Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Krašto apsaugos ministerija

Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių kibernetinio saugumo sąmoningumo didinimas

2019 m. rugsėjo 5 d. - 2020 m. kovo 6 d.

Problema

Kibernetinės atakos jau ne pirmus metus atsiduria tarp dažniausiai vykdomų nusikaltimų. Tokios nusikalstamos veikos kibernetinėje erdvėje, kaip rodo „PwC“ kompanijos 2018 m. atlikto Pasaulio ekonominių nusikaltimų tyrimas, daro didžiausią žalą privačiam sektoriui ir turi didelį neigiamą poveikį pasaulio ekonomikai. Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras (EC3) prognozuoja, kad tokių nusikaltimų skaičius vis didės, o Pasaulio ekonomikos forumo visuotinių grėsmių ataskaitoje yra skelbiama, kad kibernetinių nusikaltimų padaroma žala pasaulinei ekonomikai 2021 metais gali siekti net 6 trilijonus JAV dolerių.

Beveik pusė visų kibernetinių atakų yra nukreiptos prieš smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmones, kurių pažeidžiamumas išlieka itin aukštas – per 2018 metus 53 % tokių įmonių patyrė kibernetinius pažeidimus (Cisco, 2018). Viena pagrindinių priežasčių – įmonės neįvertina kibernetinių incidentų grėsmės ir atsparumo stiprinimo naudos. Daugiau nei pusė (51 %) SVV įmonių dalyvavusių „KPMG“ tyrime teigė nemanančios, jog gali būti kibernetinės atakos aukomis ir tik trečdalis jų (33 %) jaučiasi pilnai pasiruošusios atremti kibernetinio saugumo pažeidimus. Tuo tarpu, „Kaspersky“ įmonės atliktas tyrimas parodė, kad net 70 % tinkamai neįvertina kibernetinių incidentų rizikos ir galimos įsilaužimo žalos. Tai leidžia manyti, kad didelė dalis SVV įmonių nesuvokia turimo skaitmeninio turto vertės ir, dėl to, skiria nepakankamai dėmesio kibernetinio saugumo stiprinimui.

Didelė dalis kibernetinių atakų yra sėkmingos ne dėl netinkamo SVV įmonių techninio pasiruošimo, bet dėl jų darbuotojų nepakankamo kibernetinio saugumo sąmoningumo. „ESET“ įmonės duomenimis beveik net ketvirtadalis kibernetinių incidentų įvyksta dėl žmogiškosios klaidos ar žinių trūkumo. Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės atskaitoje yra teigiama, kad vien 2018 metais incidentų susijusių su socialinės inžinerijos metodais skaičius Lietuvoje išsaugo net 25 %. Ekspertų teigimu, gerosios kibernetinio saugumo praktikos atsiranda skiriant didesnį dėmesį individualių žmonių sąmoningumo ir žinių ugdymui. Tą pažymi ir Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija, kurioje teigiama, kad nuo kibernetinių incidentų apsisaugoti negalima net ir taikant visas egzistuojančias technines kibernetinio saugumo priemones, todėl labai svarbu, jog viešojo ir privataus sektoriaus atstovai rūpintųsi savo darbuotojų kibernetinės kultūros kėlimu.

Lietuvos kibernetinio saugumo strategija numato priemonių, skirtų viešojo bei mažų ir vidutinių privataus sektorių atstovų kibernetinio saugumo būklei gerinti, kūrimą. Šio projekto metu, Gabrielė, Justas ir Rūta analizuos Lietuvos SVV įmonių kibernetinio saugumo problematiką ir kurs sąmoningumo kėlimui skirtą priemonių paketą, kuris atlieptų Lietuvos SVV įmonių spragas ir poreikius kibernetinio saugumo srityje. Projekto tęstinumui užtikrinti, bus skatinamas bendradarbiavimas tarp viešojo ir privataus sektoriaus subjektų, siekiant gerinti bendrą kibernetinio saugumo padėtį Lietuvoje.

Tikslas

Išanalizuoti Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių kibernetinio saugumo problematiką ir sukurti sąmoningumo didinimui skirtą informacinį vadovą.

Projekto eiga

2019/10/20

Atlikta esamos SVV įmonių kibernetinio saugumo situacijos analizė.Paruoštas ir suderintas apklausos modelis SVV įmonėms

2019/11/10

Atlikta užsienio gerųjų praktikų analizė SVV kibernetinio saugumo sąmoningumo ugdymo srityje

2019/12/15

Atlikta SVV įmonių vadovų ir darbuotojų apklausa ir nustatytos kibernetinio saugumo spragos bei poreikiai

2020/01/12

Atlikta viešoji konsultacija su viešojo, privataus ir akademinio sektoriaus ekspertais nustatant tinkamiausią priemonių paketą Lietuvos SVV

2020/02/07

Parengta ir suinteresuotoms šalims pristatyta pirminė SVV bazinio lygio kibernetinio saugumo sąmoningumo ugdymo vadovo versija

2020/03/06

Paruoštas SVV bazinio lygio kibernetinio saugumo vadovas. Pateiktos rekomendacijos tolimesniam SVV kibernetinio saugumo sąmoningumo ugdymui

Projekto failai

Rezultatas

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/06/Kibernetinis-saugumas-ir-verslas.-K%C4%85-tur%C4%97t%C5%B3-%C5%BEinoti-kiekvienas-%C4%AFmon%C4%97s-vadovas.pdf

Dalyviai

2019/20
Justas Kidykas
Justas Kidykas
2019/20
Rūta Beinoriūtė
Rūta Beinoriūtė
2019/20
Gabrielė Bilevičiūtė
Gabrielė Bilevičiūtė

Panašūs projektai

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Lietuvos parama Ukrainai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Projektu siekiama sujungti suinteresuotas šalis iš skirtingų sektorių, skatinti dalintis informacija apie vykdomą veiklą ir apibrėžti sritis bei veiklas, kuriose nevyriausybinės organizacijos galėtų bendradarbiauti remiant Ukrainą.

Dalyviai: Viktoriya Didenko, Dalia Krapavickaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Dalyviai: Julija Skerniškytė, Dr. Edita Karosienė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Visuotinė (universali) jurisdikcija

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Dalyviai: Dr. Kateryna Latysh, Dr. Monika Rogers

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Dalyviai: Polina Stasiuk, Kseniia Yerofeieva, Milda Ulozaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Webcrawling metodo taikymas Aplinkos apsaugos departamento veiklose

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos

Pagreitinti ir automatizuoti galimai nelegalių skelbimų paiešką panaudojant webcrawler, taip pagerinant sąlygas Aplinkos apsaugos departamentui operatyviai, efektyviai ir kokybiškai vykdyti savo funkciją – aplinkos apsaugos kontrolę.

Dalyviai: Monika Barauskaitė, Benas Švedas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Account-based marketing (ABM) procesų kūrimas ir įgyvendinimas VšĮ „Investuok Lietuvoje“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Prisidėti prie konkretaus ir nuoseklaus ABM proceso kūrimo ir įgyvendinimo VšĮ Investuok Lietuvoje bei pateikti praktines įžvalgas ne tik agentūrai, bet ir kitoms Lietuvos institucijoms.

Dalyviai: Dr. Monika Belhaj