Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Ukrainiečių centras – kultūrinis tiltas ukrainiečiams tarp Lietuvos regionų

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Dėl Rusijos agresijos Ukrainoje Lietuvoje prieglobstį rado daugiau nei 81 710 ukrainiečių. Daugiau kaip 20 000 ukrainiečių užregistruota Vilniuje ir kituose regionuose, pavyzdžiui, Kaune (13 814+), Klaipėdoje (15 011+) ar Alytuje (1 538+). Be to, egzistuoja ypatinga ukrainiečių pabėgėlių kategorija: lietuvių kilmės asmenys, turintys Ukrainos pilietybę, kurie į Ukrainą migravo daugiausia sovietmečiu. Nuo 2014 m., kai prasidėjo karas, Lietuvos valdžios institucijos šiems asmenims suteikė „perkeliamojo asmens statuso“ statusą.

Ukrainiečių centras iš pradžių buvo vieta, kur nuo karo pabėgę žmonės galėjo susitikti, bendrauti, dalytis idėjomis ir patirtimi. Šiandien jis virto ukrainiečių kultūros centru, kurio misija – išsaugoti ir populiarinti ukrainiečių kultūrą visame pasaulyje. Tačiau jis veikia tik Vilniuje, o tai riboja toli nuo sostinės gyvenančius žmones. Todėl, siekiant patenkinti poreikius ir sujungti ukrainiečius visoje šalyje, siekiama išplėsti jo veiklą regioniniu lygmeniu.

Projektas vykdomas anglų kalba.

Tikslas

Projekto tikslas – ištirti ukrainiečių poreikius įvairiuose Lietuvos regionuose, juos atliepti ir skleisti žinią apie centro veiklą regioniniu lygmeniu užmezgant ryšius regioniniam bendradarbiavimui.

Projekto eiga

2023/04/17

Esamos situacijos analizė

2023/04/28

Pradėtos konsultacijos su regioninėmis bendruomenėmis ir ukrainiečių kultūrinių, švietimo ir kitų specifinių poreikių tyrimas: vizitai savivaldybėse ir apklausa

2023/06/10

Tarpinių projekto rezultatų pristatymas VDU konferencijoje

2023/08/31

Pabaigtas ukrainiečių kultūrinių, švietimo ir kitų specifinių poreikių tyrimas: vizitai ir apklausa

2023/08/31

Rekomendacijos dėl bendruomenių tinklų plėtros

2023/09/06

Baigiamasis renginys ir pristatymas

Dalyviai

2022/23
Dr. Kateryna Latysh
Dr. Kateryna Latysh
2022/23
Viktoriya Didenko
Viktoriya Didenko

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė