Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Lygių galimybių vertinimas ir konsultacijos Lietuvos darbovietėms

2019 m. rugsėjo 6 d. - 2020 m. kovo 6 d.

Problema

Pagal Eurobarometro apklausas (2015) diskriminacijos lygio rodikliai Lietuvos darbo rinkoje išlieka aukšti ir viršija ES vidurkį. Pavyzdžiui, norint įsidarbinti 63 % yra patyrę diskriminaciją dėl amžiaus, 52 % negalios, 23 % dėl lyties. Didelė dalis dirbančiųjų nenorėtų dirbti kartu su romais (48 %), asmenimis su psichikos negalia (45 %), musulmonais (37 %), homoseksualiais (29 %) („Vilmorus“ 2018 m.)

Užsienio tyrimai ir praktika rodo, kad organizacijos, kurios vadovaujasi lygybės ir įvairovės principais, geriau išnaudoja verslo potencialą, kuria kokybiškesnes paslaugas, produktus. Skirtingos komandos narių patirtys ir gebėjimai padeda geriau suprasti įvairias klientų grupes, pamatyti skirtingas perspektyvas, didina darbuotojų motyvaciją ir rezultatus, pelną ir organizacijos reputaciją (McKinsey, 2015).

Instituciniu lygmeniu Lietuvoje reikšmingas postūmis įvyko 2017 m. įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui. 26 straipsnis įpareigoja daugiau nei 50 darbuotojų turinčius, tiek viešojo tiek privataus sektoriaus darbdavius, ne tik įgyvendinti nediskriminavimo principus, bet ir priimti bei paskelbti lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemones.

Vis didėjanti darbdavių dalis nori būti socialiai atsakingi ir mato tiesioginę valdomos kolektyvo įvairovės naudą savo veikloje, tačiau susiduria su žinių ir priemonių stoka, formuojant konkrečius veiksmų planus bei stebint jų atnešamą naudą.

Taigi ši pažangi Kodekso prievolė nedaro norimo poveikio, nes organizacijos dažnai arba neturi priemonių planų, arba šie būna tik fiktyvūs ar nepritaikyti poreikiams, jų tikslingumas ir efektyvumas neįvertintas.

Ekspertai pabrėžia, kad situacijos darbovietėje vertinimo diagnostika yra svarbi pirminė prielaida sukurti ir efektyviai vykdyti vidaus strategijas lygybės ir įvairovės principams atliepti. Užsienyje tam tikslui plačiausiai naudojamos darbuotojų ir darbdavių apklausos, o Lietuvoje iki šiol nėra viešai prieinamo ir šalies kontekstui pritaikyto lygių galimybių vertinimo įrankio. Šio – diagnostinio – lygmens trūksta ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) konsultavimo ir bendradarbiavimo su darbdaviais procesuose.

Tikslas

Sukurti efektyvų ir lengvai prieinamą vertinimo įrankį, paremtą darbuotojų ir darbdavių apklausomis – Lygių galimybių liniuotę darbovietėms.

Liniuotė padės įvertinti lygių galimybių situaciją konkrečioje darbovietėje, tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Tai bus svarbus atspirties taškas toliau kurti kokybiškas ir tikslingas lygių galimybių įgyvendinimo priemones.

Šis įrankis reikšmingai papildys esamus LGKT darboviečių konsultavimo bei Lygių galimybių priemonių kūrimo procesus ir taip paspartins jų diegimą visoje darbo rinkoje.

Projekto eiga

2019/11/15

Atlikta lygių galimybių Lietuvos darbo rinkoje analizė

2019/12/16

Užsienio patirties analizė: lygių galimybių diegimo motyvai ir diagnostikos svarba

2020/01/17

Sukurtas konsultacinis vertinimo įrankis – Lygių galimybių liniuotė

2020/02/07

Įvykdyta pilotinė įrankio studija 4 darbovietėse ir parengti individualūs vertinimai

2020/02/28

Paruošta galutinė įrankio versija ir įvykdyta jos viešinimo kampanija

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2019/20
Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė
Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė