Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

Skaitmeninių technologijų naudojimui tapus neatsiejama daugelio kasdienio gyvenimo dalimi, pasaulyje vyksta skaitmeninė transformacija. Kertinis Europos Sąjungos skaitmeninės strategijos tikslas yra užtikrinti, jog ši transformacija būtų naudinga visiems, o Europa būtų prisitaikiusi prie skaitmeninio amžiaus.

Skaitmeninė transformacija neaplenkia ir švietimo sektoriaus. Skaitmenizavimas švietimo sektoriuje reiškia informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pedagoginį panaudojimą ir integraciją į mokymo(si) procesą, su tikslu gerinti ir plėsti švietimą ir mokymą bei suteikti moksleiviams reikalingas skaitmenines kompetencijas.

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose pastaraisiais metais pastebimas intensyvesnis IKT integravimas į mokymo(si) ir vertinimo procesus. Mokyklose keturis kartus išaugo planšetinių kompiuterių skaičius, beveik padvigubėjo stacionarių kompiuterių skaičius, visos mokyklos turi prieigą prie interneto ryšio, investuojama į skaitmenines mokymo(si) priemones, mokytojai dažniau naudoja IKT klasėje ir pasiruošimui pamokoms. Švietimo skaitmenizavimu šalyje rūpinasi ir 2022 m. įkurtas Edukacinių technologijų (EdTech) centras.

Nepaisant šio progreso, pastebimi žymūs skirtumai tarp mokyklų skaitmeninės parengties keturiose srityse:

Mokytojų skaitmeninės kompetencijos: mokyklų, kuriose beveik visi mokytojai būtų pasiruošę naudoti technologijas mokymui yra tik 29,1 %, daugumoje mokyklų pasiruošę yra 60-80 % mokytojų.
Infrastruktūra: šalies mastu vienu kompiuteriu mokyklose dalijasi 3,8 mokiniai, bet pastebimi žymūs skirtumai tarp savivaldybių ir tarp skirtingų mokyklų tose pačiose savivaldybėse. Skiriasi ir tai, kokią įrangą mokyklos įsigyja, kaip kompiuterizuoja mokinių darbo vietas, kiek ir kokios kitos įrangos turi. Mokyklos skirtingai žiūri į įrangos naudojimą (tik 49,4 % turi susitarimus dėl technologijų naudojimo) ir priežiūrą (tik 30 % vykdo prevencines ir diagnostines procedūras įrangai prižiūrėti).
Skaitmeninės mokymo(si) priemonės (SMP): mokytojai ir mokyklų vadovai skirtingai supranta, kas gali būti laikoma SMP, ir ne visi žino, kur šiuo metu prieinamos SMP yra talpinamos.
Įsivertinimas ir planavimas: 40,3 % mokyklų į įrangos įsigijimą žiūri tik iš dalies sistemiškai (nebūtinai planuoja ilguoju laikotarpiu, neturi sistemos ar taisyklių, pagal kurias įsivertintų, kiek ir kokios įrangos reikia).

Tikslas

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Projekto eiga

2022/11/30

Atlikta skaitmeninio švietimo Lietuvoje esamos situacijos analizė

2022/12/23

Atlikta gerųjų užsienio praktikų apžvalga

2022/12/31

Įvykdyta viešoji konsultacija – mokyklų vadovų apklausa

2023/02/28

Įvykdyta viešoji konsultacija – dirbtuvės su mokyklų atstovais keturiose savivaldybėse

2023/02/28

Pirminė gairių versija pristatyta ŠMSM, NŠA, savivaldybių švietimo skyrių atstovams

2023/03/03

Parengtos skaitmeninio švietimo gairės (dokumentas derinamas)

Projekto failai

Rezultatas

Parengtas dokumentas – skaitmeninio švietimo gairės, skirtos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vadovams. Gairėse aprašoma kaip atrodo mokymui skaitmeniniame amžiuje pasiruošusi mokykla ir kaip mokyklų vadovai gali tokią mokyklą kurti.

Dalyviai

2022/23
Julija Skerniškytė
Julija Skerniškytė
2022/23
Dr. Edita Karosienė
Dr. Edita Karosienė

Panašūs projektai

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Lietuvos parama Ukrainai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Projektu siekiama sujungti suinteresuotas šalis iš skirtingų sektorių, skatinti dalintis informacija apie vykdomą veiklą ir apibrėžti sritis bei veiklas, kuriose nevyriausybinės organizacijos galėtų bendradarbiauti remiant Ukrainą.

Dalyviai: Viktoriya Didenko, Dalia Krapavickaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Dalyviai: Julija Skerniškytė, Dr. Edita Karosienė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Visuotinė (universali) jurisdikcija

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Dalyviai: Dr. Kateryna Latysh, Dr. Monika Rogers

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Dalyviai: Polina Stasiuk, Kseniia Yerofeieva, Milda Ulozaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Webcrawling metodo taikymas Aplinkos apsaugos departamento veiklose

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos

Pagreitinti ir automatizuoti galimai nelegalių skelbimų paiešką panaudojant webcrawler, taip pagerinant sąlygas Aplinkos apsaugos departamentui operatyviai, efektyviai ir kokybiškai vykdyti savo funkciją – aplinkos apsaugos kontrolę.

Dalyviai: Monika Barauskaitė, Benas Švedas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Account-based marketing (ABM) procesų kūrimas ir įgyvendinimas VšĮ „Investuok Lietuvoje“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Prisidėti prie konkretaus ir nuoseklaus ABM proceso kūrimo ir įgyvendinimo VšĮ Investuok Lietuvoje bei pateikti praktines įžvalgas ne tik agentūrai, bet ir kitoms Lietuvos institucijoms.

Dalyviai: Dr. Monika Belhaj