Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Vidaus reikalų ministerija

Regionų plėtros procesų optimizavimas

2015 m. sausio 5 d. - 2015 m. balandžio 30 d.

Problema

Lietuva yra tarp daugiausiai ES struktūrinių fondų lėšų (procentaliai) „įsisavinančių“ šalių, kurių dalis yra skiriama regionų socialiniams ir ekonominiams skirtumams mažinti. Tačiau šis rodiklis nebūtinai atspindi lėšų panaudojimo efektyvumą: ne iki galo aišku, ar šios lėšos investuojamos pakankamai tikslingai ir rezultatyviai. Nors strateginiuose dokumentuose įvardinti tikslai ir uždaviniai tinkamai įvardina esmines regionų problemas, tačiau rezultatų stebėsena naudojant rodiklius galimai neužtikrina kokybiško tikslų įgyvendinimo. Antra, regioninės politikos įgyvendinimo organizaciniai procesai nėra pakankamai aiškūs: nepakankamai apibrėžtas santykis tarp politiką formuojančios (VRM) ir ją įgyvendinančios (Regioninės plėtros departamentas prie VRM) institucijų, taip pat įgyvendinančiosios institucijos strateginė kontrolė.

Šiuo projektu sieksime paruošti rekomenduojamų rodiklių rinkinį, kuris pakeltų įgyvendinamų projektų tikslingumą ir kokybę. Antra, išanalizuosime regioninės plėtros įgyvendinimo procesus ir pasiūlysime taikytinus strateginio valdymo modelius bei galimus pokyčius organizacinėje įgyvendinančiosios institucijos struktūroje.

Projekto failai

Dalyviai

2014/15
Ignas Rubikas
Ignas Rubikas
2014/15
Laura Virbalė
Laura Virbalė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis