Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Alytaus miesto savivaldybė

Profesinio orientavimo stiprinimas Alytuje: regioninio karjeros centro įkūrimas

2018 m. rugsėjo 7 d. - 2019 m. kovo 8 d.

Problema

Šiandieniniame pasaulyje darbo rinka keičiasi ypatingai greitai ir yra priversta vytis technologinius pokyčius. Tai sukuria iššūkių ir visuomenės nariams besirenkant karjeros kelią. Vienos darbovietės arba profesijos pasirinkimas dažnai gali pakišti koją, todėl nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas užima svarbią poziciją kiekvieno žmogaus gyvenime.

Dėl šių priežasčių puikiai išvystytas profesinis orientavimas (PO), kai teikiamos ugdymo karjerai paslaugos (CEDEFOP, 2009), yra labai aktualus.

„Kurk Lietuvai“ dalyvių tikslas ir rezultatas – sukurtas PO modelis ir pasiūlymas steigti „vieno langelio“ principu veikiančius karjeros centrus. Verta pažymėti, kad Lietuvoje nėra įgyjamų kvalifikacijų ir darbo rinkos poreikių atitikties, pavyzdžiui, net 53% kolegijų ir 32% universitetų absolventų dirba aukštos kvalifikacijos nereikalaujantį darbą (MOSTA, 2017), o EBPO tyrimo duomenimis Lietuvoje dažniau nei kitose EBPO šalyse darbuotojai pasižymi per aukšta kvalifikacija (angl. overqualification) nei reikalauja jų atliekamos pareigos (26,5 % ir 21,7 %).

Alytaus mieste, kaip ir visoje šalyje, atotrūkis tarp darbo rinkos pasiūlos ir paklausos taip pat jaučiamas. Pavyzdžiui, 2018 m. rugpjūčio mėnesio duomenimis, buvo registruota 2860 bedarbių, o laisvų darbo vietų – 544 (Užimtumo tarnyba, 2018). Kitas akivaizdus įrodymas yra situacija mokyklose. Šiuo metu Alytuje yra 8 pagrindinės mokyklos ir progimnazijos, 4 gimnazijos bei viena suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. Visose šiose 13 – oje švietimo įstaigų dirba po viena karjeros konsultantą, kuris per savaitę turi tik 10 valandų, skirtų skatinti moksleivių užimtumą, konsultuoti dėl karjeros ir organizuoti aktualius renginius.

Pasitelkiant ir pritaikant sukurtą PO modelį, atidarant Regioninį karjeros centrą Alytuje, karjeros ugdymas visoms visuomenės grupėms vyktų daug efektyviau nei dabar. Tai būtų naudinga tiek švietimo įstaigoms, sumažinant dabartinių karjeros konsultantų tenkantį darbo krūvį, tiek verslo įmonėms, tiek miesto gyventojams, ieškantiems darbo ar karjeros kelio.

Tikslas

Šiuo projektu siekiama sukurti Regioninį karjeros centrą Alytaus mieste, remiantis sukurtu profesinio orientavimo modeliu

Projekto eiga

2018/10/22

Atlikta profesinio orientavimo modelio analizė

2018/11/21

Atlikta ir parengta Alytaus miesto analizė

2018/12/10

Atlikta užsienio gerosios praktikos analizė

2019/01/30

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su suinteresuotomis šalimis

2019/03/05

Parengtas Regioninio karjeros centro veikimo modelis

2019/03/07

Užtikrintas projekto tęstinumas

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2018/19
Akvilė Naginionytė
Akvilė Naginionytė
2018/19
Dovilė Dilienė
Dovilė Dilienė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė