Grįžti
Agnė Župerkaitė
2021/22

Agnė Župerkaitė

Linkedin

Išsilavinimas:

  • Lingvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos magistras (Utrechto universitetas, Nyderlandai)
  • Lietuvių filologijos ir italų kalbos bakalauras (Vilniaus universitetas, Lietuva)
  • Erasmus+ studentų mainų programa (Bolonijos universitetas, Italija)

Patirtis

  • 8 metų patirtis kalbų dėstymo srityje
  • Medicinos komunikacijos tyrimai (Radboud universitetas, Nyderlandai)
  • Migrantų kalbinis švietimas Nyderlandų mokyklose (NVO veikla, Amsterdamas, Nyderlandai)
  • Komunikacijos vadovės patirtis (startuolių akseleratorius, Amsterdamas, Nyderlandai)
  • Praktika Lietuvos Respublikos ambasadoje Italijoje (Roma, Italija)

Motyvacija

Esu lingvistė – mano akį visada traukė sąveika tarp įvairių kultūrų, kalbų ir skirtingų visuomenės grupių. To vedama, atsidurdavau vis kitoje kultūrinėje aplinkoje: siekiau tiek pritapti Italijoje ir Nyderlanduose, tiek suprasti, kuo esu kitokia. Ir visada sugrįždavau prie nuojautos, jog tai, kas esu „aš“, yra neatsiejama nuo Lietuvos.

„Kurk Lietuvai“ matau kaip unikalią progą sugrįžti prie savo tapatybės – bei kartu pamatyti, kiek naujų atspalvių mano tapatybė įgavo po patirčių už Lietuvos ribų. Namo grįžau jau nebe tokia pati, kokia buvau tą dieną, kai išvykau.

Lietuvoje turime daug įvairovės, kurią verta švęsti. Tai atspindi ir abu mano „Kurk Lietuvai“ projektai viešajame sektoriuje. Kai su mokslininkais vykdėme valstybinio lygio projektus Nyderlandų sveikatos apsaugos ir švietimo sistemos srityse, džiūgavau dėl šių tyrimų naudos plačiajai visuomenei. Su dar didesniu džiaugsmu norisi kurti Lietuvai – mūsų šalies piliečiams.

Rotacija

1
2022 m. kovo 7 d. - 2022 m. rugsėjo 6 d.

Lengvai suprantama kalba – asmenims su individualiais poreikiais prieinama informacija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Sukurti šalies kontekstui ir vartotojų poreikiams pritaikytą lengvai suprantamos kalbos naudojimo Lietuvos viešajame sektoriuje modelį: apibrėžti teisinį reguliavimą, taikymo aprėptis ir pagalbines praktinio įgyvendinimo priemones, remiantis gerosiomis užsienio praktikomis bei ekspertų rekomendacijomis.
2
2021 m. rugsėjo 6 d. - 2022 m. kovo 4 d.

Lenkų tautinės mažumos kalbinė įtrauktis švietimo srityje

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

„Kurk Lietuvai“ projektas „Lenkų tautinės mažumos kalbinė įtrauktis švietimo srityje“ sieks nuodugniai analizuoti šią daugialypę problemą, galimai siūlant stiprinti valstybinės bei gimtosios kalbos įsisavinimą jau priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pakopose. Taip būtų užtikrintas pilietiškumas bei mokinių pasirengimas tolesniems iššūkiams, kaip suvienodinto lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino laikymas, aukštasis mokslas bei interesus ir įgūdžius atspindinčios darbo pozicijos paieškos.