Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lengvai suprantama kalba – asmenims su individualiais poreikiais prieinama informacija

2022 m. kovo 7 d. - 2022 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Galbūt kartais tenka sutartyse skaityti tą patį sakinį kelis kartus, kad tikrai suprastumėte Jums siūlomas sąlygas? Įsivaizduokite, kaip pasikeistų situacija, jeigu kiekvienas dokumentas turėtų „kelio ženklus“, kurie supaprastintų administracinės kalbos subtilybes.

Lengvai suprantama kalba (angl. Easy-to-read, trumpinama EtR arba E2R) – Europoje plačiai paplitęs metodas, kuris leidžia pritaikyti jau egzistuojantį tekstą į lengvesnę versiją. Metodas remiasi ekspertų sukurtomis taisyklėmis ir rekomendacijomis.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje net 420 tūkstančių žmonių patiria iššūkių, susijusių su informacijos prieinamumu. Pavyzdžiui, tai negimtakalbiai, senjorai ar asmenys su laikinais sveikatos sutrikimais. Lengvai suprantama kalba gali pagerinti informacijos prieinamumą ne tik šioms gyventojų grupėms, bet ir visai visuomenei.

Ypač informacija lengvai suprantama kalba reikalinga 35 tūkstančiams Lietuvos gyventojų su intelekto sutrikimais, nes įgalina šiuos asmenis savarankiškai priimti svarbius sprendimus, suteikia jiems daugiau galimybių: susipažinti su naujienomis, lygiavertiškai įsitraukti į visuomenės gyvenimą, pasinaudoti savo teisėmis, būti išgirstiems.

Tokią teisę į orų gyvenimą reglamentuoja ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Ją Lietuva ratifikavo 2010 m. Konvencijos tikslas – viena iš pagrindinių žmogaus laisvių ir teisių – prieinama informacija.

Išvada
Žvelgiant į pasaulio tendencijas galima pastebėti, kad tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje vis daugiau dėmesio skiriama vartotojų poreikiams. Pavyzdžiui, į juos įsiklausoma vykdant vartotojų apklausas: pagal tai organizacijos ir kompanijos pritaiko savo siūlomus produktus bei paslaugas.

Lengvai suprantama kalba suteikia unikalią galimybę ir valstybinėms institucijoms – ministerijoms, savivaldybėms, ligoninėms ir poliklinikoms, kultūros, teisės įstaigoms – praplėsti savo auditoriją ir sulaukti atgalinio ryšio. Tad Easy-to-Read – neatsiejama įtraukios ir atviros ateities Lietuvos dalis.

Lietuvoje lengvai suprantama kalba – dar naujovė. Tai suteikia galimybę, įvertinus mūsų šalies kontekstą, sistemingai pasirinkti ir įgyvendinti geriausias užsienio praktikas bei ES standartus. Šiuo metu Lietuvoje kol kas nėra patvirtinto nacionalinio lengvai suprantamos kalbos rengimo standarto. Tai kelia iššūkių pateikiant informaciją lengvai suprantama kalba ir siekiant užsibrėžtų nacionalinio masto tikslų.

Tikslas

Sukurti šalies kontekstui ir vartotojų poreikiams pritaikytą lengvai suprantamos kalbos naudojimo Lietuvos viešajame sektoriuje modelį: apibrėžti teisinį reguliavimą, taikymo aprėptis ir pagalbines praktinio įgyvendinimo priemones, remiantis gerosiomis užsienio praktikomis bei ekspertų rekomendacijomis.

Projekto eiga

2022/04/15

Lietuvos ir užsienio viešojo ir privataus sektoriaus informacijos prieinamumo lengvai suprantama kalba analizė

2022/06/30

Atlikta viešojo sektoriaus institucijų ir lengvai suprantamos kalbos vartotojų atstovų apklausa dėl lengvai suprantamos kalbos poreikio ir teisinių reikalavimų praktinio įgyvendinimo

2022/06/30

Parengta ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta medžiaga teisinei bazei dėl nacionalinio lengvai suprantamos kalbos standarto projekto

2022/07/29

Parengti būtinieji reikalavimai dėl informacijos teikimo asmenims su negalia lengvai suprantama kalba ir dėl šių reikalavimų aprėpties, taikymo ir įgyvendinimo metodikos

2022/07/29

Parengtas centralizuotas lengvai suprantamos kalbos visuomenės informavimo sistemos praktinis įrankis

2022/08/30

Parengta medžiaga ir suorganizuoti pristatymai lengvai suprantamos kalbos sklaidai Lietuvoje ir projekto tęstinumui užtikrinti.

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2021/22
Gabrielė Marija Baltrušytė
Gabrielė Marija Baltrušytė
2021/22
Agnė Župerkaitė
Agnė Župerkaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis