Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Kultūros ministerija

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Valstybės ateities vizijoje „Lietuva 2050“ pabrėžiama, kad kultūra yra šalies tapatybės pagrindas. Kultūros politikos strategijoje teigiama, kad be kultūros neįmanoma šiuolaikiška politinės demokratijos raida, ekonominis augimas, visuomenės gebėjimas kritiškai mąstyti, socialinė darna ir visavertis kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenimas. Akivaizdu, kad kultūros klestėjimas yra nacionalinis prioritetas. Tam būtinas aktyvus ne tik visų kultūros lauko dalyvių, bet ir visuomenės įsitraukimas.

Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos valstybių, kultūros finansavimas vis dar stipriai priklauso nuo viešųjų finansų. Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių statistiką, Lietuva lyderiauja pagal kultūros finansavimui skiriamą nacionalinio biudžeto dalį. Tačiau nepaisant sąlyginio šios dalies augimo, valstybės dotacijos negali iki galo patenkinti esamo finansavimo poreikio. Tai liudija ir Kultūros tarybai pateiktų paraiškų statistika ir atskirų kultūros sričių situacija. Šiame kontekste išryškėja privataus kapitalo svarba kultūros finansavime. 

Pasak Lietuvos kultūros politikos strategijos, valstybė turėtų sutelkti įvairius resursus ir pašalinti reglamentavimo kliūtis privačių rėmėjų indėliui, taip pat, siekti mažinti administracinę naštą paramos teikėjams. Dokumente siūloma svarstyti papildomų, palankių rėmėjams, mokestinių paskatų taikymo formas. Didesnis fizinių asmenų įsitraukimas į kultūros ir kūrybinių industrijų finansavimą yra perspektyvi alternatyva, galinti prisidėti prie finansinio kultūros sektoriaus tvarumo. 

Tikslas

Projekto tikslas išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Projekto eiga

2023/11/15

Parengta esamos situacijos analizė

2023/12/15

Parengta užsienio šalių gerųjų praktikų analizė

2024/01/12

Interviu LRT KLASIKA radijo laidoje „Ryto allegro“

2024/01/17

Projekto pristatymas politinei grupei LR Kultūros ministerijoje

2024/01/19

Projektas pristatytas LR Prezidento kanceliarijos švietimo, mokslo ir kultūros grupei

2024/02/29

Apskritojo stalo ekspertinė diskusija su viešojo, privataus ir NVO sektoriaus atstovais

Projekto failai

Dalyviai

2023/24
Giedrė Pociūtė
Giedrė Pociūtė
2023/24
Ieva Mikutavičiūtė
Ieva Mikutavičiūtė

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė