Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

„Nėra sistemos. Yra atskiros sistemos dalelytės, kurios tarpusavy niekaip nesąveikauja.“ – taip Jūratė Šeduikienė, Moterų informacijos centro direktorė apibūdina pagalbos, šiuo metu Lietuvoje prieinamos seksualinio smurto aukoms, kelius ir būdus.

Šis projektas dedikuotas seksualinio smurto problemos Lietuvoje sprendimui, siekiant pagalbos pilnametėms seksualinio smurto aukoms sistemos tobulinimo. Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Pasak kriminologų, seksualinis smurtas – vienas latentiškiausių (paslėptų ir teisėsaugos labai mažai fiksuojamų) nusikaltimų. Tai reiškia, kad besikreipiančių į teisėsaugą jį patyrusių asmenų procentas yra labai menkas.  Tam, kad aukos išdrįstu kreiptis pagalbos, reikalinga visapusiška paramos sistema, pagrįsta ne aukos kaltinimu, bet efektyvia pagalba bei supratimu.

Projektu siekiama pasiūlyti būdus, kaip tobulinti jau esamą pagalbos seksualinio smurto aukoms mechanizmą. Atliekant esamos situacijos analizę, paaiškėjo, kad seksualinio smurto tarpinstitucinis algoritmas dar nėra sukurtas – nors egzistuoja didžiulis sklandžiau veikiančio pagalbos seksualinio smurto aukoms mechanizmo poreikis. Todėl, kaip projekto galutinis rezultatas, bus pasiūlytas pagalbos seksualinio smurto aukoms tarpinstitucinis bei tarporganizacinis algoritmas.

Projektu taip pat atkreipiamas dėmesys į visuomenės nuostatų seksualinio smurto aukų atžvilgiu (vadinamojo „aukos kaltinimo“ fenomeno) įtaką suteikiamos pagalbos kokybei, pagalbos aukoms (teisinės, psichologinės, medicininės) tobulinimo poreikį, teisines spragas. Inicijuojamos pagalbos kokybės gerinimo sprendimų paieškos, dalyvaujama visuomenės ir pagalbą tiekiančių institucijų bei organizacijų darbuotojų nuostatų kaitos, edukacijos iniciatyvose.

Tikslas

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Projekto eiga

2023/04/30

Įvykdyta apklausa, siekiant identifikuoti pagalbos poreikius (apklausos rezultatai publikuojami esamos situacijos analizėje)

2023/06/28

Sukurtas trilapis su pagrindiniais pagalbos teikėjais ir būdais

2023/07/19

Atlikta esamos situacijos analizė

2023/08/24

Atlikta užsienio praktikų apžvalga

2023/08/30

Suorganizuota viešoji konsultacija su institucijų ir organizacijų atstovais https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/seksualinis-smurtas-kaip-sukurti-veiksminga-pagalbos-sistema

2023/09/06

Sukurtas pagalbos seksualinio smurto aukoms algoritmo pasiūlymas ir rekomendacijos

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Dr. Monika Rogers
Dr. Monika Rogers

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė