Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Europos Sąjungos šalys yra pasiryžusios iki 2050 m. užtikrinti, kad žemyno poveikis klimatui būtų neutralus. Tai yra strateginis Europos žaliojo kurso (angl. European Green Deal) tikslas. Dėl šios priežasties auga tvarių sprendimų, tokių kaip biologiniai produktai, biologinės medžiagos ir modernios bioenergijos poreikis. Perėjimas prie netaršios visuomenės ir ekonomikos yra neatidėliotinas uždavinys bei proga kurti naujas darbo vietas, ekonomines galimybes.

Europos bioekonomikos strategija (2018 m.) atliepia žaliojo kurso tikslus, pabrėždama tvarų atsinaujinančių biologinių išteklių naudojimą. Biotechnologijos įvardinamos kaip viena kertinių varomųjų bioekonomikos jėgų, kurių pagalba kuriami inovatyvūs sprendimai panaudojant organizmus, ląsteles, jų dalis ir molekulinius analogus biologinių produktų gamybai ir paslaugų teikimui.

Lietuvos biotechnologijų sektorius 2020 metais sudarė 2.5% šalies BVP. Lietuva turi ambicingą tikslą – iki 2030 metų padidinti gyvybės mokslų sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės dalį nuo BVP iki 5%. Biotechnologijų subsektorius gali ženkliai prisidėti prie šio tikslo atliepiant augantį tvarių, aplinkai ir visuomenei draugiškų sprendimų poreikį. Šiai dienai pagrindiniai Lietuvos biotechnologijų pajėgumai nukreipti į mediciną ir žmonių sveikatą, paraleliai vystomos industrinės žemės ūkio bei maisto biotechnologijas. Vis dėlto, atsižvelgiant į ryškėjančias tvaraus ekonominio vystymo tendencijas ir Lietuvai turint ambicingų tikslų biotechnologijų srityje, svarbu įvertinti šalies galimybes atliepti tvarių, biologinių produktų bei sprendimų poreikį ir konkuruoti pasaulinėje bioekonomikoje.

Tikslas

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Projekto eiga

2023/11/13

Terminų žodynas ir strateginių dokumentų apžvalga

2023/11/20

Biologinių produktų, paslaugų, sprendimų poreikio (dabartinio/ateities) Europiniu ir pasauliu mastu išgryninimas

2023/12/08

Užsienio gerųjų praktikų apžvalga

2024/01/15

Lietuvos turimų resursų ir konkurencingumo analizė

2024/02/19

Rekomendacijos

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2023/24
Rasa Mončiunskaitė
Rasa Mončiunskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis