Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Klaipėda ID ir Versli Lietuva

Kūrybinių verslų rinkodaros stiprinimas Klaipėdoje

2019 m. kovo 12 d. - 2019 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Kūrybinė ir paslaugų ekonomika yra išskirta kaip prioritetinė kryptis Klaipėdos ekonominės plėtros strategijoje Klaipėda: 2030. Klaipėdos regione veikia beveik 500 Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) srities įmonių (be laisvai samdomų profesionalų), kurių sukuriama vertė sudaro apie 2,5% bendro vidaus produkto Klaipėdos mieste. Taip pat KKI įmonių kuriami produktai turi potencialą kurti aukštą pridėtinę vertę verslui prisidėdamos prie verlso konkurencingumo didinimo. Tačiau šis sektorius susiduria su nemažai iššūkių.

2018 m. atlikta Klaipėdos įmonių apklausa atskleidė tendenciją jog Klaipėdos verslui trūksta aiškios kūrybinių paslaugų pasiūlos atitinkančios jo poreikiams. Klaipėdoje yra įvairių sričių kūrybinių verslų, bet vietinio verslo klientai yra linkę pirkti paslaugas iš kitų miestų, jiems trūksta vetinio kūrybinio verslo matomumo. Tuo tarpu 2017 m. apklausa parodė, kad beveik trečdaliui KKI verslininkų Lietuvoje trūksta žinių, kaip rasti klientų bei vykdyti tiek lokalią tiek globalią rinkodarą.

Atliktoje Klaipėdos kūrybinių industrijų SSGG analizėje 2011 m. buvo akcentuojama svarba kurti koordinuotą jungtinę KKI sektoriaus rinkodarą Klaipėdoje, suteikiant šiam sektoriui daugiau dėmesio, tačiau iki šiol to dar nebuvo daroma.

Tikslas

Parengti rekomendacijas kūrybinių industrijų verslų rinkodarai vystyti ir įveiklinti elektroninį įrankį Klaipėdos KKI verslų jungtinei rinkodarai vykdyti pozicionuojant kūrybines paslaugas, kaip kuriančias aukštą pridėtinę vertę verslo klientams.

Projekto eiga

2019/04/19

Esamos KKI situacijos Klaipėdoje apžvalga

2019/05/14

Interviu ciklas su kūrybiniais verslais. Kūrėjų įžvalgų apibendrinimas ir dvilapis

2019/05/25

Interviu ciklas verslo kūrybinių paslaugų poreikiams išsiaiškinti. Įžvalgų apibendrinimas

2019/05/30

Klaipėdos KKI katalogo turinio specifikacijų ir kriterijų norintiems jame atsidurti pirminis pasiūlymas

2019/06/20

Paruošta techninė specifikacija ir turinys katalogo svetainei

2019/08/30

Parašytos rekomendacijos KKI verslams kaip komunikuoti kuriamą pridėtinę vertę verslo klientams

2019/08/30

Paleista Klaipėdos kūrybinio verslo katalogo svetainė

Projekto failai

Rezultatas

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2019/04/K%C5%AARYBIN%C4%96S-INDUSTRIJOS-KLAIP%C4%96DOJE.pptx

Dalyviai

2018/19
Austė Černiauskaitė
Austė Černiauskaitė

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers