Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Antstolių Rūmų duomenimis, bendra skolų ieškinių suma 2022 m. sudarė 5.4 mlrd. Eur., tačiau išieškota vos 225.3 mln. eur – viso labo 4.1 proc. bendros sumos. Negana to, skolos pastaraisiais metais augo 10 kartų sparčiau nei jų išieškojimas, o skolininkų kiekis pasiekė 206 tūkst. gyventojų. Viena to priežasčių yra ta, kad net 69 proc. skolininkų neturi pajamų ir negauna pensijų, todėl didžioji dalis skolų negali būti išieškomos. Lyg šiol sprendimo būdai pasižymėjo lazdos principu – aukšti išieškojimo tarifai bei itin daug įgaliojimų antstoliams priverstinai išieškoti skolas. Užsienio gerosios praktikos rodo, jog baudžiamoji taktika neveikia, nes nesprendžia problemos iš pat šaknų. Priešingai – ši strategija veda žmones į neviltį, bedarbystę ir šešėlinę rinką. Tai patvirtina ir pirmosios Kurk Lietuvai rotacijos metu vykusios fokus grupės su socialinėmis darbuotojomis bei atvejo vadybininkėmis – skolininkams po išskaitų nelieka pakankamai pajamų pragyvenimui, todėl labiau apsimoka dirbti nelegaliai arba remtis socialine pašalpa. Dėl to itin išauga viešieji socialiniai kaštai, kyla socialinės atskirties, psichinės sveikatos sutrikimų ir savižudybių rizika, auga nedarbingumas ir mažėja skolų išieškojimas.

Antrosios rotacijos metu, Rokas Keršys tęsia pradėtą veiklą Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijoje, didinant skolų problematikos matomumą visuomenėje ir formuojant įrodymais grįstus perteklinių įsiskolinimų prevencinius sprendimus. Šį pusmetį fokusuojamasi į Civilinio Proceso Kodekso keitimus, kurių siekis yra taip subalansuoti išieškojimo iš darbo užmokesčio ir asmens turto sistemą, kad skolininkai turėtų didesnes paskatas dirbti ir maksimizuoti pajamas formalioje darbo rinkose, bei mažinti skolininkų benamystės riziką. Taip pat siūloma skolų moratoriumo sistema į darbo rinką grįžusiems skolininkams, kuri duotų skolininkams laiko integruotis į visuomenę, sukaupti santaupų, susitvarkyti biudžetą bei finansinius įsipareigojimus. Galiausiai formuojama gyva duomenų apie skolininkus stebėsena, kad suinteresuotos šalys galėtų formuoti duomenimis grįstą politiką, ir taip ilgainiui apšviečiant skolų problematiką Lietuvoje.

Tikslas

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai:

  • Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo.
  • Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką.
  • Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Projekto eiga

2023/06/12

Siekiamų sprendimų vienlapis

2023/06/14

Išskaitų iš asmens turto keitimų vienlapis

2023/07/31

Išskaitų iš darbo užmokesčio keitimų vienlapis

2023/07/17

Skolininkų duomenų analizė

2023/07/28

Skolų atostogų siūlymas

2023/08/21

Gyvos skolų duomenų stebėsenos projektas

2023/09/01

Įstatyminio projekto keitimo proceso aprašas

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Rokas Keršys
Rokas Keršys

Panašūs projektai

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žaliųjų inovacijų plėtra į užsienį pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo instrumentus

LR Užsienio reikalų ministerija

Projekto tikslas – suformuoti žaliųjų inovacijų plėtros į šalių partnerių rinkas per vystomojo bendradarbiavimo priemones modelį, kuris remsis unikaliu Lietuvos finansinių mechanizmų verslui remti klimatu, prisidės prie ekonominės diplomatijos tikslų įgyvendinimo, skatins žaliųjų produktų eksportą ir turės poveikį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Dalyviai: Aušra Raulušonytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Lietuvos kriptoturto rinkos analizė ir plėtra

„Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – ištyrus Lietuvos ir užsienio kapitalo kriptoturto rinkas, suformuoti Lietuvos kriptoturto vertės pasiūlymą stipriausioms užsienio kapitalo įmonėms. Sukūrus šį vertės pasiūlymą, planuojama inicijuoti dialogą su užsienio kapitalo įmonėmis taip siekiant į Lietuvą pritraukti patikimiausias ir didžiausias pasaulio kriptoturto rinkos įmones. 

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Pakartotinio elektronikos naudojimo skatinimas Lietuvos viešajame sektoriuje

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto tikslas – skatinti pakartotinį elektronikos naudojimą viešajame sektoriuje turto įsigijimo, naudojimo ir nurašymo tvarkoje identifikuojant ir praplečiant galimybes, kaip teikti prioritetą pakartotiniam elektronikos naudojimui. 

Dalyviai: Rūta Kukulskytė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Žinių algoritmas: dirbtinio intelekto taikymas Lietuvos žurnalistikoje

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – atlikti DI įrankių taikymo Lietuvos žurnalistikoje praktikos tyrimą: atskleisti DI naudojimo žurnalistikoje mastą ir įvairovę, suprasti DI naudojimą supančias baimes, stigmas ir iššūkius, skatinti etišką, saugų ir skaidrų DI įrankių naudojimą žurnalistikoje.

Dalyviai: Agnė Mikštienė

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Persikėlimo patirtys: aukštos profesinės kvalifikacijos migrantų istorijų tyrimas

Work in Lithuania

Projekto tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvoje gyvenančių aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių persikėlimą nulėmusius veiksnius, jų lūkesčius ir asmeninę patirtį.

Dalyviai: Barbora Sharrock

2024 m. kovo 5 d. - 2024 m. rugsėjo 6 d.

Darbo rinkos poreikių ir bedarbių įgūdžių atotrūkis: sprendimai bedarbių švietimo srityje

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – optimizuoti paramos mokymuisi priemonių sistemą taip, kad ji būtų: (1) tikslingiau orientuota į bedarbių integraciją darbo rinkoje; (2) prieinama didesnei daliai bedarbių.

Dalyviai: Agnė Pakšytė, Gintarė Petrauskaitė