Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

ES kontekstas  

Europos sąjungos dirbtinio intelekto reglamentu (ES DI reglamentu) siekiama reglamentuoti ir valdyti sparčiai besivystančias dirbtinio intelekto (DI) technologijas bendrijoje ir už jos ribų.  Šiame reglamente pripažįstama, kad DI suteikia daug galimybių įvairiuose sektoriuose, tačiau taip pat parodo, jog būtina atsižvelgti į nereguliuojamo DI keliamą pavojų pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms (Publyon, 2024).  

Reglamente, kuris įsigalios 2024 m. gegužę, harmonizuojamas DI reguliavimas visose 27 ES valstybėse narėse. Jis bus taikomas visoms DI sistemoms, darančioms poveikį ES šalių narių piliečiams, nepriklausomai nuo jų kūrimo ar diegimo vietos. Vienu iš to pavyzdžių būtų „OpenAI sukurtas ChatGPT modelis. Atitikties prievolės nustatomos atsižvelgiant į DI sistemos keliamos rizikos lygį, daugiausia dėmesio skiriant saugumui ir žmogaus teisėms (EY, 2024).  

Pagrindiniai reglamento elementai sudaro pakopinę atitikties užtikrinimo sistemą, skirtą draudžiamoms, didelės rizikos ir sisteminę riziką keliančioms DI sistemoms, kurios vykdymas turi būti pradedamas nuo 2024 m. pabaigos / 2025 m. pradžios, o iki 2027 m. vidurio  priežiūra turės būti taikoma beveik visoms dirbtinio intelekto sistemoms.  Už reikalavimų nesilaikymą numatytos didelės finansinės nuobaudos (EY, 2024).  

Reglamentu siekiama keturių pagrindinių tikslų (EY, 2024): 

  • Užtikrinti, kad ES rinkai teikiamos dirbtinio intelekto sistemos būtų saugios ir atitiktų pagrindines žmogaus teises.  
  • Suteikti teisinį aiškumą, kad būtų skatinamos investicijos ir inovacijos dirbtinio intelekto srityje.  
  • Stiprinti ES teisės aktų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis ir saugos reikalavimais, taikomais dirbtinio intelekto sistemoms, valdymą ir vykdymo užtikrinimą.  
  • Palengvinti teisėtos, saugios ir patikimos dirbtinio intelekto taikomųjų programų bendrosios rinkos plėtrą, taip užkertant kelią rinkos susiskaidymui. 

Lietuvos iššūkiai  

Kadangi dalį atsakomybių turi prisiimti ES šalys narės, o Lietuvos proveržis DI srityje matomas kaip itin reikalingas, šalyje iškyla dvilypė problema. 

Pirma, pagal ES DI reglamentą, šalys narės turi garantuoti DI tiekėjų atitikties su reglamentu priežiūrą, įsteigdamos ar paskirdamos bent vieną rinkos priežiūros ir bent vieną notifikuojančią instituciją. Šiuo metu atitinkamos šių institucijų atsakomybės dar nėra priskirtos ir tarpinstitucinis ryšys nėra užtikrintas. Funkcijų priskyrimas bei tarpinstitucinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas turi būti efektyvus valstybiniu lygiu ir intuityvus verslams, siekiant, kad jie atitikties vertinimą ir verslo veiklą atliktų Lietuvoje. 

Antra, viešoje erdvėje galima dažnai išgirsti, kad Lietuva siekia proveržio DI lauke, tačiau ekspertai dažnai mini, jog mes neturime pajėgumų investuoti į visas DI sritis ir turėtumėme orientuotis į prioritetinius sprendimus. Valstybinis skatinimo modelis šiuo metu yra kitoks: DI proveržio skatinimas yra fragmentuotas, nėra oficialiai patvirtinto nacionalinio prioritetų modelio, bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir skirtingų valstybinių institucijų nėra vertikaliai gilus. 

Tikslas

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Projekto eiga

2024/03/14

Pirminė konteksto apžvalga ir projekto planas

2024/03/29

Esamos situacijos analizė (bazinė reguliacinė sąranga)

2024/04/05

Gerųjų užsienio praktikų tyrimas (bazinė reguliacinė sąranga)

2024/04/12

Rekomendacijos dėl bazinės institucinės reguliacinės sąrangos

2024/05/10

Esamos situacijos analizė (visas reguliacinis + proveržio skatinimo modelis)

2024/05/31

Gerųjų užsienio praktikų tyrimas (visas reguliacinis + proveržio skatinimo modelis)

2024/06/24

Vientisas DI reguliacijos ir skatinimo modelis (sprendimas)

2024/07/31

Sprendimo sutikrinimas su suinteresuotomis šalimis

2024/08/30

Projekto ir Lietuvos DI krypčių viešinimas

2024/09/02

Projekto tęstinumo užtikrinimas

Dalyviai

2023/24
Benediktas Girdvainis
Benediktas Girdvainis

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis