Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Tarptautinis kontekstas 

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, elektroninės atliekos yra sparčiausiai augantis kietųjų atliekų srautas pasaulyje, didėjantis 3 kartus greičiau nei pasaulio gyventojų skaičius. Jungtinės Tautos (JT) šį reiškinį vadina elektronikos atliekų cunamiu. JT 2024 m. elektronikos atliekų stebėsenos atskaitoje teigiama, jog e. atliekos auga penkis kartus greičiau, nei perdirbimo pajėgumai. Organizacija taip pat ragina skatinti ilgesnį elektronikos gaminių naudojimą juos taisant ir atnaujinant.

Europos Komisijos (EK) vartotojų įpročių tyrimas rodo, kad didelė dalis vartotojų yra linkę prietaisus keisti naujais anksčiau laiko. Pavyzdžiui, išmanieji telefonai vidutiniškai keičiami po 1,7 metų naudojimo, kai suprojektuota gaminio tarnavimo trukmė yra 7 m., nešiojami kompiuteriai po 4 iš 7 metų.

Visgi, vartojimo įpročiai po truputį keičiasi. Atnaujintos (angl. refurbished) elektronikos poreikis ES 20202021 m. išaugo 10 proc., pasaulyje 15 proc., apie 30 proc. šiandien Prancūzijoje parduodamų telefonų yra atnaujinti. Nuo 2021 m. 20 proc. Prancūzijos viešuosiuose pirkimuose perkamų kompiuterių ir telefonų turi būti pakartotinai naudoti arba atnaujinti.

Lietuva  

Europos aplinkos agentūros duomenimis, Lietuvoje mažėjant gyventojų skaičiui, susidarančių atliekų kiekis didėja tolygiai su augančiu BVP. Pasak tyrimų instituto „Global Footprint Network“, Lietuvos žemės perviršio diena (angl. Overshoot day) 2024 m. yra kovo 26 d. Tai reiškia, kad tą dieną Lietuva išnaudojo visus žemės resursus, skirtus visiems metams, ir užima 16 vietą iš 126 valstybių pagal žemės resursų išnaudojimą. 

Lietuvos Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje yra iškeltas tikslas – iki 2050 m. Lietuvos ekonomikai tapti žiedinei ir neutraliai klimatui, o EK ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis, 2020 m. Lietuvos žiediškumo rodiklis siekė 4,4 proc. Jis yra beveik tris kartus mažesnis už ES vidurkį. EBPO teigimu, siekiant įgyvendinti žiediškumo tikslus, Lietuva turėtų stiprinti pažangą atliekų pakartotinio naudojimo ir medžiagų atgavimo (grąžinimo į gamybą) srityje.

Lietuvos viešasis sektorius yra pagrindinis valstybės vartotojas, kasmet išleidžiantis apie 13 proc. BVP. Stebima bendra tendencija vis daugiau lėšų skirti viešojo sektoriaus elektronikos įrangos pirkimui. 2021 m. viešųjų pirkimų metu radijo, televizijos, komunikacijų ir telekomunikacijų bei susijusiai įrangai įsigyti buvo išleista 35 mln. Eur, 2022 m. 61 mln. Eur, 2023 m. 63 mln. Eur.

Pakartotinai naudojama elektronika viešajame sektoriuje neša keleriopą naudą sutaupomos valstybės lėšos ir žemės resursai, rodoma valstybės lyderystė formuojant žiediškus vartojimo įpročius. Visgi, esama valstybės turto naudojimo ir nurašymo tvarka per mažai dėmesio skiria pakartotiniam naudojimui. 

Tikslas

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Projekto eiga

2024/04/18

Esamos situacijos analizė

2024/05/09

Gerųjų praktikų analizė

2024/05/30

Viešojo sektoriaus elektronikos kelias

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Rūta Kukulskytė
Rūta Kukulskytė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė