Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

Skaitmeninių technologijų naudojimui tapus neatsiejama daugelio kasdienio gyvenimo dalimi, pasaulyje vyksta skaitmeninė transformacija. Kertinis Europos Sąjungos skaitmeninės strategijos tikslas yra užtikrinti, jog ši transformacija būtų naudinga visiems, o Europa būtų prisitaikiusi prie skaitmeninio amžiaus.

Skaitmeninė transformacija neaplenkia ir švietimo sektoriaus. Skaitmenizavimas švietimo sektoriuje reiškia informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pedagoginį panaudojimą ir integraciją į mokymo(si) procesą, su tikslu gerinti ir plėsti švietimą ir mokymą bei suteikti moksleiviams reikalingas skaitmenines kompetencijas.

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose pastaraisiais metais pastebimas intensyvesnis IKT integravimas į mokymo(si) ir vertinimo procesus. Mokyklose keturis kartus išaugo planšetinių kompiuterių skaičius, beveik padvigubėjo stacionarių kompiuterių skaičius, visos mokyklos turi prieigą prie interneto ryšio, investuojama į skaitmenines mokymo(si) priemones, mokytojai dažniau naudoja IKT klasėje ir pasiruošimui pamokoms. Švietimo skaitmenizavimu šalyje rūpinasi ir 2022 m. įkurtas Edukacinių technologijų (EdTech) centras.

Nepaisant šio progreso, pastebimi žymūs skirtumai tarp mokyklų skaitmeninės parengties keturiose srityse:

Mokytojų skaitmeninės kompetencijos: mokyklų, kuriose beveik visi mokytojai būtų pasiruošę naudoti technologijas mokymui yra tik 29,1 %, daugumoje mokyklų pasiruošę yra 60-80 % mokytojų.
Infrastruktūra: šalies mastu vienu kompiuteriu mokyklose dalijasi 3,8 mokiniai, bet pastebimi žymūs skirtumai tarp savivaldybių ir tarp skirtingų mokyklų tose pačiose savivaldybėse. Skiriasi ir tai, kokią įrangą mokyklos įsigyja, kaip kompiuterizuoja mokinių darbo vietas, kiek ir kokios kitos įrangos turi. Mokyklos skirtingai žiūri į įrangos naudojimą (tik 49,4 % turi susitarimus dėl technologijų naudojimo) ir priežiūrą (tik 30 % vykdo prevencines ir diagnostines procedūras įrangai prižiūrėti).
Skaitmeninės mokymo(si) priemonės (SMP): mokytojai ir mokyklų vadovai skirtingai supranta, kas gali būti laikoma SMP, ir ne visi žino, kur šiuo metu prieinamos SMP yra talpinamos.
Įsivertinimas ir planavimas: 40,3 % mokyklų į įrangos įsigijimą žiūri tik iš dalies sistemiškai (nebūtinai planuoja ilguoju laikotarpiu, neturi sistemos ar taisyklių, pagal kurias įsivertintų, kiek ir kokios įrangos reikia).

Tikslas

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Projekto eiga

2022/11/30

Atlikta skaitmeninio švietimo Lietuvoje esamos situacijos analizė

2022/12/23

Atlikta gerųjų užsienio praktikų apžvalga

2022/12/31

Įvykdyta viešoji konsultacija – mokyklų vadovų apklausa

2023/02/28

Įvykdyta viešoji konsultacija – dirbtuvės su mokyklų atstovais keturiose savivaldybėse

2023/02/28

Pirminė gairių versija pristatyta ŠMSM, NŠA, savivaldybių švietimo skyrių atstovams

2023/03/03

Parengtos skaitmeninio švietimo gairės

Projekto failai

Rezultatas

Parengtas dokumentas – skaitmeninio švietimo gairės, skirtos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vadovams. Gairėse aprašoma kaip atrodo mokymui skaitmeniniame amžiuje pasiruošusi mokykla ir kaip mokyklų vadovai gali tokią mokyklą kurti.

Dalyviai

2022/23
Julija Skerniškytė
Julija Skerniškytė
2022/23
Dr. Edita Karosienė
Dr. Edita Karosienė

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers