Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Klaipėda ID ir Versli Lietuva

Kūrybinių verslų rinkodaros stiprinimas Klaipėdoje

2019 m. kovo 12 d. - 2019 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Kūrybinė ir paslaugų ekonomika yra išskirta kaip prioritetinė kryptis Klaipėdos ekonominės plėtros strategijoje Klaipėda: 2030. Klaipėdos regione veikia beveik 500 Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) srities įmonių (be laisvai samdomų profesionalų), kurių sukuriama vertė sudaro apie 2,5% bendro vidaus produkto Klaipėdos mieste. Taip pat KKI įmonių kuriami produktai turi potencialą kurti aukštą pridėtinę vertę verslui prisidėdamos prie verlso konkurencingumo didinimo. Tačiau šis sektorius susiduria su nemažai iššūkių.

2018 m. atlikta Klaipėdos įmonių apklausa atskleidė tendenciją jog Klaipėdos verslui trūksta aiškios kūrybinių paslaugų pasiūlos atitinkančios jo poreikiams. Klaipėdoje yra įvairių sričių kūrybinių verslų, bet vietinio verslo klientai yra linkę pirkti paslaugas iš kitų miestų, jiems trūksta vetinio kūrybinio verslo matomumo. Tuo tarpu 2017 m. apklausa parodė, kad beveik trečdaliui KKI verslininkų Lietuvoje trūksta žinių, kaip rasti klientų bei vykdyti tiek lokalią tiek globalią rinkodarą.

Atliktoje Klaipėdos kūrybinių industrijų SSGG analizėje 2011 m. buvo akcentuojama svarba kurti koordinuotą jungtinę KKI sektoriaus rinkodarą Klaipėdoje, suteikiant šiam sektoriui daugiau dėmesio, tačiau iki šiol to dar nebuvo daroma.

Tikslas

Parengti rekomendacijas kūrybinių industrijų verslų rinkodarai vystyti ir įveiklinti elektroninį įrankį Klaipėdos KKI verslų jungtinei rinkodarai vykdyti pozicionuojant kūrybines paslaugas, kaip kuriančias aukštą pridėtinę vertę verslo klientams.

Projekto eiga

2019/04/19

Esamos KKI situacijos Klaipėdoje apžvalga

2019/05/14

Interviu ciklas su kūrybiniais verslais. Kūrėjų įžvalgų apibendrinimas ir dvilapis

2019/05/25

Interviu ciklas verslo kūrybinių paslaugų poreikiams išsiaiškinti. Įžvalgų apibendrinimas

2019/05/30

Klaipėdos KKI katalogo turinio specifikacijų ir kriterijų norintiems jame atsidurti pirminis pasiūlymas

2019/06/20

Paruošta techninė specifikacija ir turinys katalogo svetainei

2019/08/30

Parašytos rekomendacijos KKI verslams kaip komunikuoti kuriamą pridėtinę vertę verslo klientams

2019/08/30

Paleista Klaipėdos kūrybinio verslo katalogo svetainė

Projekto failai

Rezultatas

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2019/04/K%C5%AARYBIN%C4%96S-INDUSTRIJOS-KLAIP%C4%96DOJE.pptx

Dalyviai

2018/19
Austė Černiauskaitė
Austė Černiauskaitė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė