Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Studijų ir profesinio mokymo programų peržiūra pagal užsienio investuotojų poreikius

2015 m. lapkričio 16 d. - 2016 m. gegužės 20 d.

Problema

Užsienio kapitalo įmonės – vienos geidžiamiausių darbdavių, kurios, plėsdamos savo veiklą Lietuvoje, ieško vis daugiau kvalifikuotų specialistų. Tačiau aukštųjų ir profesinių mokyklų paruoštų specialistų išsilavinimo kokybė dažnai neatitinka užsienio investuotojų lūkesčių. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atliktos apklausos duomenimis, užsienio investuotojų netenkina absolventų išsilavinimo kokybė, o jų perkvalifikavimo išlaidos trukdo verslo plėtrai ir naujų darbo vietų Lietuvoje sukūrimui.

Lietuvai siekiant išlikti konkurencingai, ugdomos specialistų kompetencijos turi būti aktualios dabartinėje ir ateities darbo rinkoje. Užsienio investuotojai – įmonės, kuriančios aukštą pridėtinę vertę – gali padėti Lietuvai siekti pažangaus ekonomikos augimo. Todėl siūlome tobulinti studijų ir mokymo programų turinį, atsižvelgiant į investuotojų rekomendacijas. Nors pavienių ir sėkmingų bendradarbiavimo pavyzdžių tarp mokslo ir verslo galima rasti, tačiau nėra nuolatinio mechanizmo, skatinančio užsienio investuotojus įsitraukti į studijų programų turinio gerinimą. Užtikrinus tęstinį užsienio investuotojų įsitraukimą į studijų ir mokymo programų gerinimą, aukštosios ir profesinės mokyklos galės greičiau prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių bei efektyviau ruošti paklausius specialistus.

Tikslas

Mūsų projekto tikslas – pritaikius gerąsias užsienio praktikas, sukurti studijų programų peržiūros priemonę, kuri leis užsienio investuotojams tiesiogiai teikti rekomendacijas aukštosioms ir profesinėms mokykloms dėl studijų programų turinio. Taip siekiama užtikrinti nuolatinį aukštojo ir profesinio mokymo kokybės gerinimą ir darbo rinkoje paklausių specialistų ruošimą. Po šio 6 mėnesių projekto įgyvendinimo studijų ir mokymo programų peržiūros bus tęsiamos. Patobulintų programų sėkmė motyvuos mokyklas ir užsienio investuotojus toliau bendradarbiauti peržiūrint vis daugiau studijų programų.

Projekto eiga

2016/01/15

Esamos situacijos Lietuvoje ir gerosios užsienio praktikos analizė

2016/02/01

Pagal atliktą analizę parengta studijų programų peržiūros priemonė

2016/04/22

Peržiūrėtos 5 studijų programos

2016/05/20

Paruošta projekto ataskaita

Projekto failai

Rezultatas

Konsultuojantis su švietimo ekspertais, perimant ankstesnių „Kurk Lietuvai“ dalyvių bei užsienio šalių gerąsias patirtis, sukurtas naujas bendradarbiavimo modelis. Jis sudaro sąlygas užsienio investuotojams perduoti savo lūkesčius švietimo įstaigai per tarpininką – VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Darbdaviai susipažįsta su aktualia studijų ar profesinio rengimo programa ir pateikia rekomendacijas, kaip programą patobulinti, kad jos absolventai įgytų rinkoje paklausiausias kompetencijas. Modelis išbandytas peržiūrint 5 investuotojams aktualiausias studijų programas: KTU Ekonomika, ŠU Mechanikos inžinerija, VGTU Inžinerinė informatika, VGTU Mechanikos inžinerija, VU Informacinės technologijos. Programos atrinktos apklausus virš 20 užsienio kapitalo įmonių Lietuvoje, kurios įvardijo aktualiausias programas jų verslui. 17 dalyvavusių darbdavių pateikė 43 rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad peržiūrėtų studijų programų absolventai išsiugdytų būtent tas kompetencijas, kurių labiausiai reikia darbo rinkoje. Universitetuose pokyčiai jau įgyvendinami, o 2017-2020 m. rinką papildys 730 labiau kvalifikuotų absolventų.

Užtikrinant projekto tęstinumą, svarbu, kad būtų įgyvendinti numatyti komunikacijos veiksmai: patobulintų programų viešinimas ir informacijos talpinimas projekto partnerio „Investors‘ Forum“ tinklalapyje. Siekiant, kad kuo daugiau studijų ar profesinio rengimo programų atitiktų darbdavių poreikius, siūloma tęsti programų peržiūras pagal sukurtą modelį, kurio naudojimo instrukcijos perduodamos VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Be to, identifikavus Lietuvoje vykdomų bendradarbiavimo procesų trūkumus ir atrinkus gerąsias užsienio šalių praktikas, pateiktos rekomendacijos Lietuvos švietimo sistemos institucijoms, kaip spręsti šias problemas.

Dalyviai

2015/16
Greta Juodokaitė
Greta Juodokaitė
2015/16
Dovilė Meliauskaitė
Dovilė Meliauskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis