Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Vyriausybės kanceliarija

Dezinformacijos sklaidos mažinimas

2018 m. rugsėjo 6 d. - 2019 m. kovo 8 d.

Problema

Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką vykdo dezinformacijos kampanijas, kuriomis siekiama bloginti Lietuvos įvaizdį. Lietuvos ir užsienio saugumo tarnybos identifikuoja šalies istoriją kaip pagrindinį tokių informacinių operacijų taikinį – manipuliuojama įvairių istorinių laikotarpių socialinėmis ir teisinėmis pasekmėmis. Pavyzdžiui, siekiama menkinti Lietuvos partizanų įvaizdį, neigti okupacijas, mūsų valstybės nepriklausomybės atkūrimą. Lietuvos įvaizdis blogėja investuotojų bei sprendimų priėmėjų akyse, kenčia valstybės ekonomika bei pozicijos tarptautinėje arenoje.

Kovą su dezinformacija ypač apsunkina patikimos informacijos apie Lietuvą anglų kalba trūkumas – nėra vieningo šaltinio, kuriame būtų pateikiama tiksli bei nuosekli Lietuvos istorija. Taigi, užsienio auditorijos yra lengvai suklaidinamos, mokslinės literatūros ir žiniasklaidos diskusija apie mūsų valstybės praeitį vyksta be Lietuvos. Prarandame galimybę patys pasakoti savo istoriją bei išsklaidyti abejones dėl Lietuvos pozicijos strateginės svarbos klausimais. Per beveik tris nepriklausomybės dešimtmečius užsienio valstybių nepasiekė Lietuvos istorikų atlikti tyrimai, kurių sklaida yra itin svarbi norint didinti šios auditorijos atsparumą dezinformacijai.

Šiuo projektu siekiama sustiprinti Lietuvos įvaizdžio atsparumą užsienyje bei silpninti prieš Lietuvą nukreiptas istorijos politikos kampanijas. Projekto tęstinumui užtikrinti skatinamas glaudesnis valstybės institucijų bendradarbiavimas su akademine bendruomene bei aktyvesnis Lietuvos istorikų dalyvavimas tarptautinėje diskusijoje Lietuvai jautriomis temomis.

Tikslas

Įvertinus prieš mūsų šalį vykdomas dezinformacijos kampanijas ir manipuliacijų Lietuvos istorija problematiką, nustatyti efektyviausią modelį Lietuvos istoriniam naratyvui anglų kalba skleisti. Įgyvendinti šį modelį bei pateikti rekomendacijas dėl tolimesnio sukurtos priemonės veikimo bei atsparumo ateities iššūkiams.

Projekto eiga

2018/10/10

Atlikta pirminė esamos situacijos analizė – ištirti informacijos apie Lietuvą anglų kalba srautai

2018/11/10

Atliktas tikslinių užsienio auditorijų tyrimas

2018/12/15

Parengtas kovos su dezinformacija priemonių rinkinys

2019/02/15

Priemonių rinkinys pristatytas Vyriausybės vadovybei, pradėtas priemonių rinkinio įgyvendinimas

2019/03/07

Paruoštas detalus priemonių įgyvendinimo modelis, modelis pristatytas visuomenei

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2018/19
Monika Nedzinskaitė
Monika Nedzinskaitė
2018/19
Žygimantas Tamošauskas
Žygimantas Tamošauskas

Panašūs projektai

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

#CoCreateFutureOfUkraine projektų komunikacijos stiprinimas

LR Vyriausybės kanceliarija

Kadangi Ukrainos atsigavimo iniciatyvos vienijamos “Co-Create Future Of Ukraine” prekės ženklo, jo vystymas tapo projekto ašimi. Buvo nustatyti šie pagrindiniai tikslai: Sukurti vystymo planą ir pradėti didinti prekės ženklo “Co-Create Future Of Ukraine” žinomumą; didinti Lietuvos pastangų atkuriant Ukrainą matomumą žiniasklaidoje; parengti vizualinio identiteto dokumentus “Co-Create Future Of Ukraine”, kad Lietuva būtų pozicionuojama kaip šalis, turinti gilią kompetenciją ir vykdanti projektus Ukrainoje.

Dalyviai: Polina Stasiuk

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Duomenimis grįsta Žaliojo kurso valdysena

LR Vyriausybės kanceliarija

Projekto tikslas – identifikuoti, surinkti ir atvaizduoti turimus Lietuvos klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų stebėsenai reikalingus duomenis bei praplėsti NEKS darbo grupės klausimų spektrą, kad būtų apimamos visos Žaliojo kurso srities problemos.

Dalyviai: Benas Švedas, Monika Barauskaitė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Eurointegracija per kultūrą: Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimo stiprinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Šio projekto tikslai: sustiprinti Ukrainos centro ir EUNIC Lietuva bendradarbiavimą; parengti rekomendacijas Ukrainos centrui kaip minkštosios galios priemonei; sukurti Ukrainos centro modelį.

Dalyviai: Kseniia Yerofeieva

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas STEAM ugdyme

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip užtikrinti ilgalaikį, efektyvų ir tvarų mokslininkų (-ių) ir aukštųjų mokyklų įsitraukimą į moksleivių STEAM ugdymą.

Dalyviai: Dr. Edita Karosienė

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai: Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo. Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką. Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Dalyviai: Rokas Keršys

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Seksualinis smurtas: pagalba aukoms

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sukurti tarpinstitucinį bei tarporganizacinį pagalbos seksualinio smurto aukoms  algoritmą.

Dalyviai: Dr. Monika Rogers