Programa, įgalinanti veržlius ateities kūrėjus spręsti svarbias šalies problemas ir kurti proveržį Lietuvoje

2012 metais startavusios programos
„Kurk Lietuvai“ tikslas – skatinti Lietuvos ekonominę transformaciją ir pokyčius šalyje. Kiekvienais metais prie programos prisijungia dalyviai iš įvairių industrijų.
Metų trukmės programos metu jie dirba viešajame sektoriuje ir kuria įrodymais grįstus bei proveržį skatinančius sprendimus ekonomikos, inovacijų, saugumo, aplinkosaugos, švietimo ar kitose srityse.

Kurk Lietuvai
Ko siekiame?
 • Pritraukti kompetentingus talentus į viešąjį sektorių.
 • Formuoti įrodymais grįstus sprendimus, orientuotus į prasmingą pokytį.
 • Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir suinteresuotųjų šalių įtraukimą į pokyčių kūrimą.
 • Pritaikyti tarptautinę patirtį viešajame sektoriuje.
Kaip veikia programa?
 • Programa trunka 12 mėnesių, kurių metu įgyvendinami projektai skirtingose nacionalinio ar regioninio lygmens viešojo sektoriaus institucijose.
 • Dalyviai yra įdarbinami VšĮ „Investuok Lietuvoje“ terminuota vienerių metų sutartimi ir paskolinami (angl. seconded) už projekto sritį atsakingai institucijai.
 • Projektai dažniausiai vykdomi porose, bet gali būti įgyvendinami ir individualiai.
 • Derinant projekto temas yra atsižvelgiama į dalyvių patirtis ir interesus bei institucijų poreikius. Projektų temos yra patvirtinamos bendru programos vadovų komandos, institucijos ir dalyvių sutarimu.
Kurk Lietuvai
Kurk Lietuvai
Kam skirta ši programa?
 • Entuziastingiems, Lietuvos ateitį norintiems kurti profesionalams.
 • Turintiems bakalauro ar aukštesnį akademinį laipsnį bei >2 metus profesinio darbo patirties.
 • Pačių įvairiausių sričių atstovams, kurie nori išbandyti darbą viešajame sektoriuje.

Programos eiga

 • Startuoja nauja karta, įvadinė mokymų savaitė bei darbo institucijose pradžia

  2023-09-07

 • Projektų valdymo ir kiti mokymai

  2023-10-09

 • Prasideda antrųjų projektų temų paieška

  2023-12-01

 • Patvirtinami antrieji projektai

  2024-02-14

 • Pirmųjų projektų pristatymas bei antrųjų projektų pradžia

  2024-03-12

 • Mokymai

  2023-04-10

 • Dalyvių grįžtamojo ryšio sesijos

  2023-07-30

 • Antrųjų projektų pristatymas, darbo pabaiga

  2023-09-06

Kaip veikia „Kurk Lietuvai“ projektai

„Kurk Lietuvai“ projektų tikslas – įtraukiant suinteresuotąsias šalis, skatinti Lietuvos ekonomikos transformaciją, generuojant įrodymais grįstus sprendimus konkrečioms problemoms arba identifikuojant naujas proveržio galimybes. Projektai įprastai trunka 6 mėnesius (rugsėjis – kovas, kovas – rugsėjis).

Projekto veikėjai

Projekto savininkas

Dažniausiai politinę galią turintis asmuo – ministras(-ė) ar viceministras(-ė), kartais – departamento direktorius(-ė). Atsakingas už komandos priėmimą institucijoje, konsultavimą esant poreikiui, projekto rezultatų priėmimą.

„Kurk Lietuvai“ vadovų komanda

Derina projektų temas, konsultuoja dalyvius ir institucijas projekto eigoje.

„Kurk Lietuvai“ komanda

1-2 dalyviai, atsakingi už projekto įgyvendinimą.

Darbuotojai institucijoje

Pasidalina informacija tiek apie kitas institucijas, tiek apie temą, kas vykdyta istoriškai, kas pasiteisinę ar nepasiteisinę, ir kt.

Kitos suinteresuotosios šalys

Programos dalyviai raginami susitikti su kaip galima daugiau suinteresuotųjų šalių, nes tai padeda holistiškai suprasti temą, atitinkamai siūlyti realiais poreikiais ir faktais grįstus sprendimus.

Tempti

Tipinė projekto eiga

Kokius pokyčius įgyvendina mūsų dalyviai

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Lietuvos parama Ukrainai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Projektu siekiama sujungti suinteresuotas šalis iš skirtingų sektorių, skatinti dalintis informacija apie vykdomą veiklą ir apibrėžti sritis bei veiklas, kuriose nevyriausybinės organizacijos galėtų bendradarbiauti remiant Ukrainą.

Dalyviai: Viktoriya Didenko, Dalia Krapavickaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Dalyviai: Julija Skerniškytė, Dr. Edita Karosienė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Visuotinė (universali) jurisdikcija

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Dalyviai: Dr. Kateryna Latysh, Dr. Monika Rogers

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Dalyviai: Polina Stasiuk, Kseniia Yerofeieva, Milda Ulozaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Webcrawling metodo taikymas Aplinkos apsaugos departamento veiklose

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos

Pagreitinti ir automatizuoti galimai nelegalių skelbimų paiešką panaudojant webcrawler, taip pagerinant sąlygas Aplinkos apsaugos departamentui operatyviai, efektyviai ir kokybiškai vykdyti savo funkciją – aplinkos apsaugos kontrolę.

Dalyviai: Monika Barauskaitė, Benas Švedas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Account-based marketing (ABM) procesų kūrimas ir įgyvendinimas VšĮ „Investuok Lietuvoje“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Prisidėti prie konkretaus ir nuoseklaus ABM proceso kūrimo ir įgyvendinimo VšĮ Investuok Lietuvoje bei pateikti praktines įžvalgas ne tik agentūrai, bet ir kitoms Lietuvos institucijoms.

Dalyviai: Dr. Monika Belhaj

Dalyvių atsiliepimai apie programą

„Kurk Lietuvai“ programa buvo vienintelė priežastis dėl kurios grįžau į Lietuvą ir prisijungiau prie niekada nepatirto ir asmenine patirtimi nepamatuoto viešojo sektoriaus. Prabėgo jau 3 m., tačiau šio savo sprendimo niekada nesigailėjau ir tvirtai tikiu, jog jis man atvėrė naują profesinio gyvenimo kryptį. Tuo „Kurk Lietuvai“ programa ir yra unikali – ji leidžia bandyti, klysti, prisiimti atsakomybę už valstybės lygmeniu reikšmingiausius projektus, keičiančius ne tik tave patį, tačiau ir visą Lietuvą. Kurti Lietuvai – tai privilegija, kurią privalu pasirinkti ir tausoti. Vardan savęs ir ateities.“

Lauryna Filatovaitė Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja

„Globaliai Lietuvai reikalingos atvirai mąstančių, inovatyvių ir entuziastingų žmonių idėjos. „Kurk Lietuvai” – tai ideali proga jas paversti realybe!”

Lukas Savickas LR Seimo narys

„Man „Kurk Lietuvai“ – tai galimybė kartu su itin motyvuota komanda versti kalnus, prisidedant prie pokyčių regioniniu ir nacionaliniu mastu.“

Julija Taškūnaitė VšĮ „Investuok Lietuvoje” rinkodaros komandos vadovė

„Iki šiol manau, kad kolegos, su kuriais dirbau „Kurk Lietuvai“ metu, yra viena talentingiausių žmonių grupių. Su dauguma iki šiol esame draugai, o ateityje, manau, kad ir profesinėje srityje vienas kitam labai padėsime.“

Mantas Aleksejevas Rizikos kapitalo konsultantas

„Nuo dienos, kai pradėjau „Kurk Lietuvai“ programą, kiekvienas mano tolimesnis darbas yra vedinas JFK žodžių: „Visada klausk, ne ką tavo šalis gali padaryti dėl tavęs, o ką tu gali padaryti dėl savo šalies“. Energingi, kūrybingi ir entuziastingi profesionalai kuria modernią, progresyvią ir globalią Lietuvą.“

Rokas Pečiulaitis Contrarian Ventures vadovaujantis partneris

Programos apdovanojimai

Nominacija: Innovation in Politics Awards

„Kurk Lietuvai“ projektas „Lengvai suprantama kalba – asmenims su individualiais poreikiais prieinama informacija” tapo vienu iš finalistų Vyriausybės tobulinimo (angl. Government Improvement) kategorijoje

2023

Paminėjimas: OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)

„Kurk Lietuvai“ projektas „Miesto ir visuomenės dialogas: dalyvavimas viešųjų erdvių formavime“ įtrauktas į OPSI raportą kaip geroji praktika

2022

Nominacija: Lietuvos Dirbtinio Intelekto Asociacijos Metų Apdovanojimai

„Kurk Lietuvai“ projektas „Dirbtinio intelekto proveržio skatinimas” buvo vienas iš nominantų Geriausio Dirbtinio Intelekto Viešinimo/Renginio/Iniciatyvos kategorijoje

2022

Laimėjo: Žaliojo susisiekimo apdovanojimai

„Kurk Lietuvai“ projektas „Judumo duomenų ekosistemos plėtra“ laimėjo „Institucinio bendradarbiavimo“ kategorijoje

2022

Nominacija: GovTech Awards

„Kurk Lietuvai“ projektas „GovTech Lab“ PUBLIC organizuotuose „GovTech Awards“ apdovanojimuose pateko tarp TOP3 geriausių GovTech inovacijas skatinančių komandų pasaulyje

2022

Laimėjo: Skaitmeninio knygnešio konkursas

„Kurk Lietuvai“ projektas „Patyčių dėžutė” laimėjo kategorijoje „Įtraukimas ir įgalinimas”

2021

Paminėjimas: OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)

„Kurk Lietuvai“ projektai „Patyčių dėžutė” ir REAGUOK.LT

2021

Nominacija: World Summit Awards

„Kurk Lietuvai“ projektas „Patyčių dėžutė”

2021

Paminėjimas: OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)

„Kurk Lietuvai“ projektas „Digital Lithuania Academy“

2020

Nominacija: Skaitmeninio knygnešio konkursas

„Kurk Lietuvai“ projektas „GovTech Lab” pateko tarp TOP3 geriausių sprendimų kategorijoje „Valdžia ir piliečių įsitraukimas“ Skaitmeninio knygnešio konkurse

2020

Laimėjo: Projektų valdymo institutas (PMI)

„Kurk Lietuvai“ projektas „Patyčių dėžutė” pelnė geriausią Lietuvos socialinio projekto apdovanojimą, įsteigtą Projektų valdymo instituto (Project Management Institute, PMI)

2020

Nominacija: Innovation in Politics Award

Projektas „Patyčių dėžutė” buvo vienas iš finalistų „Švietimo“ (angl. Education) kategorijoje

2020

Laimėjo: Projektų valdymo institutas (PMI)

„Kurk Lietuvai“ projektas „GovTech Lab” pelnė geriausią Lietuvos viešojo sektoriaus projekto apdovanojimą, įsteigtą Projektų valdymo instituto (Project Management Institute, PMI)

2020

Laimėjo: Innovation in Politics Award

„GovTech Lab" projektas laimėjo kategorijoje „Gerovė“ (angl. Prosperity) ir buvo pripažintas geriausia naujove politikoje Europoje

2019

Nominacija: Innovation in Politics Award

„Kurk Lietuvai“ programa buvo viena iš finalistų „Bendruomenės“ (angl. Community) kategorijoje

2019

Nominacija: Innovation in Politics Award

„Kurk Lietuvai“ projektas „Karjeras” buvo vienas iš finalistų „Darbų“ (angl. Jobs) kategorijoje

2019

Paminėjimas: OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)

„Kurk Lietuvai“ projektas „GovTech Lab"

2019

Paminėjimas: Jungtinės Tautos

„Kurk Lietuvai“ buvo paminėta Jungtinių Tautų pranešime apie Prekybos ir plėtros konferenciją „Įgūdžiai ir tiesioginių užsienio investicijų skatinimas: ką gali investicijų skatinimo agentūra?“

2014

Paminėjimas: UNESCO

„Kurk Lietuvai“ buvo paminėta kaip viena iš programų, skirtų skatinti diasporos jaunimo įtrauktį ir dalyvavimą