Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Susisiekimo ministerija

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Kokie veiksmai atliekami, kad Lietuvos susisiekimo sektorius būtų saugus, tvarus, patogus ir efektyvus? Kokią vertę inovacijų diegime mato šio sektoriaus dalyviai? Lietuvos strateginiai dokumentai nurodo, kad inovacijos yra reikalingos pasiekti šiuos tikslus, tačiau naujų ar iš esmės patobulintų technologijų ir procesų diegimas yra vangus. Tai dažnai įžiebia diskusijas, ar „inovacijos“ nėra tiesiog skambi sąvoka, kurią norisi kartoti be konkrečių veiksmų. Remiantis mūsų atliktos apklausos rezultatais, kurią pateikėme beveik 300 susisiekimo sektoriaus dalyvių, daugiau nei du trečdaliai atsakiusiųjų teigia, kad inovatyvūs sprendimai yra būtini jų veiklai. Visgi pažanga šioje srityje yra lėta, nes dalis susisiekimo inovacijų ekosistemos (toliau „ekosistemos“) dalyvių inovacijų diegimo nelaiko prioritetu – daugiau dėmesio skiria esamų operacijų palaikymui. Inovacijos, suprantamos kaip esminis technologijos ir procesų tobulinimas ar naujų įdiegimas, mažina išlaidas ir pagerina paslaugų kokybę, skatina augimą. Tampa aišku, kad susitelkimas į esamos situacijos palaikymą archajiškais metodais įmonėms ir institucijoms lemia prarastą potencialą pasiekti dar geresnius rezultatus. Siekiame išnagrinėti susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemoje vykdomus projektus, potencialą aktyviam šio sektoriaus augimui. Identifikavę ribojančius veiksnius ir nustatę jų svarbą ekosistemoje, galėsime pasirinkti didžiausią įtaką darančias problemas bei rasti inovatyvų sprendimą, kuris užvestų Lietuvos susisiekimo sektorių ant greitkelio, vedančio link saugumą, tvarumą, patogumą ir efektyvumą prioretizuojančios ateities. 

Tikslas

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Projekto eiga

2023/09/29

Pirminė ekosistemos konteksto apžvalga

2023/11/24

Ekosistemos analizė ir žemėlapis

2023/12/11

Ekosistemos augimo tyrimas

2023/12/22

Paruoštos rekomendacijos

2024/01/26

Paruoštas pilotinis sprendimas

2024/02/15

Viešoji konsultacija su suinteresuotomis šalimis

2024/02/23

Siūlomo sprendimo tęstinumo užtikrinimas

Dalyviai

2023/24
Viktorija Orlovaitė
Viktorija Orlovaitė
2023/24
Benediktas Girdvainis
Benediktas Girdvainis

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė