Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Perteklinių skolų sprendimų taikymas

2023 m. kovo 6 d. - 2023 m. rugsėjo 6 d.

Problema

Antstolių Rūmų duomenimis, bendra skolų ieškinių suma 2022 m. sudarė 5.4 mlrd. Eur., tačiau išieškota vos 225.3 mln. eur – viso labo 4.1 proc. bendros sumos. Negana to, skolos pastaraisiais metais augo 10 kartų sparčiau nei jų išieškojimas, o skolininkų kiekis pasiekė 206 tūkst. gyventojų. Viena to priežasčių yra ta, kad net 69 proc. skolininkų neturi pajamų ir negauna pensijų, todėl didžioji dalis skolų negali būti išieškomos. Lyg šiol sprendimo būdai pasižymėjo lazdos principu – aukšti išieškojimo tarifai bei itin daug įgaliojimų antstoliams priverstinai išieškoti skolas. Užsienio gerosios praktikos rodo, jog baudžiamoji taktika neveikia, nes nesprendžia problemos iš pat šaknų. Priešingai – ši strategija veda žmones į neviltį, bedarbystę ir šešėlinę rinką. Tai patvirtina ir pirmosios Kurk Lietuvai rotacijos metu vykusios fokus grupės su socialinėmis darbuotojomis bei atvejo vadybininkėmis – skolininkams po išskaitų nelieka pakankamai pajamų pragyvenimui, todėl labiau apsimoka dirbti nelegaliai arba remtis socialine pašalpa. Dėl to itin išauga viešieji socialiniai kaštai, kyla socialinės atskirties, psichinės sveikatos sutrikimų ir savižudybių rizika, auga nedarbingumas ir mažėja skolų išieškojimas.

Antrosios rotacijos metu, Rokas Keršys tęsia pradėtą veiklą Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijoje, didinant skolų problematikos matomumą visuomenėje ir formuojant įrodymais grįstus perteklinių įsiskolinimų prevencinius sprendimus. Šį pusmetį fokusuojamasi į Civilinio Proceso Kodekso keitimus, kurių siekis yra taip subalansuoti išieškojimo iš darbo užmokesčio ir asmens turto sistemą, kad skolininkai turėtų didesnes paskatas dirbti ir maksimizuoti pajamas formalioje darbo rinkose, bei mažinti skolininkų benamystės riziką. Taip pat siūloma skolų moratoriumo sistema į darbo rinką grįžusiems skolininkams, kuri duotų skolininkams laiko integruotis į visuomenę, sukaupti santaupų, susitvarkyti biudžetą bei finansinius įsipareigojimus. Galiausiai formuojama gyva duomenų apie skolininkus stebėsena, kad suinteresuotos šalys galėtų formuoti duomenimis grįstą politiką, ir taip ilgainiui apšviečiant skolų problematiką Lietuvoje.

Tikslas

Projektas siekia spręsti perteklinių įsiskolinimų problemą suteikiant skolininkams paskatų grįžti į darbo rinką. Tikslui pasiekti dedami šie žingsniai:

  • Civilinio Proceso Kodekso pakeitimo projektas, apimantis išskaitų iš darbo užmokesčio tarifų mažinimą; smulkesnį išskaičiuojamų pajamų segmentavimą, kuriuo siekiama geriau atliepti skolininkų mokumo galimybes; ir didinant paskutinio būsto apsaugą nuo išieškojimo.
  • Skolų moratoriumo siūlymas skolininkams, grįžtantiems į darbo rinką.
  • Duomenų apie skolininkus ir kreditorius prieinamumo platinimas, kuris bus pasiektas vienkartine surinktų duomenų analize, bei gyvų duomenų stebėsenos švieslente.

Projekto eiga

2023/06/12

Siekiamų sprendimų vienlapis

2023/06/14

Išskaitų iš asmens turto keitimų vienlapis

2023/07/31

Išskaitų iš darbo užmokesčio keitimų vienlapis

2023/07/17

Skolininkų duomenų analizė

2023/07/28

Skolų atostogų siūlymas

2023/08/21

Gyvos skolų duomenų stebėsenos projektas

2023/09/01

Įstatyminio projekto keitimo proceso aprašas

Projekto failai

Dalyviai

2022/23
Rokas Keršys
Rokas Keršys

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė