Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Jaunimo reikalų agentūra

Lytiškumo ugdymo sklaida Lietuvoje

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Lietuva,  būdama Europos Sąjungos (ES) nare, yra įsipareigojusi laikytis ES gairių ir politikos lytiškumo ugdymo srityje. ES pripažįsta lytiškumo ugdymo svarbą ir skatina valstybes nares diegti lytiškumo ugdymą savo švietimo sistemose ir užtikrinti, kad šis ugdymas būtų nuoseklus, patikimas, kokybiškas ir lytiškumo ugdymo politika būtų grindžiama pagrindiniais principais įtvirtintais ES teisės aktuose ir politiniuose dokumentuose, tokiuose kaip:

Lietuvoje lytiškumo ugdymas yra įtraukiamas į bendrąją švietimo programą nuo 2007 metų. Šio ugdymo turinys ir metodai gali skirtis priklausomai nuo mokyklų, mokytojų ir vietos bendruomenių. Nacionalinio švietimo gairės apima tokias temas, kaip lytinė ir reprodukcinė sveikata, kontracepcija ir šeimos planavimo metodai, lyčių lygybė, seksualinio priekabiavimo prevencija. Šios temos būna įtraukiamos į įvairius mokomuosius dalykus (pvz., biologija, etika ir kt.) arba organizuojamos specialios edukacinės programos, pritaikant ugdymo turinį prie jaunuolių raidos lygio bei poreikio.

Visgi lytiškumo ugdymas išlieka jautri ir diskutuotina tema. To priežastimi gali būti:

  • lytiškumo ugdymo programų ir turinio ribojimai dėl įvairių veiksnių, įskaitant, politinius sprendimus, ideologiją, švietimo sistemos trūkumus;
  • mūsų visuomenėje temos, susijusios su lytiškumu, vis dar yra laikomos tabu ir jomis gali būti sunku viešai kalbėti. Tai gali užkirsti kelią atviroms ir informuotoms diskusijoms apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei lyčių lygybę;
  • sociokultūriniai įpročiai ir konservatyvios nuostatos gali prisidėti prie šių temų vengimo ar jų ignoravimo;
  • Katalikų bažnyčios, turinčios didelę įtaką visuomenės ir švietimo srityje, nuostatos, apie seksualumą ir lytiškumą, gali būti prieštaringos ir sunkiau besikeičiančios priimant naujus požiūrius ir galimas praktikas lytiškumo ugdymo sklaidoje;
  • Nepakankamas poreikio ir svarbos suteikimas lytiškumo ugdymui, kaip smurto prevencijai, teigiamam savo kūno priėmimui, gebėjimui brėžti ribas santykiuose, bendravimo įgūdžiams ir kt.

Norint įveikti šiuos iššūkius, būtina vykdyti  visuomenės informavimą ir švietimą, skatinti atvirą ir sveiką diskusiją apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą, lyčių lygybę bei lytiškumo ugdymą.

Tikslas

Tad šio projekto tikslas – įgalinti dirbančius su jaunimu įgyvendinti visuminį lytiškumo ugdymą.

Projekto eiga

2023/04/17

Konsultacija su jaunimo darbuotojais apie lytiškumo ugdymo poreikį darbe su jaunimu

2023/04/19

Lytiškumo ugdymo mokymų organizavimo tvarkos aprašas

2023/06/30

Viešosios konsultacijos su lytiškumo ugdymo veikėjais (Informacija pateikiama situacijos apžvalgoje)

2023/08/08

Jaunimo darbuotojų lytiškumo ugdymo pilotinių mokymų apžvalga

2023/08/10

Jaunimo įgalinimas per lytiškumo ugdymą. Dirbtuvių su jaunimu įgyvendinimas;

2023/08/29

Lytiškumo ugdymo situacijos apžvalga: Orientyras lytiškumo ugdyme

2023/09/06

Rezultatų pristatymas

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Deimantė Adamonė
Deimantė Adamonė

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers