Kurkime modernią Lietuvos ateitį kartu

Registruotis
Grįžti

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Viešojo sektoriaus inovatyvumo skatinimas: „Digital Lithuania Academy“ koncepcijos sukūrimas ir įveiklinimas

2019 m. rugsėjo 6 d. - 2020 m. kovo 6 d.

Problema

Šiandien skaitmeninė transformacija yra neatsiejama tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus dalis. Teikiamos paslaugos vis dažniau perkeliamos į skaitmeninę erdvę, dėl to tenka dirbti su vis daugiau jautrios informacijos. Šios informacijos atskleidimas kibernetinės atakos metu gali sukelti ypatingai daug žalos. Teisingi skaitmeniniai įgūdžiai gali padėti užkirsti kelią tokioms atakoms. Kita svarbi skaitmeninių įgūdžių nauda – efektyvesnė organizacijos veikla. Atsižvelgiant į MIT skaitmeninio verslo centro ir „Capgemini“ tyrimų duomenis, 77 proc. organizacijų mano, kad trūkstami skaitmeniniai įgūdžiai yra pagrindinė kliūtis organizacijos skaitmeniniam virsmui. Taip pat, PwC tyrimų duomenimis tik 50 proc. darbuotojų yra patenkinti prieinamais resursais skirtais mokytis skaitmeninių įgūdžių.

Šiuo metu mokymai viešajame sektoriuje yra pragmatiški ir dėl to neužtikrina skaitmeninių įgūdžių lavinimo. Siekdami tikslingų pokyčių viešojo sektoriaus mokymų modelyje, kursime „Digital Lithuania Academy“– iniciatyvą skatinančią viešojo sektoriaus skaitmeninių įgūdžių lavinimą. Akademijos tikslas – efektyvesnis viešasis valdymas, stipresnis kibernetinis saugumas bei patrauklesnė darbo aplinka. „Digital Lithuania Academy“ tai virtuali mokymosi aplinka, kuri leis viešojo sektoriaus darbuotojams įsivertinti savo skaitmeninius įgūdžius ir remiantis pateiktomis rekomendacijomis juos tobulinti. Taip pat viešojo sektoriaus darbuotojai 4 renginių metu turės galimybę daugiau sužinoti apie darbui reikalingus skaitmeninius įgūdžius.

Tikslas

Šio projekto tikslas – skatinti skaitmeninių įgūdžių lavinimą viešajame sektoriuje, taip efektyvinant viešojo sektoriaus veiklą, stiprinant kibernetinį saugumą bei kuriant patrauklesnę darbo aplinką. Šis tikslas bus pasiektas įkuriant „Digital Lithuania Academy“ bei ją įveiklinant. Projekto pabaigoje bus nustatytas skaitmeninių įgūdžių standartas ir sukurtos priemones padedančios jį pasiekti. Šias priemones sudarys kompetencijų žemėlapis, skaitmeninių įgūdžių įsivertinimo įrankis, mokymai virtualioje aplinkoje bei paskaitos apie naujausias technologines tendencijas.

Projekto eiga

2019/11/15

Atlikta Lietuvos viešojo sektoriaus darbuotojų skaitmeninių įgūdžių analizė. Išnagrinėtas šių įgūdžių poreikis remiantis Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pareigybių aprašymais

2019/11/26

Atlikta Lietuvos Respublikos ministerijų darbuotojų apklausa, kurios tikslas suprasti skaitmeninių įgūdžių poreikį viešajame sektoriuje

2019/11/22

Atlikta gerųjų Jungtinės Karalystės, Danijos, Estijos, Singapūro praktikų analizė

2020/01/15

Parengta „Digital Lithuania Academy“ struktūra bei veikimo koncepcija

2020/01/31

Įvykdytas interviu ciklas su LR ministerijų personalo skyrių atstovais siekiant nustatyti mokymų organizavimo praktikas ministerijose

2020/02/17

Apskritojo stalo diskusijos metu pristatyta ir išbandyta preliminari „Digital Lithuania Academy“ virtualios mokymosi platformos versija bei gautas grįžtamasis ryšys dėl jos patogumo (angl. user experience), turinio bei tinkamumo viešojo sektoriaus darbuotojams

2020/03/01

Pakoreguotas ir suinteresuotoms šalims pristatytas „Digital Lithuania Academy“ veikimo modelis

Projekto failai

Rezultatas

Dalyviai

2019/20
Justė Krančiukaitė
Justė Krančiukaitė
2019/20
Judita Šarpienė
Judita Šarpienė
2019/20
Žygimantas Kapočius
Žygimantas Kapočius

Panašūs projektai

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Lietuvos parama Ukrainai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Projektu siekiama sujungti suinteresuotas šalis iš skirtingų sektorių, skatinti dalintis informacija apie vykdomą veiklą ir apibrėžti sritis bei veiklas, kuriose nevyriausybinės organizacijos galėtų bendradarbiauti remiant Ukrainą.

Dalyviai: Viktoriya Didenko, Dalia Krapavickaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Skaitmeninio švietimo gairės mokykloms

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Padėti Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms prisitaikyti prie mokymo(si) skaitmeniniame amžiuje, parengiant skaitmeninio švietimo gaires – įrankį, kuris apibrėžia kas yra prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi mokykla bei pateikia rekomendacijas mokyklų vadovams kaip tokią mokyklą kurti.

Dalyviai: Julija Skerniškytė, Dr. Edita Karosienė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Visuotinė (universali) jurisdikcija

LR Teisingumo ministerija

Projekto tikslas – atlikti universalios jurisdikcijos taikymo Lietuvos ir kitų Europos šalių teismuose analizę ir pasiūlyti sprendimus, kaip šį procesą efektyvinti, ypač tiriant karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir baudžiamąsias bylas dėl galimo genocido Ukrainoje.

Dalyviai: Dr. Kateryna Latysh, Dr. Monika Rogers

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Informacinių platformų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, sujungimas ir pasiekiamumo didinimas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas turi du tikslus – aprūpinti pabėgėlius visa reikalinga, aktualia informacija iš patikimo šaltinio, bei sukurti įrankį, kuris susistemintų visą informaciją į vieną vietą, o tai palengvintų išskirstyti pabėgėlių srautus ir rasti labiausiai poreikius atitinkančias vietas.

Dalyviai: Polina Stasiuk, Kseniia Yerofeieva, Milda Ulozaitė

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Webcrawling metodo taikymas Aplinkos apsaugos departamento veiklose

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos

Pagreitinti ir automatizuoti galimai nelegalių skelbimų paiešką panaudojant webcrawler, taip pagerinant sąlygas Aplinkos apsaugos departamentui operatyviai, efektyviai ir kokybiškai vykdyti savo funkciją – aplinkos apsaugos kontrolę.

Dalyviai: Monika Barauskaitė, Benas Švedas

2022 m. rugsėjo 7 d. - 2023 m. kovo 3 d.

Account-based marketing (ABM) procesų kūrimas ir įgyvendinimas VšĮ „Investuok Lietuvoje“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Prisidėti prie konkretaus ir nuoseklaus ABM proceso kūrimo ir įgyvendinimo VšĮ Investuok Lietuvoje bei pateikti praktines įžvalgas ne tik agentūrai, bet ir kitoms Lietuvos institucijoms.

Dalyviai: Dr. Monika Belhaj