Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Žemės ūkio ministerija

Anglies kaupimo ūkininkavimo potencialo vertinimas Lietuvoje

2022 m. kovo 7 d. - 2022 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (ŽNŽNKM) sektorius dėl savo potencialo iš atmosferos pašalinti didelius CO2 kiekius – labai reikšmingas ilgalaikių ES klimato kaitos švelninimo tikslų įgyvendinimui ir Europos žaliojo kurso įsipareigojimų vykdymui iki 2050 m. Europą paversti klimatui neutraliu žemynu.

Iki 2030 m. Lietuva siekia ne Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) sektoriuose sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas bent 25 proc., lyginant su 2005 m., ir žemės ūkio ŠESD emisiją bent 11 proc., lyginant su 2005 m. Šiems tikslams pasiekti – svarbus tvarių žemės valdymo praktikų rinkinys, apimantis ne tik emisijų vengimą ir mažinimą, bet ir kompensavimą.

Siekdama paskatinti ŽNŽNKM sektorius imtis veiksmų klimato kaitos srityje, Europos Komisija (EK) 2021 m. išleido „Tvarių anglies ciklų“ komunikatą, kuriame pristatė anglies kaupimo ūkininkavimo iniciatyvą kaip skatinamąją priemonę atlyginti žemės valdytojams už perėjimą prie tvaresnių žemės valdymo praktikų ir tokiu būdu padidinti CO2 sugėrimą gyvojoje biomasėje, negyvoje organinėje medžiagoje, dirvožemyje bei padidinti anglies surinkimą ir (arba) sumažinti jos išskyrimą į atmosferą. Visa tai – jei laikomasi biologinei įvairovei ir apskritai visam gamtiniam turtui palankių ekologinių principų. Iki 2022 m. pabaigos EK yra taip pat suplanavusi pristatyti reglamento siūlymą anglies absorbavimo sertifikavimui Europoje.

Anglies kaupimo ūkininkavimo iniciatyvai sparčiai skinantis kelią į tvarių žemės ūkio praktikų viršūnę Europos lygmeniu, svarbu atsižvelgti į praktinius tokios iniciatyvos pritaikymo aspektus, užtikrinti papildomumo (angl. additionality) ir ilgalaikiškumo (angl. permanence) principų įgyvendinimą bei atsižvelgti į atsargumo (angl. precautionary) ir reikšmingos žalos nedarymo (angl. do no significant harm) principus tam, kad būtų išvengta neigiamo poveikio vietinei biologinei įvairovei ir ekosistemoms.

Siekiant pasiruošti EK rengiamam reglamento siūlymui anglies absorbavimo sertifikavimui Europoje ir toliau vystant anglies kaupimo ūkininkavimo koncepciją Lietuvoje, svarbu įvertinti anglies kaupimo ūkininkavimo pritaikymo potencialą šioje šalyje

Tikslas

Parengti anglies kaupimo ūkininkavimo potencialo vertinimą Lietuvoje.

Projekto eiga

2022/04/15

Aprobuotas anglies kaupimo ūkininkavimo terminas lietuvių kalba

2022/04/26

Atlikta esamos anglies kaupimo ūkininkavimo situacijos analizė (vienlapis)

2022/07/11

Parengta anglies kaupimo ūkininkavimo gerųjų praktikų analizė

2022/08/30

Suorganizuotas nuotolinis seminaras anglies kaupimo ūkininkavimo tema

2022/09/01

Parengtas anglies kaupimo ūkininkavimo potencialo vertinimas Lietuvoje

2022/09/06

Pristatyti projekto tarpiniai ir galutiniai rezultatai, ministerijai parengta medžiaga projekto tęstinumui užtikrinti

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2021/22
Aira Paliukėnaitė
Aira Paliukėnaitė
2021/22
Gabija Tamulaitytė
Gabija Tamulaitytė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė