Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Vyriausybės kanceliarija

NVO duomenų bazės koncepcija

2017 m. rugsėjo 6 d. - 2018 m. kovo 4 d.

Problema

2017 m. duomenimis, Lietuvoje įregistruota daugiau kaip 35 000 ne pelno siekiančių juridinių asmenų. Dalis jų yra valstybės ar verslo, kitos – privačia piliečių iniciatyva sukurtos organizacijos. Tokios organizacijos kuriamos siekiant pačių įvairiausių tikslų: nuo viešųjų paslaugų teikimo visuomenei (pvz. paramos socialinės rizikos šeimoms) iki grupės narių interesų tenkinimo (pvz. futbolo žaidimo draugų tarpe). Vienos organizacijos kuriamos iš pilietiškų paskatų, siekiant pokyčio visuomenėje, tuo tarpu kitos įsteigtos dėl naudos uždaresnei grupei.

Visos šios organizacijos yra svarbios ir naudingos, tačiau ne visos jos vienodai ženkliai prisideda skatinant didesnį visuomenės pilietinį aktyvumą. Dalis organizacijų siekia kitokių, jų uždaresnei grupei reikšmingų tikslų ir nėra orientuotos į platesnį piliečių įtraukimą.

Demokratiškos valstybės, skatindamos piliečių aktyvumą, numato tam tikras mokestines lengvatas (pvz. mažesnį pelno mokesčio tarifą) bei sukuria įvairias programas, kuriomis teikia paramą tokių organizacijų veiklai. Tiesa, resursai skirti pilietiškumui skatinti yra labai riboti, todėl tikslinga juos paskirstyti racionaliausiu būdu.

Šiuo metu Lietuvoje neturime įrankio, kuris padėtų visuomenei, o taip pat valstybės institucijoms identifikuoti tas organizacijas, kurios labiausiai skatina piliečių įsitraukimą. Remiantis Estijos ir Latvijos, o taip pat kitų valstybių gerąja praktika, siekiame tokį įrankį sukurti. Šis įrankis tai NVO duomenų bazė, kurioje visuomenė bei valstybės institucijos galės aiškiai atriboti, kurios iš 35 000 ne pelno siekiančių organizacijų yra įsteigtos piliečių iniciatyva (NVO) bei kurios iš jų siekia viešosios ar grupinės naudos.

NVO duomenų bazė sukurs galimybę ne tik matuoti pilietinio sektoriaus augimą ir stebėti NVO vystymąsi, bet ir tikslingai paskirstyti ribotus išteklius pilietiškumo auginimui Lietuvoje.

Tikslas

Parengti NVO duomenų bazės steigimo koncepciją tobulinant teisės aktuose numatytą NVO sąvoką.

Projekto eiga

2017/10/31

Parengta NVO teisinio reguliavimo ir apibrėžimo užsienio valstybėse analizė

2017/11/15

Atlikta viešoji konsultacija e.pilietis platformoje

2017/12/15

Parengtas NVO plėtros įstatymo projektas ir lydintieji dokumentai

2017/12/31

Paruošta techninė specifikacija NVO duomenų bazei

2018/01/31

Atlikta viešoji konsultacija su ekspertais

2018/02/28

Parengtas ir pristatytas pilotinis NVO duombazės modelis

Projekto failai

Rezultatas

Rekomendacijos dėl NVO apibrėžimo. Viešosios naudos statuso suteikimo tvarkos projektas. https://youtu.be/ed9sk9-IQww

Dalyviai

2017/18
Aurelija Olendraitė
Aurelija Olendraitė
2017/18
Virgilijus Pajaujis
Virgilijus Pajaujis

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė