Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras

Kibernetinio saugumo bendruomenės kūrimas: Cyber Campus koncepcija

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Nacionalinėje kibernetinio saugumo plėtros programoje (2023–2030 m.) įvardijama, kad Lietuvoje dėl pasikeitusių kibernetinių grėsmių pobūdžio ir augančio jų masto silpsta šalies kibernetinis atsparumas. Šį procesą iš dalies lemia viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo stoka. 

Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus kelrodyje (2023) nurodoma, kad kibernetinio saugumo ekosistema Lietuvoje yra fragmentuota ir stokoja aiškios jungiamosios grandies. Lyderystės ir bendradarbiavimo trūkumas kelia rimtą iššūkį efektyviam kibernetinio atsparumo stiprinimui šalyje. Dabartiniame geopolitiniame kontekste, atsižvelgiant į augančias kibernetinės grėsmes, būtina sukurti platformą, kuri galėtų apjungti esamas kibernetinio saugumo iniciatyvas, dalyvius iš įvairių sričių ir sektorių siekiant bendro tikslo – stiprinti Lietuvos kibernetinį atsparumą.  

Nacionalinis koordinavimo centras (NKC) išskiriamas kaip institucija, kuriai pavesta užtikrinti aktyvios kibernetinio saugumo bendruomenės formavimą. Atsižvelgiant į Prancūzijos, Švedijos ir Izraelio pavydžius siekiama sukurti Cyber Campus platformą, kuri suburtų akademijos, viešojo ir privataus sektorių atstovus taip sukuriant pridėtinę vertę tiek bendruomenės nariams, tiek ir plačiajai visuomenei kibernetinio saugumo srityje. 

Tikslas

Projekto tikslas – sukurti kibernetinio saugumo pilotinio projekto Cyber Campus koncepciją ir jos įgyvendinimo planą. Cyber Campus bus lygiateisiškumo pagrindais organizuota, kibernetinio saugumo ekosistemai skirta platforma, kuria siekiama suburti aktyvią kibernetinio saugumo bendruomenę, sudarytą iš verslo, viešojo sektoriaus ir mokslo atstovų.

Projekto eiga

2024/03/29

Struktūruoti interviu su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis

2024/04/12

Kibernetinio saugumo ekosistemos problematikos apžvalga

2024/04/30

Gerųjų praktikų apžvalga (Prancūzijos, Švedijos, Izraelio pavyzdžiai)

2024/05/05

Cyber Campus vertės pasiūlymas

2024/05/16

Vertės pasiūlymo pristatymas – viešoji konsultacija

Dalyviai

2023/24
Dominykas Kugelevičius
Dominykas Kugelevičius
2023/24
Rasa Mončiunskaitė
Rasa Mončiunskaitė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį darbdavių įsitraukimą į bedarbių mokymą

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Intelektinių transporto sistemų plėtros galimybės Lietuvoje

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – įvertinti ITS plėtros galimybes Lietuvoje

Dalyviai: Eglė Mordasaitė, Rugilė Dunauskaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų finansinio tvarumo link: NVO Fondo biudžeto didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvius sprendimus, kaip padidinti NVO Fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių bei rasti būdų, kaip finansuoti kitas NVO Fondo veiklas ir pateikti veiksmų planą.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Organizacinės IT architektūros (angl. Enterprise architecture) brandos lygio vertinimas ir formavimas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – pasiūlyti priemones, kaip būtų galima palaipsniui formuoti optimalų organizacinės IT architektūros valdymo modelį Lietuvai ir parengti trumpą jų naudojimo praktikoje aprašymą. 

Dalyviai: Aurelija Požytė Grinė, Paulius Bagdonas

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos pramonės automatizacijos proveržio skatinimas

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti esamą situaciją Lietuvos pramonėje ir pasiūlyti sprendimus automatizacijos skatinimui.

Dalyviai: Lukas Charitonovas, Rokas Klioštoraitis

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Nacionalinis dirbtinio intelekto (DI) priežiūros ir proveržio skatinimo modelis

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – parengti vientisą reguliacijos ir inovacijų rėmimo modelį, kuris padėtų įgyvendinti ES DI reglamento nuostatas ir įgalintų pasinaudoti reglamento atnešamomis galimybėmis Lietuvos proveržiui DI srityje užtikrinti. 

Dalyviai: Benediktas Girdvainis