Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

4K modelio įgyvendinimas

2020 m. rugsėjo 7 d. - 2021 m. kovo 5 d.

Problema

Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacija (EBPO 2019) konstatuoja, jog iki 2030 metų daugiau nei 1 milijardas žmonių turės persikvalifikuoti bei įgyti naujų įgūdžių tam, jog išliktų kompetentingi darbo rinkoje. Pasaulio Ekonomikos Forumo (WEF) teigimu iki 2022m. 42 proc. darbuotojų bazinių įgūdžių naudojamų šiandieną taip pat pasikeis. Ateityje atsiras naujos tarpdisciplininės profesijos tokios kaip astro-geologai, kvantinių kompiuterių programuotojai, kibernetinės saugos specialistai ar biomimikrijos inžinieriai. Šie ateities darbai pareikalaus ne vien tik techninių įgūdžių ar tarpdisciplininių žinių – EPBO (2019) teigia, jog darbdaviai ir toliau ieškos žmonių kurie geba kūrybingai spręsti problemas, moka dirbti komandoje, bei pažaboti neapibrėžtumą ir nežinomybę.

Nesugebėjimas persiorientuoti į tinkamų įgūdžių parengimą gali kainuoti labai brangiai; Accenture kompanijos tyrimas paskaičiavo, kad per ateinantį dešimtmetį pasaulio ekonomika gali prarasti iki 11,5 trilijonų dolerių jeigu švietimo sistemos nesugebės tinkamai persiorientuoti į ugdymą, suteikiantį reikalingus bei paklausius įgūdžius. Tam, kad išvengtume didelių nuostolių, reikalinga švietimo sistema ugdanti aktualias kompetencijas, kuri taip pat sudarytų sąlygas mokiniams atrasti individualią mokymosi prasmę per jiems asmeniškai aktualų ugdymosi procesą.

Lietuvos Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ akcentuojama, kad šaliai reikalingi žmonės, kurie yra išsilavinę, besidomintys mokslu ir naujovėmis, lengvai perprantantys ir naudojantys naujas technologijas, mokantys užsienio kalbų, puoselėjantys mokymosi visą gyvenimą principus. Tačiau Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategijoje taip pat konstatuojama, kad dabartinėje švietimo programoje vien formaliuoju ugdymo turiniu nesuteikiama pakankamai galimybių socialinės integracijos, konkurencingumo, pilietiškumo ir asmeninio tobulėjimo raiškai. “Geros mokyklos koncepcijoje” rašoma, kad mokykloje turėtų būti: “Skatinama mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas neformaliajame ugdyme, įvairiuose projektuose ir teminiuose renginiuose, kurių metu lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai.” Todėl greta formaliojo švietimo vis reikšmingesni tampa įgūdžiai bei žinios įgytos per darbo patirtį, neformalųjį ugdymą įvairiuose būreliuose, seminaruose ar atliekant savanorišką visuomenei naudingą veiklą.

Pagal siūlomą 4K modelį mokiniai keltų jiems asmeniškai prasmingus ugdymosi tikslus, dalyvautų neformaliose veiklose ir reflektuotų apie jų prasmę mokykloje bei už jos ribų. Pagal dabartinę pilietinės-socialinės veiklos ataskaitą (2020) tik 16 proc. mokinių vienaip ar kitaip reflektuoja apie atliktas veiklas (rašo atliktos veiklos įsivertinimą arba refleksiją; veda kompetencijų dienoraštį). Kertinis 4K modelio aspektas būtent ir yra skirti daugiau dėmesio veiklos apmąstymo procesui, sukuriant veiksmingas refleksijos formas, kurios padėtų mokiniui įsivertinti atliktos veiklos naudą savo asmeniniam ugdymosi procesui bei bendruomenei.

Tikslas

Sėkmingas 4K modelio (“aš kuriu, aš keičiuosi, aš kitiems, aš su kitais”) piloto startas, paruošiant reikiamą medžiagą bei įrankius mokykloms, mokytojams bei mokiniams.

Projekto eiga

2020/10/23

Paruošta esamos formalaus ir neformalaus švietimo situacijos analizė

2020/11/26

Surengta viešoji konsultacija „Dėl 4K modelio aprašo“

2020/12/04

Pasirašytas ministro įsakymas dėl 4K modelio aprašo

2021/01/15

Parengta 4K modelio metodinė medžiaga mokytojams bei mokiniams

2021/02/19

Parengta 4K modelio komunikacijos kampanija

2021/03/01

Paruoštas 4K piloto įgyvendinimo planas

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2020/21
Gabija Kajėnaitė
Gabija Kajėnaitė
2020/21
Lukas Stakėla
Lukas Stakėla
2020/21
Šarūnas Genys
Šarūnas Genys

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė