Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Problema

Skaitmeninių technologijų naudojimui tapus neatsiejama daugelio kasdienio gyvenimo dalimi, pasaulyje vyksta skaitmeninė transformacija. Kertinis Europos Sąjungos skaitmeninės strategijos tikslas yra užtikrinti, jog ši transformacija būtų naudinga visiems, o Europa būtų prisitaikiusi prie skaitmeninio amžiaus.

Skaitmeninė transformacija neaplenkia ir švietimo sektoriaus. Skaitmenizavimas švietimo sektoriuje reiškia informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pedagoginį panaudojimą ir integraciją į mokymo(si) procesą, su tikslu gerinti ir plėsti švietimą ir mokymą bei suteikti moksleiviams reikalingas skaitmenines kompetencijas.

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose pastaraisiais metais pastebimas intensyvesnis IKT integravimas į mokymo(si) ir vertinimo procesus. Mokyklose keturis kartus išaugo planšetinių kompiuterių skaičius, beveik padvigubėjo stacionarių kompiuterių skaičius, visos mokyklos turi prieigą prie interneto ryšio, investuojama į skaitmenines mokymo(si) priemones, mokytojai dažniau naudoja IKT klasėje ir pasiruošimui pamokoms. Švietimo skaitmenizavimu šalyje rūpinasi ir 2022 m. įkurtas Edukacinių technologijų (EdTech) centras.

Nepaisant šio progreso, pastebimi žymūs skirtumai tarp mokyklų skaitmeninės parengties keturiose srityse:

Mokytojų skaitmeninės kompetencijos: mokyklų, kuriose beveik visi mokytojai būtų pasiruošę naudoti technologijas mokymui yra tik 29,1 %, daugumoje mokyklų pasiruošę yra 60-80 % mokytojų.
Infrastruktūra: šalies mastu vienu kompiuteriu mokyklose dalijasi 3,8 mokiniai, bet pastebimi žymūs skirtumai tarp savivaldybių ir tarp skirtingų mokyklų tose pačiose savivaldybėse. Skiriasi ir tai, kokią įrangą mokyklos įsigyja, kaip kompiuterizuoja mokinių darbo vietas, kiek ir kokios kitos įrangos turi. Mokyklos skirtingai žiūri į įrangos naudojimą (tik 49,4 % turi susitarimus dėl technologijų naudojimo) ir priežiūrą (tik 30 % vykdo prevencines ir diagnostines procedūras įrangai prižiūrėti).
Skaitmeninės mokymo(si) priemonės (SMP): mokytojai ir mokyklų vadovai skirtingai supranta, kas gali būti laikoma SMP, ir ne visi žino, kur šiuo metu prieinamos SMP yra talpinamos.
Įsivertinimas ir planavimas: 40,3 % mokyklų į įrangos įsigijimą žiūri tik iš dalies sistemiškai (nebūtinai planuoja ilguoju laikotarpiu, neturi sistemos ar taisyklių, pagal kurias įsivertintų, kiek ir kokios įrangos reikia).

Tikslas

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Projekto eiga

2022/11/30

Atlikta skaitmeninio švietimo Lietuvoje esamos situacijos analizė

2022/12/23

Atlikta gerųjų užsienio praktikų apžvalga

2022/12/31

Įvykdyta viešoji konsultacija – mokyklų vadovų apklausa

2023/02/28

Įvykdyta viešoji konsultacija – dirbtuvės su mokyklų atstovais keturiose savivaldybėse

2023/02/28

Pirminė gairių versija pristatyta ŠMSM, NŠA, savivaldybių švietimo skyrių atstovams

2023/03/03

Parengtos skaitmeninio švietimo gairės

Projekto failai

Rezultatas

Parengtas dokumentas – skaitmeninio švietimo gairės, skirtos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vadovams. Gairėse aprašoma kaip atrodo mokymui skaitmeniniame amžiuje pasiruošusi mokykla ir kaip mokyklų vadovai gali tokią mokyklą kurti.

Dalyviai

2022/23
Julija Skerniškytė
Julija Skerniškytė
2022/23
Dr. Edita Karosienė
Dr. Edita Karosienė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė