Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Profesinio mokymo pameistrystės forma skatinimas: verslo ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo poreikių analizė

2020 m. kovo 9 d. - 2020 m. rugsėjo 4 d.

Problema

Užimtumo tarnybos duomenimis Lietuvoje sparčiai auga kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Tarptautinio valiutos fondo, Europos investicinio banko ir kitų pasaulinių organizacijų duomenimis, Lietuva taip pat pirmauja Europoje pagal darbuotojų kvalifikacijų ir kompetencijų neatitikimą darbo rinkai (IMF, 2019; EIB, 2011; Užimtumo tarnyba, 2019). Net 40 % šalies įmonių, ir net 62 % užsienio kapitalo įmonių Lietuvoje teigia, jog darbuotojų išsilavinimas neatitinka jų lūkesčių ir poreikių (Investors’ Forum, 2019; EIB, 2011). Tai turi neigiamos įtakos net tik kiekvienam iš darbuotojų ar darbdavių, bet ir visai šalies ekonomikai. Pasaulyje jau yra pripažinta, jog pameistrystė yra viena iš tikslingiausių pradžioje išvardintų problemų sprendimo būdų.

Pameistrystė – profesinio mokymo organizavimo forma, kai mokinys visus arba didžiąją mokymų dalį praleidžia darbo vietoje. Iki 2020 metų Lietuva siekia, jog pameistrystės būdu besimokančių mokinių skaičius pasiektų 20 %. Vis dėlto, kol kas šalyje šis rodiklis tesiekia 3,1 %, nors pasirinkusiųjų mokytis pameistrystės forma įsidarbinimo rodikliai — geriausi (STRATA, 2020). Šios paradoksiškos situacijos priežastys yra kompleksinės, tačiau remiantis „Visionary Analytics“ tyrimu, viena pagrindinių – mažas darbdavių įsitraukimas.

EBPO, CEDEFOP ir kitos organizacijos pabrėžia, jog efektyviai pameistrystė funkcionuoja kai vyksta tvarus bendradarbiavimas tarp visų partnerių, ypač tarp darbdavių ir profesinio mokymo teikėjų. Lietuvoje nėra istorinių pameistrystės tradicijų, informacija apie pameistrystę vis dar yra fragmentuota, nėra aiškiai apibrėžtos komunikacijos strategijos. 2019 m. pabaigoje Vyriausybė patvirtino profesinio organizavimo pameistrystės forma modelį, tačiau darbdavių įsitraukimas išlieka mažas dėl neaiškių verslo ir profesinio mokyklų bendradarbiavimo principų ir poreikių.

Tikslas

Projekto tikslas — atlikti verslo ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo poreikio analizę, bei konsultuojantis su suinteresuotomis šalimis identifikuoti pameistrystės vystymo galimybes Lietuvoje. Surinkta informacija bus panaudota ruošiant darbdavių ir profesinio ugdymo teikėjų konsultavimo modelį pameistrystės klausimais, kuris leis didinti verslo įsitraukimą į profesinį mokymą pameistrystės forma.

Projekto eiga

2020/05/18

Atlikta esamų bendradarbiavimo praktikų analizė Lietuvoje: identifikuotos gerosios pameistrystės organizavimo Lietuvos praktikos ir bendradarbiavimo netolygumų priežastys

2020/06/22

Atlikta kiekybinė gamybos įmonių apklausa ir nustatytas darbdavių suinteresuotumas vykdyti pameistrystę

2020/07/13

Atlikta gerųjų užsienio praktikų analizė identifikuotiems iššūkiams organizuojant pameistrystę spręsti

2020/07/13

Apskritojo stalo diskusijos metu suformuluotos informacijos sklaidos ir konsultavimo gairės

2020/09/04

Suformuluotos rekomendacijos KPMPC dėl bendradarbiavimo tarp socialinių partnerių stiprinimo organizuojant ir vykdant pameistrystę

Projekto failai

Dalyviai

2019/20
Žygimantas Kapočius
Žygimantas Kapočius
2019/20
Miglė Orlauskė
Miglė Orlauskė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė