Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

„Investuok Lietuvoje“

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

2020 m. Lietuvoje veikė tik 8 virtualaus turto paslaugų teikėjai. Per kitus dvejus metus kriptovaliutų turto paslaugų teikėjų (angl. crypto asset service providers, lt. VASP) skaičius gerokai išaugo ir iš viso pasiekė beveik 800 įmonių. 2022 m. dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimų, VASP skaičius sumažėjo ir šiuo metu šalyje yra apie 600 registruotų subjektų.  

Tiesa, Lietuvoje veikiantys ir įregistruoti VASP pagal jokius kriterijus nėra patikrinti kokybiškai ir kol kas gali veikti nevaržomai. Siekiant užtikrinti, kad visoje Europos Sąjungoje kriptoturto rinkai būtų taikomi vienodi standartai, išleistas ES Reglamentas dėl kriptoturto rinkų (ES MiCAR reglamentas). Šis reglamentas ne tik skatins inovacijas ir finansinį stabilumą, bet ir apsaugos vartotojus nuo kriptoturto rinkoms būdingų rizikų, kurios šiuo metu nėra tinkamai reguliuojamos esamų teisės aktų. Reikalavimai, susiję su elektroninių pinigų žetonais ir su turtu susietų žetonų emitentais, įsigalios 2024 m. birželio 30 d., o visapusiškas MiCAR reglamentas pradės galioti 2024 m. gruodžio 30 d.  

Nors Lietuvos valdžios institucijos jau rengiasi šio svarbaus reglamentavimo etapo įgyvendinimui, siekiant sklandaus ir aiškaus Lietuvos bei užsienio kapitalo įmonių licencijavimo proceso, svarbu atlikti kokybinę šio sektoriaus analizę bei užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, skatinantį atvirą dialogą ir informacijos sklaidą. 

Nepaisant kriptoturto sektoriaus augimo Lietuvoje, trūksta informacijos apie šio sektoriaus ir rinkos dalyvių kokybinį vertinimą, taip pat pasigendama aiškios reguliacinės pozicijos, kaip šalis ruošiasi MiCAR reglamento atitikčiai. Šiuo metu nėra identifikuotos Lietuvos kriptoturto sektoriaus grėsmės, silpnybės ir stiprybės, kurios leistų palyginti Lietuvos ir kitų ES šalių kriptoturto rinkas bei suformuoti Lietuvos vertės pasiūlymą stipriausioms pasaulio užsienio kapitalo įmonėms. 

Tikslas

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Projekto eiga

2024/03/19

Lietuvos kriptorinkos SSGG analizė

2024/04/19

Užsienio kapitalo įmonių „due dilligence“ analizė

2024/04/26

Kripto produkto apžvalga

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Viktorija Orlovaitė
Viktorija Orlovaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė