Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

„Nėra sistemos. Yra atskiros sistemos dalelytės, kurios tarpusavy niekaip nesąveikauja.“ – taip Jūratė Šeduikienė, Moterų informacijos centro direktorė apibūdina pagalbos, šiuo metu Lietuvoje prieinamos seksualinio smurto aukoms, kelius ir būdus.

Šis projektas dedikuotas seksualinio smurto problemos Lietuvoje sprendimui, siekiant pagalbos pilnametėms seksualinio smurto aukoms sistemos tobulinimo. Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Pasak kriminologų, seksualinis smurtas – vienas latentiškiausių (paslėptų ir teisėsaugos labai mažai fiksuojamų) nusikaltimų. Tai reiškia, kad besikreipiančių į teisėsaugą jį patyrusių asmenų procentas yra labai menkas.  Tam, kad aukos išdrįstu kreiptis pagalbos, reikalinga visapusiška paramos sistema, pagrįsta ne aukos kaltinimu, bet efektyvia pagalba bei supratimu.

Projektu siekiama pasiūlyti būdus, kaip tobulinti jau esamą pagalbos seksualinio smurto aukoms mechanizmą. Atliekant esamos situacijos analizę, paaiškėjo, kad seksualinio smurto tarpinstitucinis algoritmas dar nėra sukurtas – nors egzistuoja didžiulis sklandžiau veikiančio pagalbos seksualinio smurto aukoms mechanizmo poreikis. Todėl, kaip projekto galutinis rezultatas, bus pasiūlytas pagalbos seksualinio smurto aukoms tarpinstitucinis bei tarporganizacinis algoritmas.

Projektu taip pat atkreipiamas dėmesys į visuomenės nuostatų seksualinio smurto aukų atžvilgiu (vadinamojo „aukos kaltinimo“ fenomeno) įtaką suteikiamos pagalbos kokybei, pagalbos aukoms (teisinės, psichologinės, medicininės) tobulinimo poreikį, teisines spragas. Inicijuojamos pagalbos kokybės gerinimo sprendimų paieškos, dalyvaujama visuomenės ir pagalbą tiekiančių institucijų bei organizacijų darbuotojų nuostatų kaitos, edukacijos iniciatyvose.

Tikslas

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Projekto eiga

2023/04/30

Įvykdyta apklausa, siekiant identifikuoti pagalbos poreikius (apklausos rezultatai publikuojami esamos situacijos analizėje)

2023/06/28

Sukurtas trilapis su pagrindiniais pagalbos teikėjais ir būdais

2023/07/19

Atlikta esamos situacijos analizė

2023/08/24

Atlikta užsienio praktikų apžvalga

2023/08/30

Suorganizuota viešoji konsultacija su institucijų ir organizacijų atstovais https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/seksualinis-smurtas-kaip-sukurti-veiksminga-pagalbos-sistema

2023/09/06

Sukurtas pagalbos seksualinio smurto aukoms algoritmo pasiūlymas ir rekomendacijos

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Dr. Monika Rogers
Dr. Monika Rogers

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers