Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Viešojo sektoriaus inovatyvumo skatinimas: „Digital Lithuania Academy“ koncepcijos sukūrimas ir įveiklinimas

2019 m. rugsėjo 6 d. - 2020 m. kovo 6 d.

Problema

Šiandien skaitmeninė transformacija yra neatsiejama tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus dalis. Teikiamos paslaugos vis dažniau perkeliamos į skaitmeninę erdvę, dėl to tenka dirbti su vis daugiau jautrios informacijos. Šios informacijos atskleidimas kibernetinės atakos metu gali sukelti ypatingai daug žalos. Teisingi skaitmeniniai įgūdžiai gali padėti užkirsti kelią tokioms atakoms. Kita svarbi skaitmeninių įgūdžių nauda – efektyvesnė organizacijos veikla. Atsižvelgiant į MIT skaitmeninio verslo centro ir „Capgemini“ tyrimų duomenis, 77 proc. organizacijų mano, kad trūkstami skaitmeniniai įgūdžiai yra pagrindinė kliūtis organizacijos skaitmeniniam virsmui. Taip pat, PwC tyrimų duomenimis tik 50 proc. darbuotojų yra patenkinti prieinamais resursais skirtais mokytis skaitmeninių įgūdžių.

Šiuo metu mokymai viešajame sektoriuje yra pragmatiški ir dėl to neužtikrina skaitmeninių įgūdžių lavinimo. Siekdami tikslingų pokyčių viešojo sektoriaus mokymų modelyje, kursime „Digital Lithuania Academy“– iniciatyvą skatinančią viešojo sektoriaus skaitmeninių įgūdžių lavinimą. Akademijos tikslas – efektyvesnis viešasis valdymas, stipresnis kibernetinis saugumas bei patrauklesnė darbo aplinka. „Digital Lithuania Academy“ tai virtuali mokymosi aplinka, kuri leis viešojo sektoriaus darbuotojams įsivertinti savo skaitmeninius įgūdžius ir remiantis pateiktomis rekomendacijomis juos tobulinti. Taip pat viešojo sektoriaus darbuotojai 4 renginių metu turės galimybę daugiau sužinoti apie darbui reikalingus skaitmeninius įgūdžius.

Tikslas

Šio projekto tikslas – skatinti skaitmeninių įgūdžių lavinimą viešajame sektoriuje, taip efektyvinant viešojo sektoriaus veiklą, stiprinant kibernetinį saugumą bei kuriant patrauklesnę darbo aplinką. Šis tikslas bus pasiektas įkuriant „Digital Lithuania Academy“ bei ją įveiklinant. Projekto pabaigoje bus nustatytas skaitmeninių įgūdžių standartas ir sukurtos priemones padedančios jį pasiekti. Šias priemones sudarys kompetencijų žemėlapis, skaitmeninių įgūdžių įsivertinimo įrankis, mokymai virtualioje aplinkoje bei paskaitos apie naujausias technologines tendencijas.

Projekto eiga

2019/11/15

Atlikta Lietuvos viešojo sektoriaus darbuotojų skaitmeninių įgūdžių analizė. Išnagrinėtas šių įgūdžių poreikis remiantis Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pareigybių aprašymais

2019/11/26

Atlikta Lietuvos Respublikos ministerijų darbuotojų apklausa, kurios tikslas suprasti skaitmeninių įgūdžių poreikį viešajame sektoriuje

2019/11/22

Atlikta gerųjų Jungtinės Karalystės, Danijos, Estijos, Singapūro praktikų analizė

2020/01/15

Parengta „Digital Lithuania Academy“ struktūra bei veikimo koncepcija

2020/01/31

Įvykdytas interviu ciklas su LR ministerijų personalo skyrių atstovais siekiant nustatyti mokymų organizavimo praktikas ministerijose

2020/02/17

Apskritojo stalo diskusijos metu pristatyta ir išbandyta preliminari „Digital Lithuania Academy“ virtualios mokymosi platformos versija bei gautas grįžtamasis ryšys dėl jos patogumo (angl. user experience), turinio bei tinkamumo viešojo sektoriaus darbuotojams

2020/03/01

Pakoreguotas ir suinteresuotoms šalims pristatytas „Digital Lithuania Academy“ veikimo modelis

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2019/20
Justė Krančiukaitė
Justė Krančiukaitė
2019/20
Judita Šarpienė
Judita Šarpienė
2019/20
Žygimantas Kapočius
Žygimantas Kapočius

Panašūs projektai

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos pranašumų puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose įvertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – identifikuoti regioninius Lietuvos pranašumus puslaidininkių ir optoelektronikos sektoriuose; pateikti Lietuvos vertės pasiūlymą TUI pritraukimui. 

Dalyviai: Barbora Sharrock, Rokas Klioštoraitis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo

LR Kultūros ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas.

Dalyviai: Giedrė Pociūtė, Ieva Mikutavičiūtė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų plėtros potencialas

LR Susisiekimo ministerija

Projekto tikslas – ištirti Lietuvos susisiekimo sektoriaus inovacijų ekosistemos augimo potencialą ir paruošti rekomendacijas bei pilotinį sprendimą šiam augimui skatinti.

Dalyviai: Viktorija Orlovaitė, Benediktas Girdvainis

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos biotechnologijų sektoriaus konkurencingumo pasaulinėje bioekonomikoje vertinimas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto tikslas – įvertinti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus galimybes integruotis ir konkuruoti  pasaulinėse bioekonomikos vertės grandinėse ir išskirti perspektyvius biotechnologijų subsektorius investicijų pritraukimui.

Dalyviai: Rasa Mončiunskaitė

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Virsmo technologijos Lietuvos gynyboje

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Projekto tikslas – parengti ilgalaikę technologinių prioritetų strategiją krašto apsaugos sistemai, kuri užtikrintų Lietuvos kariuomenės technologinį pranašumą. Strategija padėtų skirtingiems gynybos sektoriaus dalyviams (mokslui, verslui, valstybės institucijoms, Lietuvos kariuomenei) nukreipti pastangas į vienodus tikslus, taip pat palengvintų bendradarbiavimą ir konkurencingumą bei inovacijų vystymą Lietuvos gynybos pramonėje.

Dalyviai: Dominykas Kugelevičius, Lukas Charitonovas

2023 m. rugsėjo 7 d. - 2024 m. kovo 1 d.

Tvarus vartojimas: kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus?

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip Lietuvoje paskatinti daiktų taisymą ir pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Dalyviai: Gintarė Petrauskaitė, Rūta Kukulskytė