Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Migracijos departamentas prie VRM

Pasiūlymų dėl klientų aptarnavimo kokybės standarto diegimo rengimas

2019 m. rugsėjo 6 d. - 2020 m. kovo 6 d.

Problema

Užimtumo tarnybos apklausos, atliktos 2018 m., duomenimis, kas antras darbdavys Lietuvoje jaučia kvalifikuotų darbuotojų poreikį. Nors Migracijos departamento statistiniais duomenimis, Lietuvos Respublikoje gyvenančių užsieniečių skaičius per pastaruosius 5 metus išaugo nuo 37.874 iki 66.881, t.y. beveik dvigubai, vis dėlto žvelgiant iš tarptautinės perspektyvos, Lietuvos padėtis Pasaulio Talentų reitinge (IMD Global Talent Index) pastaruosius 2 m. nukrito net 10 pozicijų ir 2018 m. Lietuva užima jau tik 36 vietą iš 63 valstybių. Pagal vieną iš šio indekso vertinamų kriterijų – gebėjimą pritraukti užsienio talentus, Lietuva 2018 m. užima žemą 46 vietą, kai tuo tarpu Estija – 33 vietą, Lenkija – 40 vietą. Svarbu paminėti, kad pagal Migrantų integracijos politikos indeksą Europoje (MIPEX, 2015), kuris apima tokius rodiklius kaip darbo rinkos atvirumas migrantams, leidimo gyventi bei pilietybės įgijimo pagrindai ir procedūros, Lietuva užima tik 34 vietą iš 38 ir patenka į šalių penketuką, turinčių prasčiausias migrantų integracijos sąlygas.

Pažymėtina, kad paskutiniais metais Lietuvos investuotojų pasitenkinimo indekse (LIPI, 2018, 2019) migracija nuolat įvardinama kaip sritis, reikalaujanti ypatingo dėmesio. Apklausti užsienio investuotojai, kurių įmonėse Lietuvoje vidutiniškai dirba 5,4 proc. užsieniečių, akcentuoja ilgus migracijos procedūrų terminus, procedūrų prieinamumą ir sudėtingumą. Atitinkamai Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos užsienio investuotojų 2018 m. I ketv. buvo vertinamas kaip prasčiausia institucija.

Siekiant efektyvesnės migracijos paslaugų sistemos Lietuvoje, 2019 m. liepos 1 d. buvo įvykdyta migracijos reforma konsoliduojant Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos funkcijas. Taigi Migracijos departamentas tapo pagrindine migracijos paslaugas teikiančia įstaiga Lietuvoje.

Migracijos departamentas neturi vieningo klientų aptarnavimo standarto, taigi neturi kaip pamatuoti teikiamų migracijos paslaugų kokybės, o tuo pačiu ir veiksmų plano, leidžiančio kryptingai tobulinti teikiamas paslaugas. Kaip galima spręsti iš viešojoje erdvėje skelbiamų atsiliepimų, klientai teikiamomis paslaugomis nėra patenkinti dėl nepakankamo informacijos aiškumo ir prieinamumo užsienio kalbomis, ilgų eilių siekiant gauti rezervacijos laiką vizitui Migracijos departamente ar jo regioniniuose skyriuose, taip pat dėl aptarnavimo kokybės.

Kodėl svarbu gerinti migracijos paslaugų kokybę?

Kaip matyti iš Užimtumo tarnybos duomenų, kvalifikuotos darbo jėgos poreikis Lietuvoje nuolat auga, atsiradusiai spragai užpildyti darbdaviai vis dažniau yra pasiryžę pasitelkti užsienio talentus. Be to, migracijos paslaugų efektyvumas – tai vienas iš svarbių kriterijų užsienio investuotojams, sprendžiantiems klausimą dėl investicinės aplinkos sąlygų Lietuvoje.

Sukūrus ir pradėjus taikyti klientų aptarnavimo standartą sumažės Migracijos departamentui tenkantis darbo krūvis, pagerės teikiamų paslaugų kokybė. Visa tai darys teigiamą įtaką ne tik Migracijos departamento, bet ir viso viešojo sektoriaus įvaizdžiui visuomenėje ir tarptautinėje erdvėje.

Tikslas

Išanalizavus migracijos paslaugų teikimo tobulintinas sritis ir užsienio šalių gerąsias praktikas, įvykdžius konsultacijas su suinteresuotomis šalimis bei atlikus apklausas tiek su migracijos sistemos darbuotojais, tiek ir su migracijos paslaugomis besinaudojančiais klientais, parengti pasiūlymų paketą dėl Migracijos departamento klientų aptarnavimo standarto.

Projekto eiga

2019/10/21

Atlikta Migracijos paslaugų teikimo tobulintinų sričių analizė

2019/11/04

Atlikta Užsienio šalių NL, UK, PL ir Lietuvos institucijų SODRA, VMI gerųjų praktikų analizė

2019/11/25

Atlikta Migracijos departamento darbuotojų vidinė apklausa ir Migracijos darbuotojų apklausos analizė 2

2019/12/02

Atlikta viešoji konsultacija su migracijos paslaugų klientais dėl Migracijos departamento paslaugų kokybės ir atlikta Migracijos departamento klientų apklausos analizė

2020/01/15

Parengtas dažniausiai užduodamų klausimų sąvadas lietuvių ir anglų kalbomis

2020/01/27

Parengti pasiūlymai dėl migracijos departamento darbuotojų mokymų – Preliminarus Migracijos departamento darbuotoju mokymų temų sąrašas

2020/02/15

Parengtas pasiūlymų paketas dėl Migracijos departamento klientų aptarnavimo standarto –KLIENTŲ APTARNAVIMO MIGRACIJOS DEPARTAMENTE STANDARTAS

2020/02/29

Parengtas priemonių sąrašas, skirtas pasiūlymų paketo dėl klientų aptarnavimo standarto įgyvendinimui

Projekto failai

Dalyviai

2019/20
Aušrinė Kapočienė
Aušrinė Kapočienė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė