Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lengvai suprantama kalba – asmenims su individualiais poreikiais prieinama informacija

2022 m. kovo 7 d. - 2022 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Galbūt kartais tenka sutartyse skaityti tą patį sakinį kelis kartus, kad tikrai suprastumėte Jums siūlomas sąlygas? Įsivaizduokite, kaip pasikeistų situacija, jeigu kiekvienas dokumentas turėtų „kelio ženklus“, kurie supaprastintų administracinės kalbos subtilybes.

Lengvai suprantama kalba (angl. Easy-to-read, trumpinama EtR arba E2R) – Europoje plačiai paplitęs metodas, kuris leidžia pritaikyti jau egzistuojantį tekstą į lengvesnę versiją. Metodas remiasi ekspertų sukurtomis taisyklėmis ir rekomendacijomis.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje net 420 tūkstančių žmonių patiria iššūkių, susijusių su informacijos prieinamumu. Pavyzdžiui, tai negimtakalbiai, senjorai ar asmenys su laikinais sveikatos sutrikimais. Lengvai suprantama kalba gali pagerinti informacijos prieinamumą ne tik šioms gyventojų grupėms, bet ir visai visuomenei.

Ypač informacija lengvai suprantama kalba reikalinga 35 tūkstančiams Lietuvos gyventojų su intelekto sutrikimais, nes įgalina šiuos asmenis savarankiškai priimti svarbius sprendimus, suteikia jiems daugiau galimybių: susipažinti su naujienomis, lygiavertiškai įsitraukti į visuomenės gyvenimą, pasinaudoti savo teisėmis, būti išgirstiems.

Tokią teisę į orų gyvenimą reglamentuoja ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Ją Lietuva ratifikavo 2010 m. Konvencijos tikslas – viena iš pagrindinių žmogaus laisvių ir teisių – prieinama informacija.

Išvada
Žvelgiant į pasaulio tendencijas galima pastebėti, kad tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje vis daugiau dėmesio skiriama vartotojų poreikiams. Pavyzdžiui, į juos įsiklausoma vykdant vartotojų apklausas: pagal tai organizacijos ir kompanijos pritaiko savo siūlomus produktus bei paslaugas.

Lengvai suprantama kalba suteikia unikalią galimybę ir valstybinėms institucijoms – ministerijoms, savivaldybėms, ligoninėms ir poliklinikoms, kultūros, teisės įstaigoms – praplėsti savo auditoriją ir sulaukti atgalinio ryšio. Tad Easy-to-Read – neatsiejama įtraukios ir atviros ateities Lietuvos dalis.

Lietuvoje lengvai suprantama kalba – dar naujovė. Tai suteikia galimybę, įvertinus mūsų šalies kontekstą, sistemingai pasirinkti ir įgyvendinti geriausias užsienio praktikas bei ES standartus. Šiuo metu Lietuvoje kol kas nėra patvirtinto nacionalinio lengvai suprantamos kalbos rengimo standarto. Tai kelia iššūkių pateikiant informaciją lengvai suprantama kalba ir siekiant užsibrėžtų nacionalinio masto tikslų.

Tikslas

Sukurti šalies kontekstui ir vartotojų poreikiams pritaikytą lengvai suprantamos kalbos naudojimo Lietuvos viešajame sektoriuje modelį: apibrėžti teisinį reguliavimą, taikymo aprėptis ir pagalbines praktinio įgyvendinimo priemones, remiantis gerosiomis užsienio praktikomis bei ekspertų rekomendacijomis.

Projekto eiga

2022/04/15

Lietuvos ir užsienio viešojo ir privataus sektoriaus informacijos prieinamumo lengvai suprantama kalba analizė

2022/06/30

Atlikta viešojo sektoriaus institucijų ir lengvai suprantamos kalbos vartotojų atstovų apklausa dėl lengvai suprantamos kalbos poreikio ir teisinių reikalavimų praktinio įgyvendinimo

2022/06/30

Parengta ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta medžiaga teisinei bazei dėl nacionalinio lengvai suprantamos kalbos standarto projekto

2022/07/29

Parengti būtinieji reikalavimai dėl informacijos teikimo asmenims su negalia lengvai suprantama kalba ir dėl šių reikalavimų aprėpties, taikymo ir įgyvendinimo metodikos

2022/07/29

Parengtas centralizuotas lengvai suprantamos kalbos visuomenės informavimo sistemos praktinis įrankis

2022/08/30

Parengta medžiaga ir suorganizuoti pristatymai lengvai suprantamos kalbos sklaidai Lietuvoje ir projekto tęstinumui užtikrinti.

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2021/22
Gabrielė Marija Baltrušytė
Gabrielė Marija Baltrušytė
2021/22
Agnė Župerkaitė
Agnė Župerkaitė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė