Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Kultūros ministerija

Dirbtinis intelektas ir kūrėjų problematika – koks Kultūros ministerijos vaidmuo?

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Problema

Ženklus dirbtinio intelekto (DI) pagrindu paremtų įrankių vartotojų skaičiaus augimas rodo pasaulinį visuomenės susidomėjimą įrankiais, kuriais galima atlikti platų spektrą veiklų – nuo paprastos žinutės sugeneravimo draugui iki apdovanojimo vertos nuotraukos sukūrimo (Sony World Photography Award 2023). ChatGPT 1 mln. prisijungimų skaičių pasiekė per 5 dienas, ir 2023 metų gegužę buvo sulaukęs rekordinio 1.8 mlrd. prisijungimų iš viso pasaulio. 

Tam, kad kūryba DI sistemomis būtų įmanoma, DI modeliai yra treniruojami egzistuojančiu turiniu, kuris neretai yra saugomas autorių teisių. Nepasitenkinimą tarp kūrėjų bendruomenių kelia tai, kad šiuo metu DI modelių kūrėjai nėra įpareigoti atskleisti, kokį turinį tam naudoja ar atlyginti autorinėmis teisėmis apsaugotų kūrinių autoriams. 

Europos Sąjungoje šiuo metu svarstomos DI aktas numato skaidrumo prievolę – skelbti mokymui naudotų duomenų, apsaugotų autorių teisėmis, santraukas. Tačiau, tai neišsprendžia atlygio klausimo. 

Stebint DI panaudos tendencijas ir dėl jų kylančius iššūkius kultūros sektoriuje, tapo būtina suprasti, kaip tai veikia Lietuvos kūrėjus bei suprasti, koks vaidmuo šiame kontekste atitenka Kultūros ministerijai. 

Tikslas

Tam, kad būtų užtikrinamas tinkamas Lietuvos kūrėjų – autorių komforto laukas DI kontekste, svarbu suprasti ir išsigryninti grėsmes, kurias jiems ir jų kuriamam turiniui jau sukelia ir/ar prognozuojama ateityje sukels DI panauda kūrybinėse veiklose, tuo iššaukdamos naujų intervencijų iš Kultūros ministerijos poreikį. Projekto tikslas yra suprasti šias grėsmes, nustatyti jautriausią momentą ir pateikti rekomendacijas Kultūros ministerijai dėl galimo veiksmų plano, geriausiai užtikrinančio kūrėjų – autorių teises kalbant apie kūrybą DI įrankiais. 

 

Projekto eiga

2023/10/20

Esamos situacijos analizė

2023/11/10

Gerųjų užsienio praktikų apžvalga

2023/11/17

Preliminarūs pasiūlymai tolimesnei projekto krypčiai

2023/11/24

Projekto pristatymas Teisinio reguliavimo ir praktinio teisės įgyvendinimo darbo grupei

2023/12/04

Projekto pristatymas Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos posėdyje

2024/01/29

Analizė: galimi atlygio modeliai kūrėjams už jų turinio panaudojimą dirbtinio intelekto sistemose

2024/02/08

Analizės pristatymas LR Kultūros ministerijos Autorių teisių grupės posėdyje

2024/02/13

Analizės pristatymas kultūros ministro kabinetui

2024/03/04

Pristatymas Seimo Ateities komiteto Dirbtinio intelekto darbo grupės posėdyje

2024/03/26

Forumas „Teisė į atlygį: kai susitinka dirbtinis intelektas ir autorių teisės“

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2023/24
Agnė Mikštienė
Agnė Mikštienė

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė