Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Lygių galimybių vertinimas ir konsultacijos Lietuvos darbovietėms

2019 m. rugsėjo 6 d. - 2020 m. kovo 6 d.

Problema

Pagal Eurobarometro apklausas (2015) diskriminacijos lygio rodikliai Lietuvos darbo rinkoje išlieka aukšti ir viršija ES vidurkį. Pavyzdžiui, norint įsidarbinti 63 % yra patyrę diskriminaciją dėl amžiaus, 52 % negalios, 23 % dėl lyties. Didelė dalis dirbančiųjų nenorėtų dirbti kartu su romais (48 %), asmenimis su psichikos negalia (45 %), musulmonais (37 %), homoseksualiais (29 %) („Vilmorus“ 2018 m.)

Užsienio tyrimai ir praktika rodo, kad organizacijos, kurios vadovaujasi lygybės ir įvairovės principais, geriau išnaudoja verslo potencialą, kuria kokybiškesnes paslaugas, produktus. Skirtingos komandos narių patirtys ir gebėjimai padeda geriau suprasti įvairias klientų grupes, pamatyti skirtingas perspektyvas, didina darbuotojų motyvaciją ir rezultatus, pelną ir organizacijos reputaciją (McKinsey, 2015).

Instituciniu lygmeniu Lietuvoje reikšmingas postūmis įvyko 2017 m. įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui. 26 straipsnis įpareigoja daugiau nei 50 darbuotojų turinčius, tiek viešojo tiek privataus sektoriaus darbdavius, ne tik įgyvendinti nediskriminavimo principus, bet ir priimti bei paskelbti lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemones.

Vis didėjanti darbdavių dalis nori būti socialiai atsakingi ir mato tiesioginę valdomos kolektyvo įvairovės naudą savo veikloje, tačiau susiduria su žinių ir priemonių stoka, formuojant konkrečius veiksmų planus bei stebint jų atnešamą naudą.

Taigi ši pažangi Kodekso prievolė nedaro norimo poveikio, nes organizacijos dažnai arba neturi priemonių planų, arba šie būna tik fiktyvūs ar nepritaikyti poreikiams, jų tikslingumas ir efektyvumas neįvertintas.

Ekspertai pabrėžia, kad situacijos darbovietėje vertinimo diagnostika yra svarbi pirminė prielaida sukurti ir efektyviai vykdyti vidaus strategijas lygybės ir įvairovės principams atliepti. Užsienyje tam tikslui plačiausiai naudojamos darbuotojų ir darbdavių apklausos, o Lietuvoje iki šiol nėra viešai prieinamo ir šalies kontekstui pritaikyto lygių galimybių vertinimo įrankio. Šio – diagnostinio – lygmens trūksta ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) konsultavimo ir bendradarbiavimo su darbdaviais procesuose.

Tikslas

Sukurti efektyvų ir lengvai prieinamą vertinimo įrankį, paremtą darbuotojų ir darbdavių apklausomis – Lygių galimybių liniuotę darbovietėms.

Liniuotė padės įvertinti lygių galimybių situaciją konkrečioje darbovietėje, tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Tai bus svarbus atspirties taškas toliau kurti kokybiškas ir tikslingas lygių galimybių įgyvendinimo priemones.

Šis įrankis reikšmingai papildys esamus LGKT darboviečių konsultavimo bei Lygių galimybių priemonių kūrimo procesus ir taip paspartins jų diegimą visoje darbo rinkoje.

Projekto eiga

2019/11/15

Atlikta lygių galimybių Lietuvos darbo rinkoje analizė

2019/12/16

Užsienio patirties analizė: lygių galimybių diegimo motyvai ir diagnostikos svarba

2020/01/17

Sukurtas konsultacinis vertinimo įrankis – Lygių galimybių liniuotė

2020/02/07

Įvykdyta pilotinė įrankio studija 4 darbovietėse ir parengti individualūs vertinimai

2020/02/28

Paruošta galutinė įrankio versija ir įvykdyta jos viešinimo kampanija

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2019/20
Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė
Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers