+) ar Alytuje (1 538+). Be to, egzistuoja ypatinga ukrainiečių pabėgėlių kategorija: lietuvių kilmės asmenys, turintys Ukrainos pilietybę, kurie į Ukrainą migravo daugiausia sovietmečiu. Nuo 2014 m., kai prasidėjo karas, Lietuvos valdžios institucijos šiems asmenims suteikė „perkeliamojo asmens statuso“ statusą.

Ukrainiečių centras iš pradžių buvo vieta, kur nuo karo pabėgę žmonės galėjo susitikti, bendrauti, dalytis idėjomis ir patirtimi. Šiandien jis virto ukrainiečių kultūros centru, kurio misija – išsaugoti ir populiarinti ukrainiečių kultūrą visame pasaulyje. Tačiau jis veikia tik Vilniuje, o tai riboja toli nuo sostinės gyvenančius žmones. Todėl, siekiant patenkinti poreikius ir sujungti ukrainiečius visoje šalyje, siekiama išplėsti jo veiklą regioniniu lygmeniu.

Projektas vykdomas anglų kalba.

Tikslas

Projekto tikslas – ištirti ukrainiečių poreikius įvairiuose Lietuvos regionuose, juos atliepti ir skleisti žinią apie centro veiklą regioniniu lygmeniu užmezgant ryšius regioniniam bendradarbiavimui.

Projekto eiga

2023/04/17

Esamos situacijos analizė

2023/04/28

Pradėtos konsultacijos su regioninėmis bendruomenėmis ir ukrainiečių kultūrinių, švietimo ir kitų specifinių poreikių tyrimas: vizitai savivaldybėse ir apklausa

2023/06/10

Tarpinių projekto rezultatų pristatymas VDU konferencijoje

2023/08/31

Pabaigtas ukrainiečių kultūrinių, švietimo ir kitų specifinių poreikių tyrimas: vizitai ir apklausa

2023/08/31

Rekomendacijos dėl bendruomenių tinklų plėtros

2023/09/06

Baigiamasis renginys ir pristatymas

Dalyviai

2022/23
Dr. Kateryna Latysh
Dr. Kateryna Latysh
2022/23
Viktoriya Didenko
Viktoriya Didenko

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers