Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

„Investuok Lietuvoje“

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia (EIMIN), kad Lietuva yra pramoninė valstybė, kurios gamybos sektorius sukuria apie 20 proc. BVP. Nepaisant šio indėlio, mūsų pramonė yra nepakankamai efektyvi, kylantys iššūkiai lemia jos mažą našumą vienam darbuotojui. 2021 metų „Eurostat“ duomenimis, Lietuva užėmė 19 vietą iš 27 Europos Sąjungos valstybių pagal darbo našumą per 1 dirbtą valandą atsilikdama, pavyzdžiui, nuo Slovakijos ir Estijos. Taipogi, Lietuva smarkiai atsilieka nuo globalaus vidurkio pagal robotų skaičių, tenkančių 10 000 gamybos darbuotojų. Šiam darbuotojų skaičiui Lietuvoje tenka apie 20 robotų, o pasaulinis vidurkis siekia 151. Be to, gamybos sektorius taip pat susiduria su darbo jėgos trūkumu ir didėjančia jos kaina. Pirminiai projekto pradžioje atliktos įmonių apklausos rezultatai rodo, jog šios problemos yra vienos esminių siekiant išlaikyti ir stiprinti stagnuojančią Lietuvos pramonę. 

Aukštesnė pramonės automatizacija ir robotizacija gali išspręsti didelę dalį šių problemų ir taip padidinti Lietuvos pramonės konkurencingumą. Automatizacija suteikia galimybes padidinti individualų darbuotojo produktyvumą, sumažina monotoniškų ir pavojingų darbo vietų skaičių taip sukurdama sąlygas gamybos darbuotojams pereiti į geriau apmokamas ir ergonomiškesnes darbo vietas. Be to, našesnė pramonė būtų gerokai konkurencingesnė Europos ir pasaulio kontekste, tai atvertų daugiau galimybių verslui ir pagerintų Lietuvos ekonominę padėtį. 

Tikslas

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Projekto eiga

2024/04/15

Esamos situacijos analizė. Analizuojama, kokia yra dabartinė situacija gamybos sektoriuje, hipotezių kėlimas ir tikrinimas.

Dalyviai

2023/24
Lukas Charitonovas
Lukas Charitonovas
2023/24
Rokas Klioštoraitis
Rokas Klioštoraitis

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis