Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Įsivaizduokite, kad valstybė ir jos įstaigos yra didelis sudėtingas „Lego“ rinkinių komplektas. „Lego miestas“ turi įvairių rinkinių – ugniagesių, policijos, traukinių stočių, gyvenamųjų namų ir pan.. Kiekviena įstaiga į savo veiklą ir jos skaitmenizaciją žiūri tik iš savo rinkinio perspektyvos, o  atsakinga institucija turi žiūrėti, kaip visi šie rinkiniai jungiasi ir funkcionuoja tarpusavyje. 

Kiekvienas blokelis atitinka tam tikrus veiklos procesus, duomenis, informacinę sistemą, informacinių technologijų (toliau – IT) platformą ar IT priemonę, kurias tinkamai jungiant tarpusavyje užtikrinama, kad ši konstrukcija tinkamai veiktų. Tam, kad turėtume aiškią organizacijos IT architektūrą, Lego instrukcijos ir blokeliai, turi atitikti tam tikrus standartus, kad galėtume juos lengviau, reikalui esant, jungti tarpusavyje. Organizacinės IT architektūros formavimas ir valdymas yra plano, kaip šios „Lego“ kaladėlės turėtų būti sudėtos kartu, kūrimas. Tinkama architektūra užtikrina, kad visi blokeliai (t. y. IT sistemos, verslo procesai) tinka vienas kitam ir veikia kartu sklandžiai, o ne kurdami chaosą. 

Paprastai tariant, organizacinė IT architektūra parodo iš ko susideda šis „Lego“ rinkinys ir kaip jame esantys blokeliai yra tarpusavyje sujungti (as-is situacija). Organizacinės IT architektūros formavimas ir valdymas yra planas arba instrukcija, kaip prie esamos konstrukcijos tinkamai prijungti vis naujus blokelius ar atsisakyti esamų blokelių tam, kad šią konstrukciją būtų galima tobulinti, siekiant, kad ji ne tik geriau atliktų jau dabar jai numatytas funkcijas, bet ir galėtų siekti naujų strateginių tikslų ir būti atspari aplinkos pokyčiams (to-be situacija). Tinkamas ir detalus instrukcijos planas padeda užtikrinti, kad institucijos galėtų lengvai suvokti, kaip veikia ši sistema ir kaip tinkamai ją valdyti neardant visos konstrukcijos. 

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme jau yra įtvirtinta nacionalinės organizacinės IT architektūros samprata bei formavimo principai. Tačiau reikia parengti instrukciją, kaip šią organizacinę IT architektūrą formuoti ir valdyti taip, kad valstybės institucijų investicijos į informacines technologijas būtų racionaliai panaudojamos ir nukreiptos į valstybės valdymo strateginių tikslų įgyvendinimą bei pasirengimą ateities iššūkiams. Tokiu būdu, IT būtų atsparesnė ir labiau pasiruošusi. 

Šiuo metu institucijose organizacinės IT architektūros formavimo praktikos branda nevienoda labiau skaitmenizavimo srityje pažengusios ir daugiau gebėjimų IT srityje turinčios institucijos lenkia institucijas, kuriose dėl įvairių priežasčių skaitmenizavimui ir jo valdymui iki šiol buvo skiriama mažiau dėmesio. Nacionaliniu lygmeniu ši atskirtis kelia nemažai iššūkių.

Tikslas

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Projekto eiga

2024/04/16

IT architektūros modelių analizė

Dalyviai

2023/24
Aurelija Požytė Grinė
Aurelija Požytė Grinė
2023/24
Paulius Bagdonas
Paulius Bagdonas

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė