Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Startuolių ekosistemos plėtra

2022 m. kovo 7 d. - 2022 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Inovacijos agentūros padalinio „Startup Lithuania“ 2021 metais vykdytoje startuolių apklausoje tik 25% apklaustųjų nurodė, jog gerai arba labai gerai vertina valdžios pagalbą kuriant startuolius, 31% įvertino valdžios prisidėjimą kaip blogą arba labai blogą. 49% respondentų nurodė, kad labiausiai Lietuvos startuolių ekosistemai trūksta paramos iš valdžios institucijų.

Šiuos rodiklius siekiama pakeisti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su startuolių ekosistemos ekspertais kuria startuolių ekosistemos plėtros koncepciją, kurios tikslas yra tris kartus padidinti startuolių pardavimus (nuo 2,8% BVP (vidurkis) 2019 – 2021 m. iki 8,4% BVP (vidurkis) 2028 – 2030 m.), prekių (ar) paslaugų eksportą (nuo 2963 mln. eurų 2019 – 2021 m. iki 8889 mln. eurų 2028 – 2030 m.), pritrauktas investicijas (nuo 632 mln. eurų 2019 – 2021 m. iki 1896 mln. eurų 2028 – 2030 m.).

Startuolių ekosistemos plėtros koncepcijoje yra nurodytos šios prioritetinės kryptys išsikeltiems tikslams pasiekti: infrastruktūros įveiklinimas ir plėtra, talentų ugdymas ir pritraukimas, prieigos prie finansavimo šaltinių (įskaitant subsidijas) užtikrinimas, palankus teisinis reguliavimas bei tarptautiškumo skatinimas.

Tikslas

Šio projekto tikslas parengti veiksmų planą kiekvienai prioritetiniai krypčiai startuolių ekosistemos plėtros tikslams pasiekti tokiu būdu prisidedant prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslų – stiprinti startuolių ekosistemą ir patrigubintį visą ekosistemą iki 2030 metų.

Projekto eiga

2022/04/30

Atlikta startuolių ekosistemos koncepcijos apžvalga ir esamos situacijos analizė. Analizės vienlapis

2022/06/15

Paruoštas startuolių ekosistemos plėtros pirminis veiksmų planas

2022/07/25

Atlikta startuolių ekosistemos plėtros užsienio praktikų analizė

2022/07/29

Įvykdyta viešoji konsultacija su suinteresuotomis šalimis

2022/09/02

Parengtas galutinis startuolių ekosistemos plėtros veiksmų planas

Projekto failai

Rezultatas

Parengtas veiksmų planas kiekvienai prioritetiniai krypčiai startuolių ekosistemos plėtros tikslams pasiekti.

Dalyviai

2021/22
Vilius Šlapelis
Vilius Šlapelis

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis