Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Jaunimo reikalų agentūra

Lytiškumo ugdymo sklaida Lietuvoje

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Lietuva,  būdama Europos Sąjungos (ES) nare, yra įsipareigojusi laikytis ES gairių ir politikos lytiškumo ugdymo srityje. ES pripažįsta lytiškumo ugdymo svarbą ir skatina valstybes nares diegti lytiškumo ugdymą savo švietimo sistemose ir užtikrinti, kad šis ugdymas būtų nuoseklus, patikimas, kokybiškas ir lytiškumo ugdymo politika būtų grindžiama pagrindiniais principais įtvirtintais ES teisės aktuose ir politiniuose dokumentuose, tokiuose kaip:

Lietuvoje lytiškumo ugdymas yra įtraukiamas į bendrąją švietimo programą nuo 2007 metų. Šio ugdymo turinys ir metodai gali skirtis priklausomai nuo mokyklų, mokytojų ir vietos bendruomenių. Nacionalinio švietimo gairės apima tokias temas, kaip lytinė ir reprodukcinė sveikata, kontracepcija ir šeimos planavimo metodai, lyčių lygybė, seksualinio priekabiavimo prevencija. Šios temos būna įtraukiamos į įvairius mokomuosius dalykus (pvz., biologija, etika ir kt.) arba organizuojamos specialios edukacinės programos, pritaikant ugdymo turinį prie jaunuolių raidos lygio bei poreikio.

Visgi lytiškumo ugdymas išlieka jautri ir diskutuotina tema. To priežastimi gali būti:

  • lytiškumo ugdymo programų ir turinio ribojimai dėl įvairių veiksnių, įskaitant, politinius sprendimus, ideologiją, švietimo sistemos trūkumus;
  • mūsų visuomenėje temos, susijusios su lytiškumu, vis dar yra laikomos tabu ir jomis gali būti sunku viešai kalbėti. Tai gali užkirsti kelią atviroms ir informuotoms diskusijoms apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei lyčių lygybę;
  • sociokultūriniai įpročiai ir konservatyvios nuostatos gali prisidėti prie šių temų vengimo ar jų ignoravimo;
  • Katalikų bažnyčios, turinčios didelę įtaką visuomenės ir švietimo srityje, nuostatos, apie seksualumą ir lytiškumą, gali būti prieštaringos ir sunkiau besikeičiančios priimant naujus požiūrius ir galimas praktikas lytiškumo ugdymo sklaidoje;
  • Nepakankamas poreikio ir svarbos suteikimas lytiškumo ugdymui, kaip smurto prevencijai, teigiamam savo kūno priėmimui, gebėjimui brėžti ribas santykiuose, bendravimo įgūdžiams ir kt.

Norint įveikti šiuos iššūkius, būtina vykdyti  visuomenės informavimą ir švietimą, skatinti atvirą ir sveiką diskusiją apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą, lyčių lygybę bei lytiškumo ugdymą.

Tikslas

Tad šio projekto tikslas – įgalinti dirbančius su jaunimu įgyvendinti visuminį lytiškumo ugdymą.

Projekto eiga

2023/04/17

Konsultacija su jaunimo darbuotojais apie lytiškumo ugdymo poreikį darbe su jaunimu

2023/04/19

Lytiškumo ugdymo mokymų organizavimo tvarkos aprašas

2023/06/30

Viešosios konsultacijos su lytiškumo ugdymo veikėjais (Informacija pateikiama situacijos apžvalgoje)

2023/08/08

Jaunimo darbuotojų lytiškumo ugdymo pilotinių mokymų apžvalga

2023/08/10

Jaunimo įgalinimas per lytiškumo ugdymą. Dirbtuvių su jaunimu įgyvendinimas;

2023/08/29

Lytiškumo ugdymo situacijos apžvalga: Orientyras lytiškumo ugdyme

2023/09/06

Rezultatų pristatymas

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Deimantė Adamonė
Deimantė Adamonė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė